SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Bank Handlowy – unieważnienie kredytu WIBOR

Data ostatniej aktualizacji:

Bank Handlowy - unieważnienie kredytu

W dobie wysokich stóp procentowych, a co za tym idzie wzrostu wysokości rat, coraz więcej kredytobiorców zastanawia się jak poradzić sobie z trudną sytuacją finansową. Istnieje kilka możliwości prowadzących do poprawienia sytuacji ekonomicznej kredytobiorcy, takich jak na przykład restrukturyzacja, konsolidacja kredytów, zawarcie ugody z Bank Handlowy, wystąpienie z wnioskiem o aneks WIBOR do umowy kredytowej podpisanej z bankiem Bankiem Handlowym, unieważnienie umowy kredytu – analogicznie jak od kilku lat czynią Frankowicze. W celu wybrania najkorzystniejszego dla siebie rozwiązania warto skonsultować temat z kancelarią WIBOR.

Czym jest Bank Handlowy?

Bank Handlowy w Warszawie to bank komercyjny założony w 1870 roku przez grupę osób wywodzących się z burżuazji finansowej, ziemiaństwa i inteligencji. Bank ten jest jednym z najstarszych banków w Polsce, ale i w Europie. Inicjatorem założenia banku był finansista Leopold Kronenberg.

Od 2007 roku bank działa pod marką Citi Handlowy. Od czerwca 1997 roku Bank Handlowy jest spółką notowaną na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Największym akcjonariuszem banku jest Citibank Overseas Investment Corporation.

Jaki WIBOR w Banku Handlowym?

Kiedy aktualizacja WIBOR Bank Handlowy? Aktualizacja wskaźnika WIBOR w Banku Handlowym oraz w innych bankach odbywa się w zależności czy dotyczy wskaźnika WIBOR 1M, WIBOR 3M czy WIBOR 6M. Zmiana wskaźnika WIBOR 1M następuję co miesiąc, wskaźnika WIBOR 3M co trzy miesiące, a wskaźnika WIBOR 6M co sześć miesięcy.

Każdy zainteresowany może samodzielnie sprawdzić aktualną wysokość wskaźnika WIBOR. Administratorem stawek WIBOR jest GPW Benchmark S.A., która publikuje aktualny WIBOR na swojej stronie internetowej, dostępnej pod adresem https://gpwbenchmark.pl/.

Jaki jest WIBOR dzisiaj? W marcu 2023 roku (stan na 23 marca 2023 roku) aktualna stawka WIBOR wynosi dla WIBOR 1M 6,85%, dla WIBOR 3M 6,90%, a dla WIBOR 6M 6,95%.

Unieważnienie WIBOR Bank Handlowy

Wskaźnik referencyjny WIBOR powinien być wskaźnikiem rynkowym, adekwatnym i niepodatnym na manipulacje. Tych cech wskaźnik WIBOR nie spełnia, dlatego wzbudza coraz więcej kontrowersji. Dlatego kredytobiorcy złotówkowi mają całkiem solidne podstawy, by kwestionować swoje zobowiązania przed sądem. Sąd rozpoznając roszczenie kredytobiorcy może:

  • uznać umowę za nieważną,
  • wyeliminować z umowy abuzywne postanowienia dotyczące WIBOR,
  • ustalić stałą wartość WIBOR w oparciu o wysokość wskaźnika w dniu zawarcia umowy.

Na ostatnim rozwiązaniu najbardziej skorzystałyby osoby, które zawarły swoje umowy w latach 2020 i 2021, gdy oprocentowanie kredytów złotowych było rekordowo niskie. Na podstawie wyroku ustalającego stałą wartość WIBOR w oparciu o wysokość wskaźnika z dnia podpisania umowy należałoby ponownie przeliczyć zobowiązanie i nadpłatę zaliczyć na poczet spłaty kapitału.

W ostatnim czasie wzrosła liczba spraw sądowych – unieważnienie WIBOR. Podstawą składanych powództw jest abuzywność postanowień określających wysokość oprocentowania kredytu w oparciu o wskaźnik WIBOR. Wskaźnik WIBOR jest bowiem ustalany wyłącznie na podstawie deklaracji dziesięciu największych banków w Polsce, a nie rzeczywistych transakcji.

Kredytobiorcy podejrzewają banki o manipulacje w celu zawyżania jego poziomu. Na ten moment nie zostały jeszcze wydane żadne prawomocne wyroki w przedmiocie usunięcia wskaźnika WIBOR z umowy kredytowej lub unieważnienia umowy kredytowej opartej o wskaźnik WIBOR. Warto jednak obserwować rozwój sytuacji i orzeczenia, jakie zapadną w pierwszych postępowaniach tego typu.

Bank Handlowy – Aktualizacja 2024

W celu unieważnienie postanowienia dotyczącego WIBOR w umowie kredytu trzeba wykazać, że w momencie zawarcia umowy kredytobiorca nie został przez bank prawidłowo poinformowany o realnym ryzyku wzrostu WIBOR. Warto zatem skonsultować swoją umowę z adwokatem lub radcą prawnym, który oceni jakie roszczenia przysługują konsumentowi i doradzi właściwą drogę postępowania.

Sprawdź: Kalkulator WIBOR.

Autor: radca prawny Karolina Marczak, nr wpisu LB-2649


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Sąd zawiesił WIBOR

Sąd zawiesił WIBOR
W dobie sukcesów frankowiczów i korzystnej linii orzeczniczej w zakresie spraw frankowych, coraz więcej kredytobiorców kredytów złotówkowych decyduje się na...

Zwrot prowizji – Raiffeisen Bank – 2024r.

Zwrot prowizji – Raiffeisen Bank – 2024r.
Wcześniejsza spłata kredytu wiąże się ze skróceniem okresu kredytowania, oszczędnością na oprocentowaniu oraz możliwością wnioskowania o zwrot prowizji zapłaconej przy...

BPH S.A. – unieważnienie umowy WIBOR

BPH S.A. – unieważnienie umowy WIBOR
Wskaźnik WIBOR stanowi podstawę oprocentowania zmiennego większości kredytów złotówkowych. Wskaźnik ten budzi w ostatnim czasie spore kontrowersje. Wskazuje się, że...