SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Jaki WIBOR dzisiaj?

Data ostatniej aktualizacji:

Terminy WIBOR:

1M
3M
6M
Najmniejsza wartość
/
Najwyższa wartość
/
Wartość zmiany Zmiana
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Cały okres

Ogromny wpływ na wysokość głównych stóp procentowych ma Rada Polityki Pieniężnej, czyli organ decyzyjny Narodowego Banku Polskiego. Ich decyzje powodują zmiany w wysokości WIBOR 2024, a więc również w wysokości stawki WIBOR 3M lub WIBOR 6M aktualny. Jakie są WIBOR prognozy na 2024? Czy WIBOR 6M PEKAO BP różni się od WIBOR 6M Pekao? Ile wynosi aktualny WIBOR 3M, a ile WIBOR 6M aktualny? 

Aktualny WIBOR 3M oraz 6M (stan na 12 stycznia 2024 r.) wynosi dla WIBOR 3M 5,86%, a dla WIBOR 6M 5,83%.

Co to jest WIBOR?

Wskaźnik WIBOR (Warsaw Interbank Offer Rate) jest to stopa procentowa, po jakiej banki udzielają pożyczek innym bankom, ustalana w każdy dzień roboczy, o godz. 11:00.

WIBOR służy również do ustalania zmiennego oprocentowania kredytów. W praktyce najczęściej spotykamy się z wskaźnikiem WIBOR 3M (oprocentowanie pożyczki (depozytu) międzybankowego na 3 miesiące) oraz WIBOR 6M (oprocentowanie pożyczki (depozytu) międzybankowego na 6 miesięcy).

WIBOR dzisiaj
Źródło: www.bankier.pl

Jaki jest aktualny WIBOR?

Wysokość aktualnego WIBOR-u, w tym wskaźników aktualnego WIBOR 3M oraz aktualnego WIBOR 6M każdy zainteresowany może bez problemu sprawdzić w Internecie. Dane dotyczące aktualnego WIBOR publikowane są na stronie administratora stawek WIBOR, którym jest GPW Benchmark S.A.

Gdyby kredytobiorca potrzebował danych archiwalnych dotyczących wysokości wskaźnika WIBOR, w szczególności obliczenia średniego WIBOR w danym okresie pomocnym są kalkulatory WIBOR. Na ich podstawie każdy zainteresowany może pozyskać dane odnośnie kształtowania się wskaźnika WIBOR w interesującym go czasokresie i na podstawie takich informacji spróbować dokonać prognozy WIBOR na najbliższą przyszłość.

Aktualny WIBOR 3 M

Aktualny WIBOR 3M wynosi 5,86%. Wskaźnik ten utrzymuje się na zbliżonym poziomie już od kilku miesięcy.

Stawki referencyjne WIBOR

W praktyce najczęściej spotykamy stawki referencyjne WIBOR 3M (oprocentowanie pożyczki (depozytu) międzybankowego na 3 miesiące) oraz WIBOR 6M (oprocentowanie pożyczki (depozytu) międzybankowego na 6 miesięcy). Rzadziej zdarzają się również inne wskaźniki WIBOR, przykładowo WIBOR 1M (analogicznie do pozostałych – oprocentowanie pożyczki (depozytu) międzybankowego na 1 miesiąc).

WIBOR 3M – wykres

Z powyższego wykresu widać korelację pomiędzy wzrostem wskaźnika WIBOR 3M, a polityką RPP w zakresie stóp procentowych. Rada Polityki Pieniężnej zaczęła podwyższać stopy procentowe jesienią 2021 r. Wtedy też zaobserwowaliśmy gwałtowny wzrost wysokości WIBOR 3M. Aktualny WIBOR 3M od ostatniego półrocza pozostaje na zbliżonym poziomie, co również jest efektem decyzji RPP – tym razem w zakresie zaprzestania dalszego podwyższania stóp procentowych.

Czy wzrośnie rata kredytu?

W kredytach o zmiennym oprocentowaniu wartość wskaźnika WIBOR ma bezpośrednie przełożenie na wysokość rat kredytowych. Oznacza to, że wraz ze wzrostem wskaźnika WIBOR rośnie oprocentowanie kredytu. Wzrost raty nie następuje jednak w tym samym momencie co wzrost wskaźnika WIBOR.

W kredytach opartych o WIBOR 3M wysokość raty aktualizowana jest raz na kwartał, a w kredytach opartych o WIBOR 6M raz na pół roku. Z uwagi na fakt, że aktualne wskaźniki WIBOR od dłuższego czasu utrzymują się na podobnym poziomie nie należy spodziewać się wzrostu rat kredytu.

