SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Oprocentowanie kredytu hipotecznego – najważniejsze informacje

Data ostatniej aktualizacji:

trzy drewniane kostki stojące na sobie, pierwsza z czerwoną strzałką w dół, druga ze znakiem procenta, trzecia z zieloną strzałką w górę

Oprocentowanie kredytu jest jedną z głównych składowych kredytu. Można określić je jako koszt, który kredytobiorca ponosi za korzystanie z pożyczonej kwoty. Jest ono dodawane do kapitału kredytu i spłacane wraz z ratami kredytowymi. Warto wiedzieć, co się na nie składa i od czego zależy jego wysokość.

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie

Oprocentowanie kredytu hipotecznego jest jednym z głównych czynników, które wpływają na łączny koszt kredytu. Oprocentowanie określa, ile odsetek pod postacią rat kredytu należy zwrócić na rzecz banku w skali roku. Wybór odpowiedniego rodzaju oprocentowania zależy od indywidualnych preferencji kredytobiorcy, ryzyka związanego z ruchami na rynku finansowym oraz prognoz dotyczących przyszłych zmian stóp procentowych. Obecnie w Polsce oferowane są kredyty ze zmienną i stałą stopą procentową. Co to oznacza?

Kredyt z oprocentowaniem stałymKredyt z oprocentowaniem zmiennym
Stopa procentowa pozostaje na tym samym poziomie przez cały okres kredytowania, więc raty kredytowe co miesiąc są takie same. Kredytobiorca nie musi obawiać się zawirowań na rynku, bo ma pewność, że rata będzie stała i niezależna od tych czynników. Kredytobiorca zyskuje, gdy stopy procentowe rosną, zaś traci, gdy stopy te maleją. Zazwyczaj banki oferują oprocentowanie stałe na okres 5 lat.Stopa procentowa pozostaje zmienna, a na zmiany te mają wpływ uwarunkowania na rynkach finansowych. Powoduje to, że rata kredytu nie jest stała, a zmienia się wraz ze zmianą stóp procentowych (może maleć lub rosnąć).

Co składa się na oprocentowanie kredytu hipotecznego? 

Oprocentowanie kredytów hipotecznych składa się z dwóch głównych parametrów:

  • stawki bazowej WIBOR (dla kredytów złotówkowych) – której wysokość jest zmienna i zależna m.in. od wysokości stóp procentowych.  
  • marży banku – której wysokość jest stała i wynika z zapisów umowy kredytowej. Marża stanowi zysku banku za udzielenie finansowania.

Powyższe składniki wpływają na wysokość odsetek, które są należne  do zapłacenia na rzecz banku. Im wyższa marża oraz stawka bazowa oprocentowania ustalana przez Radę Polityki pieniężnej, tym wyższa będzie rata odsetkowa, jaką będzie musiał zapłacić kredytobiorca.

Jakie jest oprocentowanie kredytu hipotecznego?

Oprocentowanie to jeden z elementów wpływających na całkowity koszt kredytu. Jego wysokość zależna jest od wielu czynników:

  • Jednym z pierwszych jest wysokość kredytu. Banki chcąc zachęcać do zaciągania dużych kredytów, oferują niższe oprocentowanie przy większych kwotach.
  • Wśród czynników mających wpływ na wysokość oprocentowania można także wskazać na zależność oprocentowania od wysokości wkładu własnego. Im wyższy posiadamy wkład własny, tym niższe oprocentowanie. Warto zaznaczyć, że wkład obliczany jest zazwyczaj od wartości nieruchomości, stanowiącej zabezpieczenie kredytu.
  • Wpływ na wysokość oprocentowania może mieć także w niektórych przypadkach przeznaczenie kredytu – kredyt mieszkaniowy zazwyczaj jest niżej oprocentowany niż kredyty na inne cele.
  • Zdarza się też tak, że banki oferują niższe oprocentowanie dla niektórych grup zawodowych, które według nich posiadają stabilne zatrudnienie (np. zawody zaufania publicznego).

Aktualne oprocentowanie kredytów hipotecznych – 2023

Wysokość oprocentowania kredytu jest głównie uwarunkowane strategią finansową banku, ponieważ każda instytucja ustala je w sposób indywidualny. Obecnie oprocentowanie kredytu hipotecznego ze stałą stopą procentową pozostaje na poziomie około 8%. Na uwadze należy mieć jednak, że na zysk banku mogą składać się także inne czynniki jak prowizja za udzielenie kredytu, opłata przygotowawcza czy ubezpieczenia kredytu. Dlatego też należy zwracać uwagę nie tylko na samą wysokość oprocentowania, ale także na wskaźnik zwany Rzeczywistą Roczną Stopą Oprocentowania (RRSO), który stanowi rzeczywisty całkowity koszt zobowiązania kredytowego.

R. pr. Maciej Fiedorowicz WA-15162

Oprocentowanie kredytu hipotecznego – najważniejsze informacje

Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?
Wielu kredytobiorców wobec problemu wysokich kosztów oprocentowania kredytu zadaje sobie pytanie o to czy opłaca się przejść z oprocentowania zmiennego...

Kto ustala WIBOR?

Kto ustala WIBOR?
WIBOR to wskaźnik obecny m.in. w umowach kredytów złotówkowych o zmiennym oprocentowaniu. Od wysokości wskaźnika WIBOR zależy rata naszego kredytu....

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?
Zawierając umowę kredytu hipotecznego wiążemy się stosunkiem prawnym z bankiem na wiele lat. W tym okresie może dojść do różnego...