SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Getin Noble Bank/VeloBank – unieważnienie WIBOR

Data ostatniej aktualizacji:

Getin Noble Bank 2024 r.

Znaczny wzrost rat kredytowych w 2022 r. spowodował, że wielu kredytobiorców zadaje sobie pytanie, czy można usunąć WIBOR z umowy kredytu lub w inny sposób wpłynąć na obniżenie wysokości rat?

Odpowiedź na tak zadane pytanie powinna być twierdząca, a kredytobiorcy mogą zdecydować się na kilka możliwości działań zmierzających do obniżenia lub nawet usunięcia WIBOR z umowy kredytowej. Najbardziej polubowną opcją jest zawarcie ugody z VeloBank. Kredytobiorca może również wystąpić z wnioskiem o aneks WIBOR do umowy kredytowej podpisanej z bankiem VeloBank. Na popularności w ostatnich miesiącach zyskują także pozwy przeciwko bankom o usunięcie zapisów WIBOR z treści umowy lub nawet o unieważnienie umowy kredytu w złotych polskich – analogicznie jak od kilku lat czynią to kredytobiorcy frankowi.

Każda z przedstawionych wyżej propozycji wiąże się z podjęciem negocjacji lub sporu sądowego z bankiem. Bank, jako podmiot profesjonalny, z olbrzymim doświadczeniem na rynku finansowym, nie należy do łatwych partnerów do rozmów. W związku z powyższym w sporach i negocjacjach z bankami warto rozważyć skorzystanie z usług kancelarii specjalizującej się w sprawach WIBOR.

Getin Noble Noble/ VeloBank

Getin Noble Bank S.A. – to polski bank powstały w 2010 r., do jesieni 2022 r. notowany na giełdzie papierów wartościowych. Na skutek problemów finansowych bank ten od 30 września 2022 r. jest przedmiotem przymusowej restrukturyzacji prowadzonej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

VeloBank S.A. – to polski bank uniwersalny powstały 3 października 2022 r. w związku z przymusową restrukturyzacją Getin Noble Bank S.A. VeloBank kontynuuje obsługę produktów finansowych przeniesionych z Getin Noble w tym kredytów złotówkowych o zmiennej stopie procentowej, opartych o wskaźnik WIBOR. Oznacza to, że kredytobiorcy złotówkowi, którzy zawarli umowy kredytu z Getin Noble Bank S.A. powinni obecnie wszelkie działania, wnioski, czy pozwy, związane z takimi kredytami, kierować przeciwko VeloBank S.A.

Jaki jest WIBOR dzisiaj?

Kredytobiorcy chcący poznać aktualną wartość wskaźnika WIBOR powinni śledzić stronę internetową administratora stawek WIBOR – GPW Benchmark S.A. (https://gpwbenchmark.pl/). W marcu 2023 r. (stan do dnia 11 marca 2023 r.) stawka WIBOR wyniosła dla WIBOR 3M ok. 6,93%, a dla WIBOR 6M ok. 7,00%. Warto zaznaczyć, że wartość ta jest wspólna dla wszystkich banków komercyjnych tzn., że w tej samej dacie, przykładowo WIBOR 3M dla VeloBank będzie identycznej wysokości jak WIBOR 3M PEKAO S.A., analogicznie będzie przedstawiała się sytuacja z aktualnym WIBOR 6M.

Pozew o WIBOR – VeloBank

W pozwie o WIBOR przeciwko VeloBank (czy innemu bankowi) kredytobiorcy kredytów złotowych mogą wnosić o usunięcie WIBOR z zapisów umowy lub o unieważnienie całej umowy. W wypadku uwzględnienia powództwa o usunięcie WIBOR postanowienia dotyczące wskaźnika WIBOR zostałyby usunięte z treści umowy kredytowej. Umowa byłaby dalej ważna, ale kredytobiorca płaciłby znacznie niższe raty.

W razie uwzględnienia powództwa o unieważnienie umowy kredytu, bank zobowiązany będzie do  zwrotu kredytobiorcy wszystkich wpłaconych przez niego środków. Dotyczyłoby to przede wszystkim rat wraz z odsetkami, ale też prowizji. Kredytobiorca musiałby zwrócić bankowi jedynie kwotę faktycznie wypłaconego kapitału.

Unieważnienie WIBOR VeloBank

Powództwo o unieważnienie kredytu WIBOR może być wytoczone przeciwko każdemu bankowi, który udzielał kredytów w oparciu o wskaźnik WIBOR, w tym w stosunku do banku VeloBank Jest to z pewnością potencjalnie najdalej idące roszczenie z jakim może wystąpić kredytobiorca. Jego uwzględnienie doprowadzi do zasądzenia od banku wszystkich wpłaconych przez kredytobiorcę środków. W związku z powyższym z pewnością każdy kredytobiorca niezadowolony z zapisów umownych o WIBOR powinien rozważyć taką możliwość.

Getin Noble Bank/VeloBank – Aktualizacja 2024

W dniu 20 października 2023 roku Sąd Okręgowy w Kaliszu wydał postanowienie w sprawie przeciwko VeloBank S.A. (jako następcy prawnego Getin Noble Bank S.A.) dotyczącej wskaźnika WIBOR w umowie kredytu złotówkowego. Powyższe postanowienie sądu wyróżnia się na tle innych orzeczeń wydanych przez sądy w sprawach dotyczących stawki referencyjnej WIBOR. Sąd zabezpieczył roszczenie kredytobiorców i zdecydował, że na czas trwania procesu sądowego całkowicie zwalnia kredytobiorców z obowiązku spłaty rat kredytu wynikających z zawartej umowy kredytu. W 2024 roku należy spodziewać się kolejnych orzeczeń wydawanych w sprawach przeciwko VeloBank S.A. (jako następcy prawnego Getin Noble Bank S.A.) o unieważnienie WIBOR.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Sąd zawiesił WIBOR

Sąd zawiesił WIBOR
W dobie sukcesów frankowiczów i korzystnej linii orzeczniczej w zakresie spraw frankowych, coraz więcej kredytobiorców kredytów złotówkowych decyduje się na...

Kancelaria do spraw bankowych

Kancelaria do spraw bankowych
Od dłuższego już czasu kredytobiorcy frankowi z powodzeniem pozywają banki o unieważnienie kredytu frankowego. Korzystne orzecznictwo sądów powoduje, że każdego...

Bank Handlowy – unieważnienie kredytu WIBOR

Bank Handlowy – unieważnienie kredytu WIBOR
W dobie wysokich stóp procentowych, a co za tym idzie wzrostu wysokości rat, coraz więcej kredytobiorców zastanawia się jak poradzić...