SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Bank Pekao – unieważnienie kredytu WIBOR

Data ostatniej aktualizacji:

Bank Pekao - unieważnienie WIBOR

Banki udzielając kredytów złotówkowych ze zmiennym oprocentowaniem wyliczają odsetki na podstawie wskaźnika WIBOR. W ostatnim czasie coraz częściej mówi się o abuzywności postanowień dotyczących wskaźnika WIBOR w umowach kredytowych.

Kredytobiorcy złotówkowi mogą iść śladem Frankowiczów i wystąpić o unieważnienie umowy kredytu w Banku Pekao. Z uwagi na okoliczność, że tematyka unieważnienia umowy kredytowej opartej na WIBOR jest nowa oraz skomplikowana, warto sprawę sądową powierzyć profesjonalnej kancelarii WIBOR. WIBOR może bowiem okazać się kolejną tykającą bombą pod sektorem bankowym.

Najwięcej straciłyby banki posiadające największe portfele kredytów hipotecznych złotówkowych, czyli PKO Bank Polski (koszt 20,3 mld zł), Bank Pekao (koszt 13,3 mld zł), ING Bank (koszt 11,4 mld zł) oraz mBank (koszt 7,4 mld zł).

Czym jest Bank Pekao?

Bank Pekao (Polska Kasa Opieki) jest polskim bankiem założonym 17 marca 1929 roku jako państwowy bank komercyjny w formie spółki akcyjnej. Bank Pekao jest od 1998 roku notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Dnia 7 czerwca 2017 roku zarząd nad Bankiem Pekao przejęły spółki Powszechny Zakład Ubezpieczeń oraz Polski Fundusz Rozwoju, których kontrolne pakiety akcji posiada Skarb Państwa.

Bank Pekao jest podmiotem dominującym w Grupie kapitałowej Banku Pekao, którą współtworzą instytucje finansowe i niefinansowe, oferujące pełny zakres dostępnych w Polsce usług finansowych dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych.

W skład Grupy wchodzi Bank Pekao jako jednostka dominująca oraz trzynaście spółek zależnych.

Jaki WIBOR w Banku Pekao 3m, 6m?

Kiedy aktualizacja WIBOR Pekao? Aktualizacja wskaźnika WIBOR w Pekao oraz w innych bankach odbywa się w zależności czy dotyczy wskaźnika WIBOR 1M, WIBOR 3M czy WIBOR 6M.

Zmiana wskaźnika WIBOR 1M następuję co miesiąc, wskaźnika WIBOR 3M co trzy miesiące, a wskaźnika WIBOR 6M co sześć miesięcy.

Każdy zainteresowany może samodzielnie sprawdzić aktualną wysokość wskaźnika WIBOR. Administratorem stawek WIBOR jest GPW Benchmark S.A., która publikuje aktualny WIBOR na swojej stronie internetowej, dostępnej pod adresem https://gpwbenchmark.pl/.

W celu zweryfikowania danych archiwalnych dotyczących WIBOR, w szczególności obliczenia średniego WIBOR w danym okresie pomocny jest kalkulator WIBOR. Na ich podstawie każdy zainteresowany może pozyskać dane odnośnie kształtowania się wskaźnika WIBOR w interesującym go okresie i na podstawie takich informacji dokonać prognozy WIBOR na najbliższą przyszłość.

Wniosek o zwrot prowizji Bank PEKAO S.A.

Unieważnienie WIBOR – Bank Pekao

WIBOR utrzymuje się na wysokim poziomie co nie napawa optymizmem osoby posiadające kredyty ze zmiennym oprocentowaniem. W efekcie tak wysokiego wzrostu stawki WIBOR raty kredytów złotówkowych uległy podwojeniu. Najbardziej negatywnie odczuły to osoby, które zadłużyły się na maksymalne kwoty przy rekordowo niskich stopach procentowych w Polsce, występujących podczas pandemii koronawirusa.

Prognozy co do wysokości WIBOR w przyszłości są w znacznym stopniu związane z dalszymi kierunkami polityki kraju w zakresie podwyższania stóp procentowych. Przewiduje się, że w najbliższym czasie WIBOR utrzyma się na aktualnym poziomie. Sytuacja gospodarcza z uwagi na jej niepewność może jednak ulec zmianie. Jednym z rozwiązań uwolnienia się od niepewnej sytuacji jest założenie sprawy w sądzie o unieważnienie WIBOR lub usunięcie go z umowy. 

Sprawdź: WIBOR 2024 – prognozy

Bank Pekao – aktualizacja 2024

Kredytobiorcy złotówkowi liczą, że odniosą sukces porównywalny do sytuacji frankowiczów, których umowy kredytowe są w większości unieważnianie. Czy taka sytuacja powtórzy się z kredytami złotowymi?  W 2024 roku można spodziewać się pierwszych wyroków sądów w sprawach unieważnienia WIBOR.

Autor: radca prawny Karolina Marczak, nr wpisu LB-2649


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Sąd zawiesił WIBOR

Sąd zawiesił WIBOR
W dobie sukcesów frankowiczów i korzystnej linii orzeczniczej w zakresie spraw frankowych, coraz więcej kredytobiorców kredytów złotówkowych decyduje się na...

Bank Handlowy – unieważnienie kredytu WIBOR

Bank Handlowy – unieważnienie kredytu WIBOR
W dobie wysokich stóp procentowych, a co za tym idzie wzrostu wysokości rat, coraz więcej kredytobiorców zastanawia się jak poradzić...

Zwrot prowizji – Raiffeisen Bank – 2024r.

Zwrot prowizji – Raiffeisen Bank – 2024r.
Wcześniejsza spłata kredytu wiąże się ze skróceniem okresu kredytowania, oszczędnością na oprocentowaniu oraz możliwością wnioskowania o zwrot prowizji zapłaconej przy...