SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Zwrot prowizji – mBank – wsparcie 2024 r.

Data ostatniej aktualizacji:

MBank - zwrot prowizji

Wcześniejsza spłata kredytu wiąże się ze skróceniem okresu kredytowania, oszczędnością na oprocentowaniu oraz możliwością wnioskowania o zwrot prowizji zapłaconej przy zawieraniu umowy kredytu. Poniżej uzyskasz odpowiedź, kiedy i jak złożyć wniosek o zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu?

Wniosek o zwrot prowizji w mBank– kredyt konsumencki

W celu wnioskowania o zwrot prowizji od kredytu gotówkowego zaciągniętego w mBank należy spełnić poniższe warunki:

 • kredyt musi zostać udzielony osobie fizycznej,
 • kwota kredytu nie może przekraczać 255 500 zł lub równowartość tej sumy w obcej walucie,
 • środki nie powinny mieć związku z działalnością gospodarczą,
 • umowa kredytowa została zawarta po 18 grudnia 2011 r.

Wszystkie powyższe warunki muszą zostać spełnione łącznie, aby ubiegać się o zwrot prowizji w mBanku. Jeżeli spłata kredytu nastąpiła przed dniem 18 grudnia 2011 r., wniosek o zwrot prowizji nie będzie rozpatrzony pozytywnie.

Wniosek o zwrot prowizji w mBank – kredyt hipoteczny

Zwrot prowizji z racji przedterminowej spłaty kredytu przysługuje również w przypadku kredytu hipotecznego. Posiadacz kredytu hipotecznego może uzyskać zwrot za wcześniejszą spłatę, ale na innych zasadach niż w przypadku kredytu gotówkowego. Tego typu produkt określony jest innymi przepisami, a dokładnie ustawą z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego, którego mBank udzielił na podstawie umowy podpisanej po dniu 21 lipca 2017 r., kredytobiorca automatycznie otrzyma na konto zwrot prowizji. Osobom, które wzięły kredyt zabezpieczony hipoteką przed dniem 22 lipca 2017 r. nie przysługuje prawo zwrotu prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu.

Ile spadnie rata po nadpłacie kredytu

Wniosek o zwrot prowizji w mBank – co powinien zawierać?

mBank zwraca proporcjonalną część prowizji kredytów konsumenckich spłaconych przed terminem ustalonym w umowie. W przypadku, gdy kredytobiorca spłacił ostatnią ratę zobowiązania przed terminem, a umowa została podpisana po dniu 21 lipca 2017 r., mBank dokona automatycznie zwrotu prowizji na konto. Nie trzeba składać żadnych wniosków w tej sprawie.

Z kolei w przypadku kredytów konsumenckich zaciągniętych przed dniem 21 lipca 2017 r. prowizja nie zostanie zwrócona automatycznie. Należy wtedy skorzystać ze specjalnej procedury. Można złożyć w tej sprawie dyspozycję na infolinii, online lub złożyć wniosek o zwrot prowizji.  

Wniosek o zwrot prowizji powinien zawierać kilka istotnych elementów:

 • nazwa banku i adres,
 • dane osobowe i adres kredytobiorcy (wnioskodawcy),
 • żądanie zwrotu prowizji – podaj kwotę, którą chcesz odzyskać za wcześniejszą spłatę kredytu;
 • uzasadnienie wniosku – podaj numer umowy kredytowej, datę podpisania umowy z bankiem, termin na spłatę zobowiązania oraz datę zamknięcia kredytu,
 • termin dla banku na zrealizowanie zwrotu prowizji,
 • numer konta bankowego, na który bank powinien zwrócić prowizje.

Możesz powołać się na podstawę prawną, czyli odpowiednio na art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim, bądź art. 39 ustawy o kredycie hipotecznym. Dodatkowo możesz wskazać wyrok TSUE z dnia 19 września 2019 r. (sygn. C – 383/18), jak również na wspólne stanowisko w sprawie zwrotów bankowych Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

Zgodnie z wyrokiem TSUE, do wniosku o zwrot prowizji nie trzeba dołączać żadnych dodatkowych dokumentów.

Odmowa zwrotu prowizji przez mBank

Zdarzają się przypadki, gdy pomimo spełnienia przesłanek uzasadniających zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu, wniosek o zwrot prowizji w mBank zostanie odrzucony. W takiej sytuacji kredytobiorca może podjąć dodatkowe działania, takie jak:

 • zwrócić się o pomoc do Rzecznika Finansowego i złożyć oficjalny wniosek o podjęcie przez niego działań w sprawie kredytobiorcy;
 • skierować sprawę do sądu. W pozwie kredytobiorca powinien opisać swoje żądanie  – zwrot prowizji od kredytu zaciągniętego w mBank oraz uzasadnić stanowisko w sprawie przywołując wszelkie dowody uzasadniające, że zwrot prowizji od banku jest należny.

mBank – Aktualizacja 2024

Jeżeli kredytobiorca mBanku spłacił swój kredyt przed końcem terminu kredytowania, bank zwróci mu prowizję. W 2024 roku zasada ta nie ulegnie zmianie.

Już teraz możesz wziąć sprawy w swoje ręce i unieważnić WIBOR ze swojej umowy kredytu (Unieważnienie umowy z WIBOR) W celu pozwania banku o unieważnienie WIBOR warto skorzystać z profesjonalnej kancelarii WIBOR, która opracowała również kalkulator korzyści WIBOR w którym możesz wyliczyć potencjalny zysk.

 Autor: radca prawny Karolina Marczak, nr wpisu LB-2649


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Sąd zawiesił WIBOR

Sąd zawiesił WIBOR
W dobie sukcesów frankowiczów i korzystnej linii orzeczniczej w zakresie spraw frankowych, coraz więcej kredytobiorców kredytów złotówkowych decyduje się na...

Bank Handlowy – unieważnienie kredytu WIBOR

Bank Handlowy – unieważnienie kredytu WIBOR
W dobie wysokich stóp procentowych, a co za tym idzie wzrostu wysokości rat, coraz więcej kredytobiorców zastanawia się jak poradzić...

Zwrot prowizji – Raiffeisen Bank – 2024r.

Zwrot prowizji – Raiffeisen Bank – 2024r.
Wcześniejsza spłata kredytu wiąże się ze skróceniem okresu kredytowania, oszczędnością na oprocentowaniu oraz możliwością wnioskowania o zwrot prowizji zapłaconej przy...