SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Ile wynosi stawka WIRON?

WIBOR i WIRON to stawki oprocentowania kredytów. O ile o wskaźniku WIBOR słyszeli niemal wszyscy to o wskaźniku brzmiącym podobnie – WIRON już nie. Temat stawki WIRON już niedługo będzie dotyczył dużej liczby kredytobiorców, bowiem wskaźnik ten ma zastąpić docelowo obecny wskaźnik WIBOR. Część z kredytobiorców pokłada nadzieję, w tym, że stawka WIRON spowoduje znaczący spadek rat kredytu, jak też spadek ogólnego kosztu kredytu. Wskazuje się jednak, że oczekiwania te są zbyt daleko idące, bowiem szacuje się, że ewentualne różnice mogą nie będą wielkie. Co prawda wartość WIRON-u jest niższa niż WIBOR-u, co będzie skutkowało obniżeniem rat kredytu, jednak niekoniecznie będzie wiązało się to ze znaczącą obniżką.

Sprawdź również: POZEW WIBOR

WIBOR a WIRON – jaka jest różnica?

Podstawową różnicą pomiędzy wskaźnikiem WIBOR a WIRON jest sposób ich obliczania. Obecnie większość kredytów oprocentowanych jest w oparciu o wskaźnik referencyjny WIBOR. Jego wysokość ma wpływ na wysokość raty kredytu. Wyliczany jest on jako średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania w największych bankach krajowych, przy odrzuceniu wartości skrajnych. Wskaźnik ten jest ustalany na podstawie deklaracji banków, które deklarują transakcje, które często są transakcjami fikcyjnymi. W związku z tym podnosi się, że odbiegają one od rzeczywistego kosztu pozyskania kapitału. Jest to jeden z argumentów, podnoszonych przez kredytobiorców w sporach z bankami. Warto bowiem wskazać, że obecnie coraz więcej kredytobiorców ze względu na wadliwość umów z oprocentowaniem zmiennym opartym o wskaźnik WIBOR decyduje się na pozwanie banku.

WIRON to również wskaźnik, który wyznacza oprocentowanie kredytów. Jednak różni się on od wskaźnika WIBOR sposobem jego wyliczenia. Oparty jest on bowiem wyłącznie na transakcjach jednodniowych (overnight), zawieranych między instytucjami finansowymi a także między bankami a przedsiębiorstwami. Poziom WIRON-u kształtują wyłącznie zrealizowane depozyty overnight.

Ile wynosi WIRON dzisiaj i ile wynosi WIBOR dzisiaj?

Wysokość wskaźnika WIRON i WIBOR można sprawdzić na stronie internetowej jego administratora – GPW Benchmark. Na dzień 11 kwietnia 2023 roku stawka WIRON 1M wynosiła 5,70585%. Tymczasem na ten sam dzień stawka WIBOR 1M wynosiła 6,86%. Wskazać należy, że zmiana wskaźnika WIBOR na WIRON podyktowana jest w głównej mierze zmianami dostrzeganymi na rynkach finansowych. Wprowadzenie wskaźnika WIRON ma dostosować realia polskiego rynku do realiów na rynkach międzynarodowych. Co ważne, nowy wskaźnik jest tak samo zmienny. Kredytobiorcy nie mogą zatem zakładać, że zapewni on mniejsze raty kredytu. WIRON nie eliminuje bowiem ryzyka wzrostu wysokości rat kredytowych.

Kiedy wchodzi WIRON?

Proces zastępowania WIBOR-u przez WIRON już się rozpoczął. WIBOR ma zostać zlikwidowany (przestać być publikowany) do 1 stycznia 2025 r. Wówczas obowiązywał będzie już wyłącznie wskaźnik WIRON. Co istotne, kredytobiorcy, którzy posiadają kredyty z oprocentowaniem zmiennym opartym o stawkę WIBOR nie muszą obawiać się dodatkowych formalności. Cały proces zamiany WIBOR-u na WIRON będzie odbywał się automatycznie. Oznacza to, że nie będzie potrzeby podpisywania aneksu do umowy kredytu. Banki zadbają o to, aby kredytobiorcy byli z odpowiednim wyprzedzeniem poinformowani o zmianie wskaźnika referencyjnego na WIRON oraz jej przyczynach i skutkach dla kredytobiorcy.

Już w 2023 r. banki mają oferować kredyty oparte o wskaźnik WIRON. Jednocześnie dotrzeć można, że banki posiadają obecnie również szeroką ofertę kredytów ze stałą stopą procentową. Docelowo kredyty w oprocentowaniem opartym o WIBOR nie będą dostępne.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

LexWibor – Opinie Klientów 2023

LexWibor – Opinie Klientów 2023
Kancelaria LexWibor posiada 12- letnie doświadczenie w prawie bankowym, które przełożyło się w tym też czasie na tysiące wygranych spraw....