SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Rządowa pomoc w spłacie kredytu hipotecznego

Data ostatniej aktualizacji:

Pomoc rządu w spłacie kredytu

Nierzadko zdarza się, że po zaciągnięciu kredytu sytuacja finansowa kredytobiorcy pogarsza się i ma on problemy ze spłatą swojego zadłużenia. Sytuacji nie poprawia wysoka inflacja i wysokie stopy procentowe NBP. Rząd pomoc w spłacie kredytu hipotecznego kierowana jest do kredytobiorców posiadających kredyty hipoteczne. Z założenia na rządową pomoc w spłacie kredytu hipotecznego składają się rozwiązania mające pomóc im odzyskać stabilność finansową. Osoby zaś posiadające kredyty gotówkowe mogą skorzystać z rozwiązań oferowanych przez banki.

Rządowa pomoc w spłacie kredytu hipotecznego

W związku z sytuacją kredytobiorców, na którą wpływ miał znaczny wzrost stóp procentowych, a w konsekwencji wzrost wysokości rat kredytu, uruchomiona została rządowa pomoc dla kredytobiorców kredytów hipotecznych, która uregulowana została ustawą z dnia 7 lipca 2022 roku o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom i która obowiązuje od dnia 29 lipca 2022 roku. Pomoc państwa opiera się na trzech filarach w ramach, których kredytobiorcom przysługują następujące rozwiązania:

1.     rządowe wakacje kredytowe,

2.     dopłaty do kredytów,

3.     likwidacja WIBOR i zastąpienie go wskaźnikiem WIRON, tj. innym wskaźnikiem stosowanym przez banki do wyznaczania poziomu oprocentowania kredytów.

Rządowa pomoc w spłacie kredytu hipotecznego przysługuje jedynie kredytobiorcom, którzy podpisali umowy kredytu hipotecznego. Osoby posiadające kredyty gotówkowe mogą skorzystać z rozwiązań oferowanych przez banki.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców – co to takiego?

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców został utworzony, aby zapewnić pomoc dla kredytobiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej i są zobowiązani do spłaty rat kredytu mieszkaniowego. Fundusz jest zarządzany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. To właśnie Bank Gospodarstwa Krajowego będzie przekazywał środki na spłatę zadłużenia hipotecznego do banku, w którym dany kredytobiorca zaciągnął kredyt. Co warto podkreślić, na pomoc mogą liczyć nie tylko kredytobiorcy posiadający kredyty w złotówkach, ale również Ci, którzy zaciągnęli kredyty w walucie obcej.

Podstawa prawna

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców ma stanowić dla realną pomoc dla kredytobiorców. Zadaniem Funduszu jest dokonanie analizy zasadność wniosku kredytobiorcy w sprawie skorzystania ze wsparcia, a następnie w przypadku jego pozytywnego rozpatrzenia dofinansowanie mu kredytu. Dofinansowanie przelewane jest bezpośrednio na spłatę kredytu, bez przekazywania środków kredytobiorcy. Fundusz Wsparcia Kredytobiorców działa na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 roku o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej.

Jak uzyskać rządową pomoc w spłacie kredytu hipotecznego?

W celu skorzystania z rządowej pomocy w ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, należy skontaktować się z bankiem, w którym ma się zaciągnięty kredyt hipoteczny i złożyć odpowiedni wniosek o wsparcie. Jeśli decyzja banku będzie pozytywna, to kredytobiorca podpisuje umowę o udzielenie wsparcia z BGK. Wskazać należy, że z pomocy Funduszu Wsparcia Kredytobiorców nie może skorzystać kredytobiorca, który spłaca kredyt gotówkowy.

Ogólne zasady przyznawania wsparcia

Rządowa pomoc w spłacie kredytu hipotecznego może być przyznana na okres maksymalnie 36 miesięcy. Co do kwoty możliwej do otrzymania to nie może przekraczać ona 2 tysięcy złotych miesięcznie. Maksymalnie zatem można uzyskać kwotę 72 tysięcy złotych. Kwoty te Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje bezpośrednio do banku.

Obowiązki kredytobiorcy

Przyznanie rządowej pomocy w spłacie kredytu hipotecznego nakłada na kredytobiorcę obowiązek poinformowania o zmianie okoliczności na postawie, których udzielono mu pomocy. Wskazać należy, że kredytobiorca musi pamiętać o tym, że zmiana niektórych okoliczności może być istotna pod względem możliwości skorzystania z pomocy Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

O czym poinformować kredytodawcę?

Kredytobiorca powinien niezwłocznie poinformować kredytodawcę o następujących okolicznościach:

 • dokonaniu zbycia nieruchomości,
 • zwiększeniu się jego miesięcznych dochodów,
 • utracie statusu bezrobotnego,
 • zmniejszeniu liczby członków gospodarstwa domowego,
 • podjęciu przez komornika czynności egzekucyjne z przedmiotu kredytowania.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o rządową pomoc w spłacie kredytu hipotecznego należy złożyć do banku, w którym zaciągnęliśmy kredyt. Wzór takiego wniosku można znaleźć na stronie internetowej banku. Wniosek ten można złożyć listownie lub osobiście w placówce banku. Do wniosku o udzielenie wsparcia kredytobiorca musi załączyć odpowiednie dokumenty – w zależności od warunku, na podstawie którego chcemy skorzystać ze wsparcia (przykładowo zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające posiadanie statusu osoby bezrobotnej czy dokumenty potwierdzające uzyskiwany dochód). W przypadku gdy nasz wniosek bank rozpozna pozytywnie pozostanie jeszcze zawrzeć z bankiem umowę o przyznanie wsparcia.

