SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Jaki WIBOR dzisiaj?

Ogromny wpływ na wysokość głównych stóp procentowych ma Rada Polityki Pieniężnej, czyli organ decyzyjny Narodowego Banku Polskiego. Ich decyzje powodują zmiany w wysokości WIBOR 2022, a więc również w wysokości stawki WIBOR 3M 2022 lub WIBOR 6M aktualny. Jakie są WIBOR prognozy na 2022? Czy WIBOR 6M PEKAO BP różni się od WIBOR 6M Pekao? Ile wynosi aktualny WIBOR 3M, a ile WIBOR 6M aktualny? 

Co to jest WIBOR?

Wskaźnik WIBOR (Warsaw Interbank Offer Rate) jest to stopa procentowa, po jakiej banki udzielają pożyczek innym bankom, ustalana w każdy dzień roboczy, o godz. 11:00.

WIBOR służy również do ustalania zmiennego oprocentowania kredytów. W praktyce najczęściej spotykamy się z wskaźnikiem WIBOR 3M (oprocentowanie pożyczki (depozytu) międzybankowego na 3 miesiące) oraz WIBOR 6M (oprocentowanie pożyczki (depozytu) międzybankowego na 6 miesięcy).

Jaki jest aktualny WIBOR?

Wysokość aktualnego WIBOR-u, w tym wskaźników aktualnego WIBOR 3M oraz aktualnego WIBOR 6M każdy zainteresowany może bez problemu sprawdzić w Internecie. Dane dotyczące aktualnego WIBOR publikowane są na stronie administratora stawek WIBOR, którym jest GPW Benchmark S.A., mieszczącej się pod adresem https://gpwbenchmark.pl/. Aktualny WIBOR 3M oraz 6M (stan na 25 lipca 2023 r.) wynosi dla WIBOR 3M 6,74%, a dla WIBOR 6M 6,66%.

Gdyby kredytobiorca potrzebował danych archiwalnych dotyczących wysokości wskaźnika WIBOR, w szczególności obliczenia średniego WIBOR w danym okresie pomocnym są kalkulatory WIBOR. Na ich podstawie każdy zainteresowany może pozyskać dane odnośnie kształtowania się wskaźnika WIBOR w interesującym go czasokresie i na podstawie takich informacji spróbować dokonać prognozy WIBOR na najbliższą przyszłość.

Aktualny WIBOR 3 M

Zgodnie z danymi udostępnionymi na stronie https://gpwbenchmark.pl/ aktualny WIBOR 3M wynosi 6,74%. Wskaźnik ten utrzymuje się na zbliżonym poziomie już od kilku miesięcy.

Stawki referencyjne WIBOR

W praktyce najczęściej spotykamy stawki referencyjne WIBOR 3M (oprocentowanie pożyczki (depozytu) międzybankowego na 3 miesiące) oraz WIBOR 6M (oprocentowanie pożyczki (depozytu) międzybankowego na 6 miesięcy). Rzadziej zdarzają się również inne wskaźniki WIBOR, przykładowo WIBOR 1M (analogicznie do pozostałych – oprocentowanie pożyczki (depozytu) międzybankowego na 1 miesiąc).

WIBOR 3M – wykres

Źródło: www.bankier.pl

Z powyższego wykresu widać korelację pomiędzy wzrostem wskaźnika WIBOR 3M, a polityką RPP w zakresie stóp procentowych. Rada Polityki Pieniężnej zaczęła podwyższać stopy procentowe jesienią 2021 r. Wtedy też zaobserwowaliśmy gwałtowny wzrost wysokości WIBOR 3M. Aktualny WIBOR 3M od ostatniego półrocza pozostaje na zbliżonym poziomie, co również jest efektem decyzji RPP – tym razem w zakresie zaprzestania dalszego podwyższania stóp procentowych.

Czy WIBOR 3M wzrósł?

Na przestrzeni ostatnich paru lat doszło do znacznego podwyższenia wartości wskaźnika WIBOR 3M. Dzieje się tak z uwagi na wzrost stóp procentowych. Od jesieni 2021 r. do chwili obecnej WIBOR 3M wzrósł około trzykrotnie.

Czy wzrośnie rata kredytu?

W kredytach o zmiennym oprocentowaniu wartość wskaźnika WIBOR ma bezpośrednie przełożenie na wysokość rat kredytowych. Oznacza to, że wraz ze wzrostem wskaźnika WIBOR rośnie oprocentowanie kredytu. Wzrost raty nie następuje jednak w tym samym momencie co wzrost wskaźnika WIBOR.

