SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

WIBOR będzie istniał dłużej

Proces likwidacji WIBOR

Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych wydłużył pod koniec października maksymalny termin realizacji procesu wycofania wskaźnika WIBOR i wskazał nowy termin – koniec 2027 roku.

Proces likwidacji WIBOR

Proces zastąpienia wskaźnika WIBOR wskaźnikiem WIRON podzielony jest na etapy, które na początku określone były następująco:

  • w 2022 roku rozpoczęła się faza przygotowawcza, w ramach której wybrano, że to wskaźnik WIRON będzie następcą WIBORU,
  • w 2023 roku banki mogą oferować produkty oparte o wskaźnik WIRON równolegle z produktami opartymi na wskaźniku WIBOR. W tym okresie odbywać ma się także kampania informacyjna o nowym wskaźniku,
  • w 2024 roku banki będą oferowały nowe produkty oparte o wskaźnik WIRON, stopniowo wykluczając ze swoich ofert propozycje oparte o wskaźnik WIBOR,
  • w 2025 roku nastąpi finalizacja procesu, w konsekwencji czego wskaźnik WIBOR przestanie być publikowany, a wszystkie dotychczasowe umowy z tym wskaźnikiem zostaną zmienione na wskaźnik WIRON.

Powód wydłużenia procesu likwidacji wskaźnika WIBOR

Głównym powodem wydłużenia terminu procesu likwidacji WIBOR jest kwestia bezpiecznego przejścia przez ten proces. Rynek finansowy i klienci będą mieli więcej czasu na przygotowanie się do odejścia od wskaźnika WIBOR. Większy bufor czasowy wpłynie na powolne wygaszanie umów czy transakcji opierających się na WIBOR.  Według nowych założeń WIBOR będzie istniał co do zasady nie dłużej niż do końca 2027 roku.

W ostatnim czasie wzrosła liczba spraw sądowych związanych ze unieważnieniem WIBOR. Podstawą składanych powództw jest abuzywność postanowień określających wysokość oprocentowania kredytu w oparciu o wskaźnik WIBOR. Wielu kredytobiorców, których oprocentowanie kredytów oparte jest na indeksie WIBOR, szuka pomocy w łożeniu pozwu WIBOR. Kancelaria WIBOR pomaga kredytobiorcom w sporach sądowych z bankami na terenie całej całego kraju.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?
Wielu kredytobiorców wobec problemu wysokich kosztów oprocentowania kredytu zadaje sobie pytanie o to czy opłaca się przejść z oprocentowania zmiennego...

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?
Zawierając umowę kredytu hipotecznego wiążemy się stosunkiem prawnym z bankiem na wiele lat. W tym okresie może dojść do różnego...

Unieważnienie kredytu w złotówkach w Warszawie

Unieważnienie kredytu w złotówkach w Warszawie
Wiele słyszy się o unieważnianiu umów kredytów frankowych. Jednak kredytobiorcy złotówkowi, którzy zawarli kredyt z oprocentowaniem zmiennym opartym o wskaźnik...