SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

BPH S.A. – unieważnienie umowy WIBOR

Data ostatniej aktualizacji:

BPH unieważnienie kredytu

Wskaźnik WIBOR stanowi podstawę oprocentowania zmiennego większości kredytów złotówkowych. Wskaźnik ten budzi w ostatnim czasie spore kontrowersje. Wskazuje się, że nie jest on wskaźnikiem obiektywnym i jest podatny na manipulacje. Co to oznacza dla kredytobiorców posiadających kredyty oparte o stawkę WIBOR? Możliwości jest kilka. Każda z nich wiąże się z korzyściami dla kredytobiorcy. To o co wnosić w pozwie dotyczącym WIBOR najlepiej wiedzą doświadczenie w tym zakresie kancelarie prawne. Wskazać należy, że kancelarie skupiające się na danej dziedzinie są na bieżąco zarówno z wszelkimi zmianami w tym zakresie, jak też z aktualnym orzecznictwem. Powierzenie swojej sprawy kancelarii WIBOR to zatem większe szanse sukcesu.

Bank BPH S.A.

Bank BPH został założony w 1989 roku. Kredytobiorcy mogą kojarzyć ten bank również pod nazwą GE Money Bank. W 2009 roku nastąpiła bowiem fuzja BPH z GE Money Bankiem. W 2016 roku połączono wydzieloną część Banku BPH z Alior Bankiem. Główna siedziba prawna Banku BPH, jak również centrum informatyczne i operacyjne, mieści się przy ul. Cypriana Kamila Norwida 1 w Gdańsku. Obecnie Bank BPH prowadzi wyłącznie obsługę kredytów hipotecznych dla klientów indywidualnych, natomiast obsługa pozostałych produktów dla klientów indywidualnych i biznesowych jest realizowana przez Alior Bank. Działalność banku BPH S.A. jest obecnie ograniczona. Bank nie posiada swoich oddziałów i placówek.

Usunięcie WIBOR z umowy BPH

Wielu kredytobiorców zadaje pytanie z czym tak naprawdę wiąże się zakwestionowanie wskaźnika WIBOR. Wskazać należy, że opcji może być kilka. Składając pozew do sądu można żądać:

  • usunięcia wskaźnika WIBOR – z umowy wykreślamy wszelkie odniesienia do wskaźnika WIBOR, jednak pozostawiamy pozostałe składniki oprocentowania bez zmian. Zatem przy tym rozwiązaniu kredytobiorca dalej spłaca kredyt. Raty kredytowe będą składały się wówczas z części kapitałowej i marży banku, zamiast z części kapitałowej, marży i WIBOR-u;
  • usunięcia wskaźnika WIBOR i marży – wówczas umowa dalej wiąże strony. Kredytobiorca jest zobowiązany do dalszej płatności rat kredytowych. Raty te są jednak znacznie niższe, bowiem z umowy kredytu eliminujemy odwołania do stawki WIBOR oraz inne składniki oprocentowania kredytu (marża). Cały mechanizm oprocentowania zostaje zatem usunięty z umowy, a kredytobiorca spłaca jedynie części kapitałową kredytu;
  • unieważnienia umowy kredytowej – pojęcie to może być kojarzone za sprawą spraw frankowych. Podobnie jest w sprawach frankowych, gdzie umowy kredytu są uznawane za nieważne, tak również i w przypadku spraw o WIBOR istnieje argumentacja przemawiająca za unieważnieniem umowy. Powstaje wówczas taki stan jakby umowa w ogóle nie została zawarta. Konsekwencją ustalenia nieważności umowy kredytu jest zwrot wzajemnie otrzymanych świadczeń między stronami. Nie jest to jednak rozwiązanie korzystne dla wszystkich kredytobiorców. Jeżeli kredytobiorca stosunkowo niedawno zaciągnął kredyt a na dodatek ma trudną sytuację finansową to rozwiązanie nie będzie dla niego.

Pozew WIBOR

Ze względu na to, że rośnie niezadowolenie konsumentów związane z duży wzrostem rat, można spodziewać się wzrostu liczby pozwów opierających się na podważeniu wskaźnika WIBOR. Zwrócić należy uwagę, że skonstruowanie pozwu WIBOR nie jest zadaniem prostym. W szczególności należy w odpowiedni sposób sformułować swoje roszczenia, jak również szczegółowo je uzasadnić. Już w pozwie powinniśmy także powołać dowody mające znaczenia dla sprawy. Nie warto ryzykować i samodzielnie wnosić pozwu WIBOR. Doświadczone kancelarie WIBOR wiedzą w jaki sposób (najbardziej bezpieczny i korzystny dla kredytobiorcy) formułować roszczenia pozwu, w tym też czy wnosić o unieważnienie umowy kredytu WIBOR czy wyłącznie o wyeliminowanie WIBOR z umowy.

BPH S. A. – Aktualizacja 2024

Osoby, które posiadają kredyty hipoteczne zaciągnięte w złotówkach oparte na zmiennej stopie, która w dużej mierze zależała od wskaźnika WIBOR mogą poddawać analizie swoje umowy kredytowe zawarte z BPH S.A., najpierw przez kancelarie prawne, a następnie przez sąd. Okazuje się bowiem, że umowy zawierane przez banki z kredytobiorcami mogą zawierać klauzule niedozwolone dotyczące wskaźnika WIBOR. 


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Sąd zawiesił WIBOR

Sąd zawiesił WIBOR
W dobie sukcesów frankowiczów i korzystnej linii orzeczniczej w zakresie spraw frankowych, coraz więcej kredytobiorców kredytów złotówkowych decyduje się na...

Kancelaria do spraw bankowych

Kancelaria do spraw bankowych
Od dłuższego już czasu kredytobiorcy frankowi z powodzeniem pozywają banki o unieważnienie kredytu frankowego. Korzystne orzecznictwo sądów powoduje, że każdego...

Bank Handlowy – unieważnienie kredytu WIBOR

Bank Handlowy – unieważnienie kredytu WIBOR
W dobie wysokich stóp procentowych, a co za tym idzie wzrostu wysokości rat, coraz więcej kredytobiorców zastanawia się jak poradzić...