SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Millennium Bank – unieważnienie WIBOR

Data ostatniej aktualizacji:

Millennium Bank - unieważnienie WIBOR

W ostatnim czasie dobrą wiadomością dla kredytobiorców kredytów w złotówkach jest informacja, że wskaźnik WIBOR można podważyć w sądzie. Wskaźnik WIBOR jest bowiem główną przyczyną gwałtownego wzrostu rat kredytowych. Coraz więcej pozwów kwestionujących wysokość i sposób wyliczenia WIBOR trafia do sądów. Konsumenci oraz ich prawnicy analizując umowy kredytowe mają coraz więcej wątpliwości czy wskaźnik WIBOR jest uczciwy oraz czy banki nie pobierają podwójnego wynagrodzenia – raz w postaci marży bankowej, a drugi raz poprzez różnicę pomiędzy wysokością WIBOR a rzeczywistym kosztem pozyskania pieniądza na rynku. W celu pozwania banku o unieważnienie WIBOR warto skorzystać z profesjonalnej kancelarii WIBOR.

Czym jest Millennium Bank?

Millennium Bank to komercyjny bank działający w Polsce od 2003 roku. Wywodzi się z powstałego w 1989 roku Banku Inicjatyw Gospodarczych SA. Jest jednym z pierwszych polskich banków komercyjnych oraz pierwszym bankiem notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1992 roku. W 1997 roku doszło do fuzji Banku Inicjatyw Gospodarczych SA z Bankiem Gdańskim SA, w wyniku której powstał BIG Bank Gdański. W 2003 roku bank zmienił nazwę na Bank Millennium. Głównym akcjonariuszem Millennium Bank jest portugalski Banco Comercial Portugues (BCP), który posiada 50,1% akcji.

Jaki WIBOR w Millennium Bank?

Kiedy aktualizacja WIBOR Millennium Bank? Aktualizacja wskaźnika WIBOR w Millennium Bank oraz w innych bankach odbywa się w zależności czy dotyczy wskaźnika WIBOR 1M, WIBOR 3M czy WIBOR 6M. Zmiana wskaźnika WIBOR 1M następuję co miesiąc, wskaźnika WIBOR 3M co trzy miesiące, a wskaźnika WIBOR 6M co sześć miesięcy.

Każdy zainteresowany może samodzielnie sprawdzić aktualną wysokość wskaźnika WIBOR. Administratorem stawek WIBOR jest GPW Benchmark S.A., która publikuje aktualny WIBOR na swojej stronie internetowej, dostępnej pod adresem https://gpwbenchmark.pl/.

Jaki jest WIBOR dzisiaj? W marcu 2023 roku (stan na 23 marca 2023 roku) aktualna stawka WIBOR wynosi dla WIBOR 1M 6,85%, dla WIBOR 3M 6,90%, a dla WIBOR 6M 6,95%.

Unieważnienie WIBOR Millennium Bank

W związku z gwałtownym wzrostem stóp procentowych w poprzednim roku wielu posiadaczy kredytów hipotecznych ze zmiennym oprocentowaniem nie radzi sobie ze spłatą rat. Coraz więcej kredytobiorców zastanawia się czy bank wystarczająco poinformował ich o skali ryzyka wiążącego się z nieograniczoną możliwością wzrostu oprocentowania. Kredytobiorcy będący konsumentami mają prawo do rzetelnej i pełnej informacji jak może kształtować się ich zadłużenie w przypadkach istotnych zmian stóp procentowych oraz o ryzyku wiążącym się z kredytem oprocentowanym na podstawie WIBOR.

W związku z powyższym kolejne pozwy o WIBOR trafiają do sądów. Dla kredytobiorców sprawy te są bardzo ważne, ponieważ korzystne rozstrzygnięcie pozwoli znacząco zredukować odsetki – kredytobiorca będzie zobowiązany płacić odsetki zredukowane do poziomu marży, odsetki zostaną całkowicie wyeliminowane – darmowy kredyt albo w całości unieważnić umowę kredytową.

Wskazać należy, że WIBOR nie oddaje realiów rynkowych i nie odzwierciedla kosztu pozyskania pieniądza. Największe banki w Polsce ustalają wysokość WIBOR nie na podstawie rzeczywistych transakcji, ale tzw. ocen eksperckich, będących w rzeczywistości deklaracją po jakiej cenie pożyczyłyby sobie pieniądz.

Mając na uwadze powyższe wydaje się bardzo dobrym krokiem założenie sprawy przeciwko bankowi w sądzie o unieważnienie WIBOR lub usunięcie go z umowy. Każdy kredytobiorca niezadowolony z zapisów umownych o WIBOR powinien rozważyć taką możliwość.

Millennium Bank – Aktualizacja 2024

W 2024 roku Millennium Bank może spodziewać się kolejnych pozwów o unieważnienie WIBOR. Kredytobiorcy złotówkowi coraz chętniej szukają pomocy w celu usunięcia wadliwego oprocentowania z umowy kredytu.

Autor: radca prawny Karolina Marczak, nr wpisu LB-2649


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Sąd zawiesił WIBOR

Sąd zawiesił WIBOR
W dobie sukcesów frankowiczów i korzystnej linii orzeczniczej w zakresie spraw frankowych, coraz więcej kredytobiorców kredytów złotówkowych decyduje się na...

Kancelaria do spraw bankowych

Kancelaria do spraw bankowych
Od dłuższego już czasu kredytobiorcy frankowi z powodzeniem pozywają banki o unieważnienie kredytu frankowego. Korzystne orzecznictwo sądów powoduje, że każdego...

Bank Handlowy – unieważnienie kredytu WIBOR

Bank Handlowy – unieważnienie kredytu WIBOR
W dobie wysokich stóp procentowych, a co za tym idzie wzrostu wysokości rat, coraz więcej kredytobiorców zastanawia się jak poradzić...