SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

BOŚ Bank – unieważnienie kredytu WIBOR

Data ostatniej aktualizacji:

Boś Bank unieważnienie kredytu

Jednym z obowiązków banku przy zawieraniu umów kredytowych jest udzielenie kredytobiorcy wyczerpujących informacji na temat zobowiązania, w tym na temat tego, jakie poniesie ryzyko w związku ze zmiennym oprocentowaniem. Kredytobiorca powinien zostać poinformowany, że wraz ze wzrostem stóp procentowych, raty kredytowe również wzrosną. Samo umieszczenie w umowach kredytowych informacji o tym, że oprocentowanie jest zmienne i że ryzyko z tym związane w całości ponosi klient jest niewystarczające. Wielu kredytobiorców, których oprocentowanie kredytów oparte jest na indeksie WIBOR, szuka pomocy w usunięciu WIBOR z umów kredytowych. Warto już teraz zorientować się w sytuacji, bowiem można zyskać naprawdę dużo. Kancelaria WIBOR pomaga kredytobiorcom w sporach sądowych z bankami na terenie całej całego kraju.

Czym jest BOŚ Bank?

Bank Ochrony Środowiska to bank komercyjny z siedzibą w Warszawie, istniejący od 1991 roku. Od 1997 roku akcje banku notowane są na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Głównym akcjonariuszem banku jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego udziały wynoszą 58,05%. Pozostałymi akcjonariuszami są Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych o liczbie udziałów 8,61%, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych o liczbie udziałów 5,54%. Z kolei pozostałe 27,80% udziałów stanowi akcje w wolnym obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Jaki WIBOR w BOŚ Banku?

Kiedy aktualizacja WIBOR BOŚ Bank? Aktualizacja wskaźnika WIBOR w BOŚ Banku oraz w innych bankach odbywa się w zależności czy dotyczy wskaźnika WIBOR 1M, WIBOR 3M czy WIBOR 6M. Zmiana wskaźnika WIBOR 1M następuję co miesiąc, wskaźnika WIBOR 3M co trzy miesiące, a wskaźnika WIBOR 6M co sześć miesięcy.

Każdy zainteresowany może samodzielnie sprawdzić aktualną wysokość wskaźnika WIBOR. Administratorem stawek WIBOR jest GPW Benchmark S.A., która publikuje aktualny WIBOR na swojej stronie internetowej, dostępnej pod adresem https://gpwbenchmark.pl/.

Jaki jest WIBOR dzisiaj? W marcu 2023 roku (stan na 23 marca 2023 roku) aktualna stawka WIBOR wynosi dla WIBOR 1M 6,85%, dla WIBOR 3M 6,90%, a dla WIBOR 6M 6,95%.

Unieważnienie WIBOR Bank BOŚ

W sprawach dotyczących unieważnienia WIBOR sąd będzie badał postanowienia dotyczące WIBOR pod kątem ich abuzywności oraz czy klient banku został poinformowany o ryzyku, jakie niesie za sobą zmienne oprocentowanie. W pozwie kredytobiorcy kredytów złotowych mogą wnosić o usunięcie WIBOR z zapisów umowy lub o unieważnienie samej umowy kredytowej.

Niewywiązanie się przez bank z obowiązku informacyjnego oraz uznanie przez sąd postanowienia o wskaźniku WIBOR za klauzulę abuzywną może doprowadzić do unieważnienia umowy. W przypadku tego rozstrzygnięta, strony będą zobowiązane zwrócić sobie wszystko co wzajemnie świadczyły. Dotyczyłoby to przede wszystkim rat wraz z odsetkami, ale też prowizji, czy innych opłat manipulacyjnych. Kredytobiorca musiałby zwrócić bankowi jedynie czystą kwotę faktycznie wypłaconego kapitału.

W wypadku uwzględnienia powództwa o usunięcie WIBOR z umowy postanowienia dotyczące wskaźnika WIBOR zostałyby usunięte z treści umowy kredytowej. W takim wypadku umowa byłaby dalej ważna, ale kredytobiorca płaciłby znacznie niższe raty (odpadłaby część raty związana z oprocentowaniem wyliczonym w oparciu o WIBOR). Warto wspomnieć, że wyroki unieważniające kredyty złotówkowe z powodu zawartych w nich wadliwych klauzul zmiennego oprocentowania już zapadały w przeszłości.

BOŚ Bank – Aktualizacja 2024

W 2024 roku należy spodziewać się kolejnych spraw w sądach o unieważnienie WIBOR przeciwko BOŚ Bank. WIBOR bowiem utrzymuje się w dalszym ciągu na wysokim poziomie. Dodatkowo kredytobiorcy złotówkowi nadal maja wątpliwości co do metody ustalania wskaźnika WIBOR.

Autor: radca prawny Karolina Marczak, nr wpisu LB-2649


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Sąd zawiesił WIBOR

Sąd zawiesił WIBOR
W dobie sukcesów frankowiczów i korzystnej linii orzeczniczej w zakresie spraw frankowych, coraz więcej kredytobiorców kredytów złotówkowych decyduje się na...

Bank Handlowy – unieważnienie kredytu WIBOR

Bank Handlowy – unieważnienie kredytu WIBOR
W dobie wysokich stóp procentowych, a co za tym idzie wzrostu wysokości rat, coraz więcej kredytobiorców zastanawia się jak poradzić...

Zwrot prowizji – Raiffeisen Bank – 2024r.

Zwrot prowizji – Raiffeisen Bank – 2024r.
Wcześniejsza spłata kredytu wiąże się ze skróceniem okresu kredytowania, oszczędnością na oprocentowaniu oraz możliwością wnioskowania o zwrot prowizji zapłaconej przy...