SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Kiedy WIBOR spadnie?

Data ostatniej aktualizacji:

banki po obniżce stóp %

Stawka WIBOR wciąż ma decydujące znaczenie dla wysokości oprocentowania znakomitej części kredytów. Począwszy od jesieni 2021 r., przez okres niemal 2 lat WIBOR najpierw konsekwentnie rósł, a następnie utrzymywał się na wysokim poziomie.

Okoliczności te były bardzo problematyczne dla kredytobiorców kredytów złotówkowych o zmiennej stopie procentowej. Rosnący WIBOR oznaczała większe oprocentowanie takich kredytów, a tym samym konieczność spłaty raty w wyższej wysokości. Decyzja o obniżeniu stóp procentowych z jesieni 2023 r. wpłynęła na spadek WIBOR i korektę rat kredytów. Obecnie WIBOR utrzymuje się na poziomie nieco poniżej 6%. Jak kształtować będzie się WIBOR w nadchodzącym 2024 r.?

Czy WIBOR spadnie w 2024 r.?

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że wszelkie WIBOR prognozy mają charakter poglądowy. Stawka WIBOR zależy od wielu czynników zewnętrznych, w tym w szczególności wysokości stóp procentowych i sytuacji gospodarczej w kraju.

Ekonomiści prognozują, że w 2024 r. nie powinniśmy spodziewać się podwyżek stóp procentowych, a możliwe są nawet pewne korekty zmierzające do ich obniżenia. Gdyby przewidywania te potwierdziły się w istocie, to moglibyśmy liczyć na spadek wskaźnika WIBOR. Nie należy spodziewać się jednak, że osiągnie on rekordowo niski poziom z 2020 r. Dużo bardziej prawdopodobnym jest, że WIBOR w 2024 r. oscylować będzie przeciętnie w granicach ok. 5%.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Zwiększa się liczba spraw wytaczanych bankom przez kredytobiorców WIBOR

Zwiększa się liczba spraw wytaczanych bankom przez kredytobiorców WIBOR
Najnowsze dane wskazują, że liczba pozwów o WIBOR ulega systematycznemu wzrostowi. Obecnie sądy rozpatrują już ponad tysiąc spraw wytoczonych bankom...

Nie tylko frankowicze mogą podważać kredyty

Nie tylko frankowicze mogą podważać kredyty
Bez wątpienia frankowicze przetarli szlaki kredytobiorcom w unieważnianiu umów kredytowych. Sprawy frankowe zalały sądy po 2019 roku. Dodatkowo orzecznictwo ugruntowane...

Prognozy stop procentowych – czerwiec 2024

Prognozy stop procentowych – czerwiec 2024
W dniu 6 czerwca 2024 roku Rada Polityki Pieniężnej kolejny raz w tym roku zdecydowała się pozostawić stopy procentowe NBP...