WIBOR prognozy długoterminowe

Z prognoz ekonomistów wynika, że w najbliższej przyszłości nie należy spodziewać się podwyżek stóp procentowych. Co więcej część ekspertów prognozuje, że jesienią albo najdalej na koniec roku 2024, Rada Polityki Pieniężnej podejmie decyzję o obniżeniu stóp procentowych.

W wypadku gdyby stopy procentowe utrzymały się na stałym poziomie można prognozować, że  wysokości WIBOR  3M i 6M utrzyma się na mniej więcej aktualnym poziomie tj. ok. 5%.

Gdyby zapowiedzi o obniżkach stóp procentowych na koniec bieżącego roku potwierdziły się to powinno to spowodować również proporcjonalną obniżkę wskaźników WIBOR 3M i WIBOR 6M w tym okresie.

WIBOR 3M prognozy długoterminowe

Aktualna wysokość WIBOR 3M kształtuje się na poziomie około 5,86 %. Wskaźnik ten nie powinien się zmienić istotnie w najbliższym czasie. Gdyby zapowiadane obniżki stóp procentowych stały się faktem, możemy spodziewać się korekty kursu wskaźnika WIBOR 3M, na początek prawdopodobnie rzędu 0,5-1%.

Źródło: HREIT – Heritage Real Estate Investment Trust.

Sprawdź: Zmiany WIBOR na przestrzeni lat

WIBOR 6M prognozy długoterminowe

Aktualna wysokość WIBOR 6M kształtuje się na poziomie około 5,83 %. Wskaźnik ten nie powinien się zmienić istotnie w najbliższym czasie. Gdyby zapowiadane obniżki stóp procentowych stały się faktem, możemy spodziewać się korekty kursu wskaźnika WIBOR 6M, na początek prawdopodobnie rzędu 0,5-1%.

Jakie znaczenie ma aktualny WIBOR?

Wartość aktualna wskaźnika WIBOR ma istotne znaczenie dla wyliczenia raty kredytu hipotecznego o zmiennej stopie procentowej. Zgodnie z art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami – jeżeli strony nie uzgodniły stałej stopy oprocentowania kredytu hipotecznego, sposób ustalania stopy procentowej, określa się jako wartość wskaźnika referencyjnego (wartość WIBOR, obecnie powoli zastępowana WIRON) oraz wysokość marży ustalonej w umowie o kredyt hipoteczny (tzw. marża banku). Wysokość oprocentowania kredytu można obliczyć na podstawie wzoru -> aktualna stawka WIBOR (najczęściej WIBOR 3M lub 6M) + marża banku określona w umowie kredytowej = wartości oprocentowania kredytu hipotecznego. Z uwagi na fakt, że marża banku w przeważającej liczbie przypadków jest wartością stałą, wszelkie zmiany wysokości raty kredytu zależą od zmiennej stawki WIBOR. Sprawdź także, jak złożyć pozew Wibor.

Jakie banki stosują WIBOR 3M, a jakie WIBOR 6M?

Praktycznie każdy komercyjny bank w Polsce ma w swojej ofercie tak oferty kredytowe oparte o WIBOR 3M, jak i WIBOR 6M. Statystyki wskazują, że wskaźnikiem WIBOR 6M najczęściej posługują banki takie jak: Bank Millennium, Bank Ochrony środowiska, ING Bank Śląski. Stawkę WIBOR 6M PKO BP również wykorzystuje do ustalania oprocentowania zmiennego w udzielanych kredytach. Również PEKAO S.A. ma w swoim portfelu więcej kredytów opartych o wskaźnik WIBOR 6M.

WIBOR 3M częściej stosują go między innymi: Alior Bank, BNP Paribas, Citi Handlowy, Bank Pocztowy, Credit Agricole, mBank, a także Santander Bank Polska.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz WA-15162

Źródło: https://gpwbenchmark.pl/


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Zwiększa się liczba spraw wytaczanych bankom przez kredytobiorców WIBOR

Zwiększa się liczba spraw wytaczanych bankom przez kredytobiorców WIBOR
Najnowsze dane wskazują, że liczba pozwów o WIBOR ulega systematycznemu wzrostowi. Obecnie sądy rozpatrują już ponad tysiąc spraw wytoczonych bankom...

Nie tylko frankowicze mogą podważać kredyty

Nie tylko frankowicze mogą podważać kredyty
Bez wątpienia frankowicze przetarli szlaki kredytobiorcom w unieważnianiu umów kredytowych. Sprawy frankowe zalały sądy po 2019 roku. Dodatkowo orzecznictwo ugruntowane...

Prognozy stop procentowych – czerwiec 2024

Prognozy stop procentowych – czerwiec 2024
W dniu 6 czerwca 2024 roku Rada Polityki Pieniężnej kolejny raz w tym roku zdecydowała się pozostawić stopy procentowe NBP...