SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Wakacje kredytowe, czy warto?

Data ostatniej aktualizacji:

Wakacje kredytowe, czy warto

Instytucja wakacji kredytowych jest stosunkowo świeżym pomysłem na odciążenie kredytobiorców. Podstawowe zasady wakacji kredytowych sprowadzają się do tego, że kredytobiorca, ma możliwość zawieszenia spłaty wybranych przez siebie rat kredytu. Zarówno w 2022 r, jak i 2023 r. kredytobiorcy mogli skorzystać z wakacji kredytowych w okresie czterech miesięcy. Wakacje kredytowe w 2024 r. najpewniej wrócą, ale w mocno okrojonej formie. Wiele osób zastanawia się z pewnością, czy warto skorzystać z wakacji kredytowych?

Sprawdź również: pomoc złotówkowiczom

Czy opłaca się zawiesić raty kredytu?

Podstawowym argumentem, dla którego warto skorzystać z wakacji kredytowych jest fakt, że doraźnie odciąży to budżet kredytobiorcy. W okresie, w którym zastrzeżono wakacje kredytowe bank nie pobiera bowiem raty kredytu – tak odsetkowej, jak i kapitałowej. Analizując czy opłaca się zawiesić raty kredytu trzeba jednak pamiętać, że w ramach wakacji kredytowych raty nie są umarzane, a jedynie obowiązek ich zapłaty jest przesuwany w czasie.

Kredytobiorca, który skorzysta z wakacji kredytowych, zawieszone raty będzie musiał zapłacić na sam koniec obowiązywania umowy kredytowej, która zostanie przedłużona o stosowny okres. Oznacza to, że osoba, która skorzystała z wakacji kredytowych przykładowo w wymiarze 8 miesięcy, kredyt spłacać będzie w praktyce 8 miesięcy dłużej niż wynikałoby to z pierwotnego brzmienia umowy kredytowej. Dla niektórych może być to niewątpliwie istotna wada wakacji kredytowych.

Z drugiej strony, kredytobiorca może uniknąć wystąpienia opisanej wyżej wady wakacji kredytowych w prosty sposób. Pamiętać należy, że w ramach wakacji kredytowych zawieszeniu ulega zarówno część kapitałowa raty, jak i część odsetkowa. Jeżeli kredytobiorca skorzysta z wakacji kredytowych, a następnie nadpłaci kapitał kredytu i uda mu się go ostatecznie spłacić przed czasem, to bank umorzy wszystkie odsetki, należne po dacie spłaty. Dotyczyć będzie to również odsetek zaliczanych do rat zawieszonych na skutek skorzystania z wakacji kredytowych.

Odpowiadając więc na pytanie, czy warto skorzystać z wakacji kredytowych, wskazać można, że jak najbardziej tak, zwłaszcza jeżeli zaoszczędzone w ten sposób środki zostaną odpowiednio wydatkowane. Za najrozsądniejszy, z punktu widzenia zobowiązania kredytowego, sposób przeznaczenia środków z wakacji kredytowych, uznać trzeba przeznaczenie ich na nadpłatę kredytu. Działanie takie umożliwia wcześniejszą spłatę kredytu i zarazem pozwoli kredytobiorcy zaoszczędzić na odsetkach umorzonych na skutek nadpłaty kredytu.

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy

Wakacje kredytowe zasady 2022 – 2023

Skoro znamy już wady wakacji kredytowych i ich zalety warto omówić podstawowe zasady ubiegania się o wakacje kredytowe. Z wakacji kredytowych mogą skorzystać kredytobiorcy niezależnie od swojej sytuacji finansowej. Ustawodawca nie różnicuje w tym zakresie poszczególnych kredytobiorców, a składając wniosek o wakacje kredytowe nie trzeba wykazywać trudnej sytuacji finansowej.

Kolejną zasadą wakacji kredytowych jest wymóg, żeby umowa kredytowa zawarta została przed 1 lipca 2022 r., a okres kredytowania powinien zakończyć się co najmniej 6 miesięcy od tej daty.

Na pytanie ile rat można zawiesić w 2023 r. odpowiedź jest prosta – jedynie 4 i to niezależnie od tego, czy kredytobiorca skorzystał w ogóle z wakacji kredytowych w roku 2022. Należy również wiedzieć, które miesiące wybrać do wakacji kredytowych. Ustawodawca nie pozostawia w tym zakresie pełnej swobody i w roku 2023 umożliwia kredytobiorcom zawieszenie spłaty jednej raty kredytu w każdym kwartale.

Wniosek o wakacje kredytowe co powinien zawierać?

Wniosek o wakacje kredytowe jest mało sformalizowany i można złożyć go zarówno pisemnie, jak i elektronicznie za pośrednictwem elektronicznej platformy bankowej. Minimalne informacje, jakie powinny znaleźć się w treści wniosku to 1) oznaczenie konsumenta, 2) oznaczenie kredytodawcy, 3) oznaczenie umowy, 4) wskazanie wnioskowanego okresu lub okresów zawieszenia spłaty kredytu, 5) oświadczenie, że wniosek dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych oraz klauzulę o świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Banki dysponują z reguły stosownymi formularzami wniosków o wakacje kredytowe.

Wakacje kredytowe 2024 – co się zmieni?

W roku 2024 wakacje kredytowe również będą obowiązywać, tak przynajmniej wynika z zapowiedzi rządu. Wakacje kredytowe będą jednak różnić się od tych z lat 2022-23. Z informacji rządowych wynika, że zawieszenia spłaty kredytu będzie można dokonać w dwóch miesiącach w okresie 1 maja – 30 czerwca 2024 r. oraz po jednym miesiącu w trzecim i czwartym kwartale 2024 r. Zmianie ulegnie również kryterium dochodowe. Wniosek o wakacje kredytowe w 2024 r. przysługiwać będzie tylko kredytobiorcom, dla których rata kredytu powoduje obciążenie w wysokości przekraczającej 30 procent dochodów liczonych za okres ostatnich 3 miesięcy przed złożeniem wniosku. Kryterium dochodowe nie będzie dotyczyć kredytobiorców utrzymujących co najmniej 3 dzieci do 18 roku życia (25 roku życia w przypadku kontynuowania edukacji).

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?
Wielu kredytobiorców wobec problemu wysokich kosztów oprocentowania kredytu zadaje sobie pytanie o to czy opłaca się przejść z oprocentowania zmiennego...

Kto ustala WIBOR?

Kto ustala WIBOR?
WIBOR to wskaźnik obecny m.in. w umowach kredytów złotówkowych o zmiennym oprocentowaniu. Od wysokości wskaźnika WIBOR zależy rata naszego kredytu....

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?
Zawierając umowę kredytu hipotecznego wiążemy się stosunkiem prawnym z bankiem na wiele lat. W tym okresie może dojść do różnego...