W kredytach opartych o WIBOR 3M wysokość raty aktualizowana jest raz na kwartał, a w kredytach opartych o WIBOR 6M raz na pół roku. Z uwagi na fakt, że aktualne wskaźniki WIBOR od dłuższego czasu utrzymują się na podobnym poziomie nie należy spodziewać się wzrostu rat kredytu.

WIBOR prognozy długoterminowe

Z prognoz ekonomistów wynika, że w najbliższej przyszłości nie należy spodziewać się podwyżek stóp procentowych. Co więcej część ekspertów prognozuje, że jesienią albo najdalej na koniec roku 2023, RPP podejmie decyzję o obniżeniu stóp procentowych.

W wypadku gdyby stopy procentowe utrzymały się na stałym poziomie można prognozować, że  wysokości WIBOR  3M i 6M utrzyma się na mniej więcej aktualnym poziomie tj. ok. 6-7%.

Gdyby zapowiedzi o obniżkach stóp procentowych na koniec bieżącego roku potwierdziły się to powinno to spowodować również proporcjonalną obniżkę wskaźników WIBOR 3M i WIBOR 6M w tym okresie.

WIBOR 3M prognozy długoterminowe

Aktualna wysokość WIBOR 3M kształtuje się na poziomie około 6,7 %. Wskaźnik ten nie powinien się zmienić istotnie w najbliższym czasie. Gdyby zapowiadane obniżki stóp procentowych stały się faktem, możemy spodziewać się korekty kursu wskaźnika WIBOR 3M, na początek prawdopodobnie rzędu 0,5-1%.

WIBOR 6M prognozy długoterminowe

Aktualna wysokość WIBOR 6M kształtuje się na poziomie około 6,6 %. Wskaźnik ten nie powinien się zmienić istotnie w najbliższym czasie. Gdyby zapowiadane obniżki stóp procentowych stały się faktem, możemy spodziewać się korekty kursu wskaźnika WIBOR 6M, na początek prawdopodobnie rzędu 0,5-1%.

Jakie znaczenie ma aktualny WIBOR?

Wartość aktualna wskaźnika WIBOR ma istotne znaczenie dla wyliczenia raty kredytu hipotecznego o zmiennej stopie procentowej. Zgodnie z art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami – jeżeli strony nie uzgodniły stałej stopy oprocentowania kredytu hipotecznego, sposób ustalania stopy procentowej, określa się jako wartość wskaźnika referencyjnego (wartość WIBOR, obecnie powoli zastępowana WIRON) oraz wysokość marży ustalonej w umowie o kredyt hipoteczny (tzw. marża banku). Wysokość oprocentowania kredytu można obliczyć na podstawie wzoru -> aktualna stawka WIBOR (najczęściej WIBOR 3M lub 6M) + marża banku określona w umowie kredytowej = wartości oprocentowania kredytu hipotecznego. Z uwagi na fakt, że marża banku w przeważającej liczbie przypadków jest wartością stałą, wszelkie zmiany wysokości raty kredytu zależą od zmiennej stawki WIBOR. Sprawdź także, jak złożyć pozew Wibor.

Jakie banki stosują WIBOR 3M, a jakie WIBOR 6M?

Praktycznie każdy komercyjny bank w Polsce ma w swojej ofercie tak oferty kredytowe oparte o WIBOR 3M, jak i WIBOR 6M. Statystyki wskazują, że wskaźnikiem WIBOR 6M najczęściej posługują banki takie jak: Bank Millennium, Bank Ochrony środowiska, ING Bank Śląski. Stawkę WIBOR 6M PKO BP również wykorzystuje do ustalania oprocentowania zmiennego w udzielanych kredytach. Również PEKAO S.A. ma w swoim portfelu więcej kredytów opartych o wskaźnik WIBOR 6M.

WIBOR 3M częściej stosują go między innymi: Alior Bank, BNP Paribas, Citi Handlowy, Bank Pocztowy, Credit Agricole, mBank, a także Santander Bank Polska.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz WA-15162

Jak ma się sytuacja, jeśli w grę wchodzi 3M WIBOR 2022? Stosują go między innymi: Alior Bank, BNP Paribas, Citi Handlowy, Bank Pocztowy, Credit Agricole, mBank, a także Santander Bank Polska.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

LexWibor – Opinie Klientów 2023

LexWibor – Opinie Klientów 2023
Kancelaria LexWibor posiada 12- letnie doświadczenie w prawie bankowym, które przełożyło się w tym też czasie na tysiące wygranych spraw....