SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Santander Bank Polska S.A. i Santander Consumer Bank – unieważnienie WIBOR

Data ostatniej aktualizacji:

Santander unieważnienie WIBOR

Problem kredytobiorców złotówkowych, którzy zaciągnęli kredyty ze zmiennym oprocentowaniem opartym o wskaźnik WIBOR dotyczy klientów wielu banków, w tym też klientów Santander Bank Polska S.A.  jak i Santander Consumer Bank. Kredytobiorcy złotówkowi podobnie jak i frankowicze mogą wystąpić z żądaniami do banku wobec istnienia w tych umowach postanowień niedozwolonych.

Sprawy dotyczące usunięcia WIBOR z umowy czy też unieważnienia całej umowy kredytu to sprawy skomplikowane, pełne zawiłości prawnych. Dlatego też warto sprawę o WIBOR powierzyć profesjonalnej kancelarii WIBOR. Przede wszystkim dzięki temu zyskamy poczucie spokoju i bezpieczeństwa, że ktoś kto ma w tym zakresie dużą wiedzę i doświadczenie zadba o nasze interesy.

Santander Bank Polska S.A. i Santander Consumer Bank

Na początku warto wskazać, że Santander Bank Polska i Santander Consumer Bank są oddzielnymi instytucjami, które działają niezależnie od siebie i posiadają odmienne produkty, w tym umowy kredytowe oparte na innych warunkach. Nie należy się zatem sugerować tym, że banki należą do tej samej grupy finansowej i mają podobne nazwy. Jednak zarówno Santander Bank Polska S.A. i Santander Consumer Bank udzielały kredytów złotówkowych opartych o wskaźnik WIBOR.

Santander Bank Polska wcześniej funkcjonował jako BZ WBK. Nazwa ta została oficjalnie zmieniona na Santander Bank Polska w 2018 r. Natomiast Santander Consumer Bank S.A. był znany wcześniej m.in. pod nazwą PTF Bank S.A. Dopiero w 2006 roku stał się oficjalnie Santander Consumer Bank.

Unieważnienie WIBOR – Santander

Wskazuje się, że możliwe jest ustalenie nieważności umowy kredytu opartego o stawkę WIBOR. Argumentów przemawiających za ustaleniem nieważności umowy kredytu złotówkowego jest wiele. Jednym z nich jest brak właściwego poinformowania kredytobiorcy o ryzyku związanym z tym kredytem, w tym ryzyku wzrostu stóp procentowych a w konsekwencji wskaźnika WIBOR.

Z uwagi na obszerność argumentacji prawnej i ekonomicznej oraz zawiłości związane z tym tematem warto sprawę o unieważnienie WIBOR powierzyć profesjonalnej kancelarii prawnej. Tym bardziej, że unieważnienie umowy kredytu nie jest korzystne dla wszystkich kredytobiorców. Jest jednak także możliwe samo usunięcie WIBOR z umowy przy utrzymaniu dalszego bytu całej umowy.  

Co to jest WIBOR i na co wpływa

Usunięcie WIBOR przy utrzymaniu umowy w mocy

Innym rozwiązaniem oprócz unieważnienia umowy kredytu jest usunięcie postanowień niedozwolonych z umowy. Umowa kredytu wówczas dalej obowiązuje. Jeżeli usuniemy z umowy całe postanowienie odnoszące się do oprocentowania kredytu kredytobiorca spłacać będzie jedynie raty kapitałowe, jak też przysługuje mu zwrot tego co świadczył na podstawie zawartych w umowie niedozwolonych postanowień umownych.

W przypadku zaś wykreślenia części postanowienia z umowy, czyli samego wskaźnika WIBOR, rata odsetkowa będzie składać się jedynie z marży (zamiast marży i wskaźnika WIBOR). W konsekwencji rozwiązanie to sprawi, że rata kredytowa spadłaby nawet o kilka tysięcy złotych.

Wysokość WIBOR

WIBOR rośnie, co stało się przyczyną zmartwień tysięcy kredytobiorców.  Obecnie wskaźnik WIBOR utrzymuje się na poziomie około 6%. Prognozy co do wysokości WIBOR w przyszłości są w znacznym stopniu związane z dalszymi kierunkami polityki kraju w zakresie podwyższania stóp procentowych.

Przewiduje się, że w najbliższym czasie WIBOR utrzyma się aktualnym poziomie. Nikt nie jest jednak w stanie przewidzieć sytuacji gospodarczej za kilka lat, a nawet kilka miesięcy ze 100% pewnością. Dlatego też warto rozważyć założenie sprawy o unieważnienie WIBOR lub usunięcie go z umowy. 

Sprawdź: WIBOR prognozy 2024

Santander Bank – Aktualizacja 2024

Postanowieniem z dnia 22 czerwca 2023 r. sąd oddalił zażalenie pozwanego Santander Bank Polska S.A. w przedmiocie udzielonego kredytobiorcy w toku postępowania zabezpieczenie roszczenia. Kredytobiorca przez cały okres trwania postępowania sądowego spłacać będzie raty kredytu składające się z części kapitałowej i odsetkowej wyliczonej wyłącznie w oparciu o marżę banku w wysokości 3,09%, bez wskaźnika WIBOR. W 2024 roku należy się spodziewać kolejnych postanowień dotyczących udzielanych zabezpieczeń.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Sąd zawiesił WIBOR

Sąd zawiesił WIBOR
W dobie sukcesów frankowiczów i korzystnej linii orzeczniczej w zakresie spraw frankowych, coraz więcej kredytobiorców kredytów złotówkowych decyduje się na...

Kancelaria do spraw bankowych

Kancelaria do spraw bankowych
Od dłuższego już czasu kredytobiorcy frankowi z powodzeniem pozywają banki o unieważnienie kredytu frankowego. Korzystne orzecznictwo sądów powoduje, że każdego...

Bank Handlowy – unieważnienie kredytu WIBOR

Bank Handlowy – unieważnienie kredytu WIBOR
W dobie wysokich stóp procentowych, a co za tym idzie wzrostu wysokości rat, coraz więcej kredytobiorców zastanawia się jak poradzić...