SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Raiffeisen Bank – unieważnienie WIBOR

Data ostatniej aktualizacji:

Raiffeisen - unieważnienie WIBOR

Kredytobiorcy coraz częściej wchodzą w spory z bankami, a to za sprawą ich większej świadomości co do przysługujących im praw, ale także za sprawą sukcesów frankowiczów osiąganych w sądach. Obecnie nie tylko frankowicze, ale także złotówkowicze wytaczają sprawy sądowe przeciwko bankom. Okazuje się bowiem, że umowy kredytów złotówkowych oparte na zmiennej stopie procentowej ze stawką WIBOR (w tym umowy banku Raiffeisen) również mogą posiadać niedozwolone postanowienia umowne. Aby dowiedzieć się czy dana umowa kredytu może zostać zakwestionowana najlepiej zwrócić się do profesjonalnej kancelarii WIBOR, posiadającej doświadczenie w takich sprawach.

Raiffeisen Bank International AG

Bank Raiffeisen w Polsce prowadzi działalność już od 1991 roku. Pełna nazwa banku Raiffeisen to obecnie Raiffeisen Bank International AG (od 2018 roku). Poza Polską, Raiffeisen Bank działa także w 13 innych krajach oferując usługi finansowe. Bank ten to spółka prawa austriackiego. Jest drugim co do wielkości bankiem w Austrii. Podobnie jak i inne banki funkcjonujące w Polsce także i Raiffeisen Bank ma w swoim portfelu kredyty złotówkowe oparte o wskaźnik WIBOR.

Zakwestionowanie WIBOR

W uproszczeniu WIBOR to stawka po jakiej banki komercyjne udzielają pożyczek innym bankom. Wysokość WIBOR ustalana jest każdego dnia, jednak aby wyliczyć oprocentowanie kredytu brany jest pod uwagę konkretny przedział czasowy. W umowach kredytowych najczęściej występuje WIBOR trzymiesięczny (3M) lub WIBOR półroczny (6M). Obecnie podnosi się, że WIBOR ustalany jest w taki sposób, że banki mają wpływ na jego wysokość, a zatem i na wysokość rat kredytobiorców. Zatem bankom opłaca się, aby WIBOR pozostawał na wysokim poziomie. Wskazuje się, że nie ponoszą one w związku z tym negatywnych skutków finansowych, a całe ryzyko związane ze zmianą stóp procentowych spoczywa na kredytobiorcy.

Wadliwość umowy z WIBOR

Wskazać należy, że bank jako podmiot profesjonalny powinien w każdym przypadku w odpowiedni sposób poinformować kredytobiorcę o ryzyku wzrostu stóp procentowych. W wielu przypadkach informacji takiej nie było bądź była ona niewystarczająca. Przez co kredytobiorca przy zawieraniu umowy nie miał rzeczywistej wiedzy co do wysokości swojego zobowiązania. Bank powinien także przedstawić kredytobiorcy regulamin ustalania stawki WIBOR przez spółkę GPW Benchmark, która jest administratorem tego wskaźnika. Nie we wszystkich przypadkach miało to miejsce. Istnieje wiele argumentów przemawiających za nieważnością umów złotówkowych opartych o WIBOR. Z pewnością w pewnym zakresie pomocne będzie orzecznictwo wypracowane na gruncie spraw frankowiczów.

Pozew o WIBOR Raiffeisen

Z uwagi na to, że orzecznictwo sądów w przedmiocie WIBOR dopiero będzie się kształtować warto skorzystać z pomocy profesjonalnej kancelarii WIBOR. Złożenie pozwu jest poprzedzone m.in. zdobyciem niezbędnych dokumentów czy reklamacją kredytu w banku. W zakresie zarówno postępowania przedsądowego jak sądowego wsparcie prawnika jest można by rzec niezbędne. W przypadku prawomocnego przegrania sprawy nie będzie bowiem drugiej szansy. Niezwykle ważne jest prawidłowe sformułowanie roszczeń w pozwie. W sprawach dotyczących WIBOR najczęściej wnosi się o wykreślenie WIBOR z umowy i zapłatę czy o unieważnienie umowy kredytu WIBOR. Często też formułuje się roszczenia ewentualne, aby lepiej zabezpieczyć interes kredytobiorcy. Chociaż pozwów WIBOR nie ma w sądach aż tak dużo to z pewnością tendencja będzie rosnąca. Stosunkowo przy niskich kosztach można bowiem znacząco zmniejszyć swoje zobowiązanie kredytowe.

Raiffeisen Bank – Aktualizacja 2024

W momencie, kiedy umowy frankowe trafiły do polskich sądów, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, sytuacja konsumentów zaczęła się powoli zmieniać, a umowy, które miały być skonstruowane w prawidłowy sposób, okazały się skrajnie wadliwe i nadające się tylko do całkowitego unieważnienia. Czy taka sytuacja powtórzy się z kredytami złotowymi?  W 2024 roku można spodziewać się pierwszych wyroków sądów w sprawach unieważnienia WIBOR.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Sąd zawiesił WIBOR

Sąd zawiesił WIBOR
W dobie sukcesów frankowiczów i korzystnej linii orzeczniczej w zakresie spraw frankowych, coraz więcej kredytobiorców kredytów złotówkowych decyduje się na...

Kancelaria do spraw bankowych

Kancelaria do spraw bankowych
Od dłuższego już czasu kredytobiorcy frankowi z powodzeniem pozywają banki o unieważnienie kredytu frankowego. Korzystne orzecznictwo sądów powoduje, że każdego...

Bank Handlowy – unieważnienie kredytu WIBOR

Bank Handlowy – unieważnienie kredytu WIBOR
W dobie wysokich stóp procentowych, a co za tym idzie wzrostu wysokości rat, coraz więcej kredytobiorców zastanawia się jak poradzić...