SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

WIBOR prognozy długoterminowe

Data ostatniej aktualizacji:

Prognozy długoterminowe dla wskaźników zmiennych są trudne do określenia. W celu ich ustalenia analitycy analizują przeszłą i obecną sytuację gospodarczą oraz przewidują możliwy jej scenariusz na przyszłość. Jak pokazała historia ostatnich lat prognozy mogą z dnia na dzień stracić na aktualności z uwagi na czynniki nagłe, wyjątkowe, takie jak na przykład pandemia, wojna, nagły wzrost inflacji. Przyjmując jednak, że nic nadzwyczajnego się w najbliższym czasie nie wydarzy można zastanowić się co z WIBOREM w 2024 roku? Kiedy zacznie spadać WIBOR?

Sprawdź również: POZEW WIBOR

Czy WIBOR spadnie w 2024 roku?

Na wysokość WIBOR wpływa między innymi aktualny poziom głównych stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego. Spadek bądź wzrost wskaźnika WIBOR łączy się więc z podwyżką lub obniżeniem przez Radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych.

Stopa referencyjna wynosi obecnie 5,75%. Stopa referencyjna na powyższym poziomie utrzyma się najprawdopodobniej przez większość 2024 roku.

Jeżeli inflacja będzie spadać, wtedy cykl podwyżek stóp procentowych będzie można uznać za zakończony.  Ekonomiści przewidują, że inflacja mimo jej spadków na koniec 2023 r. w 2024 roku może wzrosnąć. Będzie to wynikać m.in. z przywróceniem VAT na żywność, a także odmrożenia cen energii w połowie 2024 r.

Jakie są WIBOR prognozy 2024 oraz WIBOR prognozy 2025? Najprawdopodobniej stopy procentowe zostaną utrzymane do podobnym poziomie co obecnie. Zatem również i wysokość wskaźnika WIBOR nie powinna ulec znaczącej zmianie.

WIBOR 3M prognozy długoterminowe

Oprocentowanie zmienne kredytu hipotecznego zaciągniętego w złotych polskich ulega zmianie co okres ustalony w umowie kredytu. Na oprocentowanie zmienne kredytu składa się marża kredytu oraz wskaźnik WIBOR.

Umowa kredytu może przewidywać obliczenie oprocentowania zmiennego na podstawie WIBOR 1M, 3M lub WIBOR 6M.

WIBOR 3M to wskaźnik określający wysokość oprocentowania kredytów i pożyczek na rynku, na okres 3 miesięcy, 1M – na okres 1 miesiąca, zaś 6M na okres sześciu miesięcy. W przypadku oprocentowania określanego na podstawie stawki WIBOR 3M, którą powiększyć należy o marżę banku, kredytobiorca będzie spłacał raty w ustalonej wysokości przez trzy miesiące. Po upływie okresu trzech miesięcy oprocentowanie zostanie zaktualizowane na podstawie obowiązującej stawki WIBOR 3M. Tak będzie do czasu wycofania wskaźnika WIBOR i zastąpienia go przez WIRON.

Innymi słowy, w przypadku umowy kredytu ze wskaźnikiem WIBOR 3M oprocentowanie kredytu, a w konsekwencji wysokość raty kredytowej aktualizowana jest raz na kwartał. Oprocentowanie obliczane z wykorzystaniem stawki WIBOR 3M zmienia się zatem częściej niż z wykorzystaniem wskaźnika WIBOR 6M, co w konsekwencji powoduje, że jego podwyżki mogą być mniej dotkliwe dla kredytobiorców. 

 WIBOR 6M prognozy długoterminowe

Wskaźnik WIBOR 6M określa wysokość oprocentowania kredytów i pożyczek udzielanych między bankami na okres 6 miesięcy. W przypadku oprocentowania określanego na podstawie stawki WIBOR 6M, którą powiększyć należy o marżę banku, kredytobiorca będzie spłacał raty w ustalonej wysokości przez sześć miesięcy. Po upływie okresu sześciu miesięcy oprocentowanie zostanie zaktualizowane na podstawie obowiązującej stawki WIBOR 6M. Tak będzie do czasu wycofania wskaźnika WIBOR i zastąpienia go przez WIRON. Innymi słowy w przypadku umowy kredytu ze wskaźnikiem WIBOR 6M oprocentowanie kredytu, a w konsekwencji wysokość raty kredytowej aktualizowana jest raz na pół roku. Aktualizowany co pół roku wskaźnik WIBOR 6M pozwala dłużej utrzymać niezmienny stan kosztów kredytowych, co jest korzystniejsze w okresie podwyżek stóp procentowych.

Autor: radca prawny Karolina Marczak, nr wpisu LB-2649


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Ruszyły wakacje kredytowe – co warto wiedzieć?

Ruszyły wakacje kredytowe – co warto wiedzieć?
Wakacje kredytowe, a więc zawieszenie płatności raty kredytu można uzyskać już w czerwcu! Aby jednak wstrzymać płatność raty należy wcześniej...

Czy unieważnienie umowy kredytowej w złotówkach jest bardziej skomplikowane niż w innych walutach?

Czy unieważnienie umowy kredytowej w złotówkach jest bardziej skomplikowane niż w innych walutach?
Unieważnienie umowy kredytowej, zarówno w złotówkach, jak i w innych walutach, może być skomplikowane, jednak stopień trudności może różnić się...

Co dalej z kredytem zero procent?

Co dalej z kredytem zero procent?
Polacy w dalszym ciągu czekają na obiecany kredyt zero procent. Do 17 maja 2024 roku trwał etap konsultacji. Na ostateczną...