SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Kiedy wejdzie w życie pomoc dla kredytobiorców?

Data ostatniej aktualizacji:

Kiedy wejdzie w życie pomoc dla kredytobiorców

Wielu kredytobiorców nie radzi sobie z tak zwaną drożyzną i szukają oszczędności i realnej pomocy. Wiele osób ze względu na wysoką inflację i podwyżki stóp procentowych nie jest w stanie spłacać rat zaciągniętego kredytu. Wielu kredytobiorców jeszcze kilka lat temu miało stabilną sytuację finansową, obecnie zaś ledwo wiążą koniec z końcem. Czy i na jaką pomoc mogą liczyć kredytobiorcy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej?

Wakacje kredytowe

Kredytobiorcy mogą skorzystać z wakacji kredytowych. Wakacje kredytowe wprowadzone z końcem lipca 2022 roku pozwalają na zawieszenie spłaty pełnej raty kapitałowo-odsetkowej kredytu hipotecznego zaciągniętego w złotych polskich na okres 8 miesięcy – cztery w 2022 roku i cztery w 2023 roku. Obecnie rząd rozważa przedłużenie wakacji kredytowych nawet o rok. Zawieszenie spłaty rat kredytu jest całkowicie bezpłatne. Jednak należy pamiętać, że zwykle zawieszeniu nie ulegają i trzeba je ponosić – opłaty na ubezpieczenia ustalone w umowie kredytu hipotecznego. Z wakacji kredytowych mogą skorzystać kredytobiorcy posiadający jedynie kredyty hipoteczne złotówkowe zaciągnięte jeszcze przed dniem 1 lipca 2022 roku. Dodatkowo do końca spłaty musi pozostać nie mniej niż 6 rat. Aby skorzystać z wakacji kredytowych należy złożyć wniosek do banku, w którym ma się kredyt.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Inną formą pomocy oferowanej przez rząd jest Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. W tym przypadku, aby skorzystać z pomocy należy spełnić więcej warunków, które odnoszą się w szczególności do złej sytuacji finansowej kredytobiorcy. Z Funduszu Pomocy Kredytobiorcom można uzyskać zwrotne wsparcie finansowe na pokrycie rat – maksymalnie przez 36 miesięcy, po 2000,00 zł miesięcznie – o tyle zmniejszy się rata lub zwrotną pożyczkę na pokrycie pozostałej po sprzedaży kredytowanej nieruchomości części zadłużenia (maksymalnie 72 tysiące złotych). Jeżeli będziesz spłacał udzielone wsparcie w 144 ratach, po regularnej spłacie 100 rat pozostałe 44 mogą zostać umorzone. Aby skorzystać z programu należy złożyć wniosek w banku.

Inne sposoby na zmniejszenie raty kredytu

W przypadku problemów finansowych kredytobiorca może także spróbować podjąć takie działania jak:

  • Negocjacje warunków umowy kredytu z bankiem;
  • Refinansowanie kredytu, czyli przeniesienie do innego banku, w którym oferowane są korzystniejsze warunki;
  • Konsolidacja kredytu, czyli połączenie wszystkich zobowiązań w jedną, mniejszą ratę kredytu.

Pozew WIBOR

Kredytobiorcy złotówkowi, posiadający kredyty z oprocentowaniem zmiennym opartym o stawkę WIBOR, coraz częściej decydują się na podważenie swojej umowy kredytowej i wstępują w spory z bankami składając pozwy WIBOR. W sądach przybywa spraw wytaczanych przez złotówkowiczów. Ponosi się, że wskaźnik WIBOR, który wpływa na wysokość oprocentowania kredytu jest ustalany w sposób sztuczny i wpływ na jego wysokość mogą mieć same banki. Co więcej, w przypadku gdy WIBOR wzrasta całe ryzyko z tym związane ciąży na kredytobiorcy, co nie powinno mieć miejsca. Bank nie ponosi negatywnych konsekwencji w przypadku wzrostu stóp procentowych (a w konsekwencji wskaźnika WIBOR), a ryzyko to obciąża jedynie kredytobiorcę. Problemów z umowami kredytowymi z WIBOR jest oczywiście więcej. Jest to tematyka bardzo złożona, dlatego też warto powierzyć tą sprawę doświadczonej kancelarii prawnej.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Nowe wakacje kredytowe – od kiedy?

Nowe wakacje kredytowe – od kiedy?
20 lutego 2024 roku Rząd ma podjąć decyzję, jak będą wyglądały zasady korzystania z nowych wakacji kredytowych. Do tej pory mniej więcej co drugi...

Kredyt 0% – czy kredyt zero procent będzie dla wszystkich?

Kredyt 0% – czy kredyt zero procent będzie dla wszystkich?
Tak jak w większości programów rządowych, aby z nich skorzystać, trzeba spełnić pewne warunki. Tak też jest z kredytem 0%,...

Bezpieczny kredyt 2 % a szansa na inny kredyt

Bezpieczny kredyt 2 % a szansa na inny kredyt
Banki w celu zweryfikowania historii kredytowej oraz informacji o  aktywnych zobowiązaniach, sprawdzają potencjalnych kredytobiorców w bazie Biura Informacji Kredytowej. Czy...