SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Prognoza franka

Prognoza franka

Podobnie jak kredytobiorcy złotówkowi śledzą informacje o wzroście lub spadku stóp procentowych, tak Frankowicze śledzą informacje dotyczące kursu franka szwajcarskiego. Kurs franka szwajcarskiego podobnie jak wysokość stóp procentowych wpływają na wysokość rat kredytów. Wysokość raty kredytu wpływa z kolei na budżety domowe kredytobiorców.

Czy można się spodziewać spadku kursu franka szwajcarskiego?

Obecnie kurs franka szwajcarskiego wynosi około 4,67 zł. Od kilku miesięcy utrzymuje się on na podobnym, wysokim poziomie. Czy kurs franka będzie rósł? Kiedy kurs franka spadnie? Jak będzie się kształtował kurs franka? Prognozy kursu franka szwajcarskiego nie są optymistyczne, bowiem z dużym prawdopodobieństwem kurs ten nadal będzie się umacniał i nic nie wskazuje na to, aby kurs franka szwajcarskiego spadł. W 2023 roku można się spodziewać, że kurs franka szwajcarskiego przekroczy granicę 5,00 zł.

Wskazać należy, że w najbliższym czasie oraz jeszcze długo nie można liczyć na spadek kursu franka szwajcarskiego do poziomu 3,00 zł. Raty kredytów frankowych nadal będą się utrzymywać w większości przypadków na dwukrotnie wyższym poziomie niż w momencie zawierania umowy.

Zaznaczyć należy, że każda prognoza może ulec załamaniu, tak jak to miało miejsce 15 stycznia 2015 roku nazwany „czarnym czwartkiem”. Tego dnia frank szwajcarski gwałtownie się umocnił, po tym jak szwajcarski bank centralny zaprzestał interwencji na rynku walutowym. Kurs franka wzrost wtedy z kwoty 3,50 zł do kwoty 5,19 zł. Pod koniec dnia jego cena spadła do 4,31 zł.

Co wpływa na kurs franka szwajcarskiego?

Wpływ na kurs franka szwajcarskiego ma:

  • wysoka inflacja w Szwajcarii, a w konsekwencji konieczność zatrzymania rosnących cen dóbr konsumpcyjnych w Szwajcarii i umocnienie pozycji franka szwajcarskiego na tle innych walut,
  • wysoka inflacja w państwach europejskich,
  • wojna na Ukrainie,
  • kryzys energetyczny,
  • interwencje Narodowego Banku Polski w celu osłabienia polskiego złotego, przy jednoczesnym braku uczestnictwa w procesie przewalutowania kredytów frankowych.

Rosnący kurs franka szwajcarskiego – co zrobić?

Wysoki kurs franka szwajcarskiego powinien zachęcić osoby posiadające umowy kredytowe we frankach szwajcarskich do podjęcia działań prawnych przeciwko bankom. Tym bardziej, że procesy są w ponad 90% wygrywane przez kredytobiorców, a umowy kredytowe unieważniane. W celu przeprowadzenia skutecznego procesu sądowego Frankowicz powinien zgłosić się do doświadczonej w sporach z bankami kancelarii prawnej. Kancelarie, które już od dłuższego czasu zajmują się kredytami frankowymi, wiedzą jak takie sprawy wyglądają na różnych ich stadiach. Ponadto wąska specjalizacja umożliwia im skoncentrowanie się na jednym temacie i dokładną jego analizę. Pomoc Frankowiczom przez kancelarie zaczyna się od szczegółowej analizy umowy kredytowej oraz określeniu szans na wygranie sprawy z bankiem. Następnie kancelaria inicjuje próbę porozumienia się z bankiem celem załatwienia sprawy na etapie przedsądowym. Dodatkowo kancelaria podejmuje następujące działania: składa reklamację do banku, która przerywa bieg przedawnienia oraz zawiera roszczenie dotyczące zwrotu nadpłaconych rat na etapie przedsądowym, pomaga w uzyskaniu wszystkich niezbędnych dokumentów potrzebnych do sporządzenia pozwu, sporządza pozew w oparciu o pozyskane dokumenty z banku, prowadzi postępowanie sądowe oraz wspiera frankowiczów w pozwach za korzystanie z kapitału wnoszonych przez banki.

autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

LexWibor – Opinie Klientów 2023

LexWibor – Opinie Klientów 2023
Kancelaria LexWibor posiada 12- letnie doświadczenie w prawie bankowym, które przełożyło się w tym też czasie na tysiące wygranych spraw....