Likwidacja WIBOR

Kiedy zlikwidowany WIBOR?

Według planu, który przedstawia, jak będzie wyglądała likwidacja WIBOR 2022, aktywne produkty, opierające się na wskaźniku WIBOR, takie jak na przykład kredyty hipoteczne z WIBOR 3M lub WIBOR 6M, nie doczekają się całkowitej likwidacji WIBOR-u tak szybko. Wynika to z faktu, że Komisja Nadzoru Finansowego przewiduje rozpoczęcie procesu wycofywania produktów i instrumentów opartych o WIBOR dopiero na rok 2024. Całkowite zaprzestanie publikacji stawki WIBOR przewidziane jest dopiero na  2025 rok. 

Czy WIBOR zniknie całkowicie?

Jak zostało wspomniane, w przeciągu najbliższych lat WIBOR dalej będzie obecny. Od grudnia 2022 banki mogą oferować swoim klientom produkty oparte na nowej stawce, jednak równolegle w dalszym ciągu klientom oferowane są produkty z WIBOR-em. Od 2024 roku ma rozpocząć się stopniowe wycofywanie WIBOR-u, które ma trwać aż do 2025 roku, w którym to stawka WIBOR przestanie być całkowicie publikowana.

Co po likwidacji WIBORu?

Poruszając temat, jakim jest likwidacja WIBOR 2022, należy wspomnieć o tym, co zamiast WIBOR będzie stosowane w kredytach hipotecznych. Nową podstawą do obliczania wysokości oprocentowania w kredytach złotówkowych ma stać się indeks WIRON, dotychczas znany jako wskaźnik WIRD. WIRON, którego administratorem jest GWP Benchmark, obliczany jest na podstawie transakcji depozytowych. Obliczenia te bazują na transakcjach typu overnight, czyli transakcjach, których termin zwrotu przypada na kolejny dzień roboczy. 

Likwidacja WIBOR a kredyt hipoteczny – jakie zmiany będą miały miejsce, kiedy likwidacja WIBOR nastąpi? 

W porównaniu do stawki WIBOR indeks WIRON był stawką nizszą. Za przykład może posłużyć tu wrzesień 2022, kiedy to WIBOR 3M wynosił 7,21%, zaś WIRON 6,079%. Indeks WIRON w momencie zmian stóp procentowych reaguje z opóźnieniem, co w sytuacji zmian gospodarczych może skutkować przewyższeniem WIBOR-u, co stanie się niekorzystną sytuacją dla kredytobiorców.

Czy warto teraz przejść na stałe oprocentowanie?

Najpopularniejszych tematów ostatnich miesięcy, to wciąż wielu kredytobiorców posiadających kredyt w szczególności oparty na WIBOR 3M i WIBOR 6M zadaje pytania dotyczące przejścia na stałe oprocentowanie. Czy przejście na stałą stopę procentową na okres 5 lat jest dobrym rozwiązaniem? Wielu ekspertów uważa, że dobry moment na przejście na stałą stopę procentową minął już dawno. Obecnie takie rozwiązanie uważa się za niekorzystne. Co, jeśli kredytobiorca skorzystał już z takiego rozwiązania? Czy pozew o WIBOR dalej jest możliwy? Zdecydowanie odpowiedź będzie twierdząca, likwidacja WIBOR a stałe oprocentowanie na czas 5 lat nie kolidują ze sobą. W takiej sytuacji złożenie pozwu jest wciąż możliwe. 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI