SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Kiedy wejdzie w życie pomoc dla kredytobiorców?

Data ostatniej aktualizacji:

Kiedy wejdzie w życie pomoc dla kredytobiorców

Wielu kredytobiorców nie radzi sobie z tak zwaną drożyzną i szukają oszczędności i realnej pomocy. Wiele osób ze względu na wysoką inflację i podwyżki stóp procentowych nie jest w stanie spłacać rat zaciągniętego kredytu. Wielu kredytobiorców jeszcze kilka lat temu miało stabilną sytuację finansową, obecnie zaś ledwo wiążą koniec z końcem. Czy i na jaką pomoc mogą liczyć kredytobiorcy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej?

Wakacje kredytowe

Kredytobiorcy mogą skorzystać z wakacji kredytowych. Wakacje kredytowe wprowadzone z końcem lipca 2022 roku pozwalają na zawieszenie spłaty pełnej raty kapitałowo-odsetkowej kredytu hipotecznego zaciągniętego w złotych polskich na okres 8 miesięcy – cztery w 2022 roku i cztery w 2023 roku. Obecnie rząd rozważa przedłużenie wakacji kredytowych nawet o rok. Zawieszenie spłaty rat kredytu jest całkowicie bezpłatne. Jednak należy pamiętać, że zwykle zawieszeniu nie ulegają i trzeba je ponosić – opłaty na ubezpieczenia ustalone w umowie kredytu hipotecznego. Z wakacji kredytowych mogą skorzystać kredytobiorcy posiadający jedynie kredyty hipoteczne złotówkowe zaciągnięte jeszcze przed dniem 1 lipca 2022 roku. Dodatkowo do końca spłaty musi pozostać nie mniej niż 6 rat. Aby skorzystać z wakacji kredytowych należy złożyć wniosek do banku, w którym ma się kredyt.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Inną formą pomocy oferowanej przez rząd jest Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. W tym przypadku, aby skorzystać z pomocy należy spełnić więcej warunków, które odnoszą się w szczególności do złej sytuacji finansowej kredytobiorcy. Z Funduszu Pomocy Kredytobiorcom można uzyskać zwrotne wsparcie finansowe na pokrycie rat – maksymalnie przez 36 miesięcy, po 2000,00 zł miesięcznie – o tyle zmniejszy się rata lub zwrotną pożyczkę na pokrycie pozostałej po sprzedaży kredytowanej nieruchomości części zadłużenia (maksymalnie 72 tysiące złotych). Jeżeli będziesz spłacał udzielone wsparcie w 144 ratach, po regularnej spłacie 100 rat pozostałe 44 mogą zostać umorzone. Aby skorzystać z programu należy złożyć wniosek w banku.

Inne sposoby na zmniejszenie raty kredytu

W przypadku problemów finansowych kredytobiorca może także spróbować podjąć takie działania jak:

  • Negocjacje warunków umowy kredytu z bankiem;
  • Refinansowanie kredytu, czyli przeniesienie do innego banku, w którym oferowane są korzystniejsze warunki;
  • Konsolidacja kredytu, czyli połączenie wszystkich zobowiązań w jedną, mniejszą ratę kredytu.

Pozew WIBOR

Kredytobiorcy złotówkowi, posiadający kredyty z oprocentowaniem zmiennym opartym o stawkę WIBOR, coraz częściej decydują się na podważenie swojej umowy kredytowej i wstępują w spory z bankami składając pozwy WIBOR. W sądach przybywa spraw wytaczanych przez złotówkowiczów. Ponosi się, że wskaźnik WIBOR, który wpływa na wysokość oprocentowania kredytu jest ustalany w sposób sztuczny i wpływ na jego wysokość mogą mieć same banki. Co więcej, w przypadku gdy WIBOR wzrasta całe ryzyko z tym związane ciąży na kredytobiorcy, co nie powinno mieć miejsca. Bank nie ponosi negatywnych konsekwencji w przypadku wzrostu stóp procentowych (a w konsekwencji wskaźnika WIBOR), a ryzyko to obciąża jedynie kredytobiorcę. Problemów z umowami kredytowymi z WIBOR jest oczywiście więcej. Jest to tematyka bardzo złożona, dlatego też warto powierzyć tą sprawę doświadczonej kancelarii prawnej.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Zwiększa się liczba spraw wytaczanych bankom przez kredytobiorców WIBOR

Zwiększa się liczba spraw wytaczanych bankom przez kredytobiorców WIBOR
Najnowsze dane wskazują, że liczba pozwów o WIBOR ulega systematycznemu wzrostowi. Obecnie sądy rozpatrują już ponad tysiąc spraw wytoczonych bankom...

Nie tylko frankowicze mogą podważać kredyty

Nie tylko frankowicze mogą podważać kredyty
Bez wątpienia frankowicze przetarli szlaki kredytobiorcom w unieważnianiu umów kredytowych. Sprawy frankowe zalały sądy po 2019 roku. Dodatkowo orzecznictwo ugruntowane...

Prognozy stop procentowych – czerwiec 2024

Prognozy stop procentowych – czerwiec 2024
W dniu 6 czerwca 2024 roku Rada Polityki Pieniężnej kolejny raz w tym roku zdecydowała się pozostawić stopy procentowe NBP...