Jakie warunki trzeba spełnić?

Niestety wsparcie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców nie jest adresowane do każdego kredytobiorcy, który wpadł w kłopoty finansowe. Z pomocy skorzystają jedynie Ci, którzy spełniają wymagane warunki. Aby uzyskać wsparcie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców należy spełnić co najmniej jedną z niżej wymienionych przesłanek:

 • w dniu złożenia wniosku co najmniej jeden z kredytobiorców musi posiadać status osoby bezrobotnej;
 • miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego muszą przekraczać 50 procent dochodów osiąganych miesięcznie przez gospodarstwo domowe;
 • miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, nie może przekraczać 1522 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, zaś w przypadku gospodarstwa wieloosobowego – 1200 zł na jedną osobę.

Powyższe kwoty są okresowo waloryzowane i wskazywane osobno dla gospodarstw jednoosobowych oraz dla gospodarstw wieloosobowych. Podkreślić również należy, że pomoc z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców można uzyskać będąc właścicielem jednego mieszkania.

Czy trzeba zwrócić wsparcie w spłacie kredytu?

Pomoc otrzymaną z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców można określić jako pożyczkę z odroczonym terminem płatności. Otrzymane wsparcie trzeba będzie zwrócić, ale można ubiegać się o częściowe umorzenie pożyczki. Dodatkowo kredytobiorca ma 12 lat na spłatę, a początek spłaty zaczyna się dwa lata po zakończeniu otrzymywania wsparcia. Co istotne pożyczka jest nieoprocentowana. Zatem jej otrzymanie może pozwolić kredytobiorcy na podreperowanie swojej sytuacji finansowej i wyjście na prostą. Jeżeli będziesz spłacał udzielone wsparcie w 144 ratach, po regularnej spłacie 100 rat pozostałe 44 mogą zostać umorzone.

Komu nie przysługuje wsparcie z Fundusz Wsparcia Kredytobiorców?

Wsparcie z Funduszu jest przeznaczone dla kredytobiorców posiadających kredyty mieszkaniowe. Zasadniczo zatem nie może z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców skorzystać osoba mająca do spłaty kredyt gotówkowy. Wsparcie nie może być przyznane między innymi w przypadku gdy:

 • utrata pracy nastąpiła z winy pracownika,
 • umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana przed złożeniem wniosku o wsparcie lub pożyczkę na spłatę zadłużenia,
 • w dniu złożenia wniosku (oraz w ciągu poprzedzających 6 miesięcy) kredytobiorca nie może być właścicielem innego mieszkania lub domu.

Pomoc z kredytem w złotówkach

Nieco inaczej wygląda sprawa pomocy z kredytem gotówkowym w złotówkach. Rządowa pomoc w spłacie kredytu hipotecznego nie jest kierowana do kredytobiorców kredytów gotówkowych. Kredytobiorcy ci, po pomoc z kredytem w złotówkach powinni zwrócić się do banku, z którym podpisali umowę.

Pomoc z kredytem w złotówkach oferowana przez bank może przybrać różne formy. Najczęstszą formą pomocy w kredycie oferowanej przez bank jest chwilowe zawieszenie spłat rat kredytu. Pomoc z kredytem w złotówkach może polegać również na zaciągnięciu kredytu konsolidacyjnego, którym kredytobiorca spłacie dotychczasowe zadłużenie. Każdorazowo trzeba pamiętać, że jeżeli potrzebujesz pomocy z kredytem w złotówkach nie warto zaprzestawać spłaty rat bez informowania banku. Znacznie rozważniejszym jest porozumienie się z bankiem i wypracowanie warunków pomocy w spłacie kredytu.

Źródło: https://www.gov.pl/web/finanse/fundusz-wsparcia-kredytobiorcow–pomoc-dla-osob-splacajacych-kredyty


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Nowe wakacje kredytowe – od kiedy?

Nowe wakacje kredytowe – od kiedy?
20 lutego 2024 roku Rząd ma podjąć decyzję, jak będą wyglądały zasady korzystania z nowych wakacji kredytowych. Do tej pory mniej więcej co drugi...

Kredyt 0% – czy kredyt zero procent będzie dla wszystkich?

Kredyt 0% – czy kredyt zero procent będzie dla wszystkich?
Tak jak w większości programów rządowych, aby z nich skorzystać, trzeba spełnić pewne warunki. Tak też jest z kredytem 0%,...

Bezpieczny kredyt 2 % a szansa na inny kredyt

Bezpieczny kredyt 2 % a szansa na inny kredyt
Banki w celu zweryfikowania historii kredytowej oraz informacji o  aktywnych zobowiązaniach, sprawdzają potencjalnych kredytobiorców w bazie Biura Informacji Kredytowej. Czy...