SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Czy warto nadpłacać kredyt przy wysokich stopach procentowych?

Data ostatniej aktualizacji:

Czy warto nadpłacać kredyt przy wysokich stopach procentowych?

Podpisując umowę kredytu większość kredytobiorców możliwie wydłuża okres kredytowania, dzięki czemu obniża się wysokość wyjściowej raty kredytu. Zdarza się jednak, że w okresie obowiązywania umowy, kredytobiorcy gromadzą pewne oszczędności i zastanawiają się, czy warto nadpłacić przy ich pomocy kredyt.

W pierwszej kolejności zawsze należy przeanalizować umowę zawartą z bankiem, pod kątem możliwości nadpłaty kredytu. Zdarza się, że w niektórych umowach znajdują się zapisy warunkujące możliwość nadpłaty kredytu hipotecznego, czy gotówkowego od obowiązku uiszczenia prowizji. Z reguły zastrzeżenie takie obowiązuje tylko w początkowym okresie od podpisania umowy. W takim wypadku warto zastanowić się, czy nie należy wstrzymać się chwilę z nadpłatą kredytu, aż obowiązek zapłaty prowizji ustanie.

Jeżeli decyzja o nadpłacie kredytu zostanie podjęta, kolejnym pytaniem jakie należy sobie zadać jest to kiedy najlepiej nadpłacić kredyt i czy opłaca się nadpłacić kredyt przy wysokich stopach procentowych?

Sprawdź również: pomoc złotówkowiczom

Czy warto nadpłacać kredyt w 2024 r.?

Każdorazowo nadpłata kredytu przyśpiesza czas do uwolnienia się od zobowiązania finansowego z bankiem. Czy jednak każdy moment na dokonanie nadpłaty jest tak samo dobry? Czy warto nadpłacić kredyt przy obecnej wysokiej inflacji?

Odpowiadając na tak zadane pytanie trzeba uświadomić sobie w jaki sposób inflacja wpływa na wysokość rat. Jednym z mechanizmów walki z inflacją jest podnoszenie stóp procentowych, z czym mierzymy się od jesieni 2021 r. Wraz ze wzrostem stóp procentowych rośnie natomiast oprocentowanie kredytów (przy oprocentowaniu zmiennym) co oznacza wzrost rat dla kredytobiorców. Co prawda od jesieni 2023 r. obserwowaliśmy proces obniżki stóp procentowych, ale w 2024 r. są one wciąż na stosunkowo wysokim poziomie.

W związku z powyższym wydaje się, że zdecydowanie warto nadpłacać kredyt przy wysokich stopach procentowych. Każda nadpłata kapitału zmniejsza wysokość pozostałego do spłaty zobowiązania i stanowi istotne odciążenie budżetu kredytobiorcy. Nadpłata kredytu powoduje również automatyczne umorzenie odsetek za nadpłacony kapitał, a to właśnie odsetkowa część raty wzrasta na skutek podwyższania stóp procentowych. Warto przy tym pamiętać, że nadpłata kredytu skutkować może skróceniem okresu kredytowania, ale też zmniejszeniem wysokości rat. Każde z tych rozwiązań ma swoje zalety, a kredytobiorca może zadecydować, z którego z nich zamierza skorzystać dokonując nadpłaty kredytu.

Nadpłata kredytu hipotecznego – skrócenie okresu kredytowania, czy zmniejszenie raty?

Jeżeli nadpłacając kredyt zdecydujemy się skrócić okres kredytowania np. o 5 lat, to rozwiązanie takiej jest najbardziej korzystnym z ekonomicznego punktu widzenia. W przypadku skrócenia okresu kredytowania na skutek nadpłaty kredytu, umorzone zostaną odsetki za nadpłacony kapitał, jak również odsetki za lata, o które skrócony został okres kredytowania. Oczywiście taki zabieg zmieni również wysokość naszej raty kredytu. Jeżeli bowiem skróci się czas spłaty zobowiązania to naturalną konsekwencją jest, że każdego miesiąca będziemy musieli zwracać do banku wyższą kwotę kapitału.

Drugą alternatywą jest nadpłata kredytu w celu zmniejszenia wysokości raty. Jeżeli kredytobiorca spłaci przykładowo 20% kredytu dokonując nadpłaty, a jednocześnie pozostawi bez zmian okres kredytowania, jego miesięczna rata (w części kapitałowej) ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu. Jest to rozwiązanie korzystne dla osób planujących odciążyć domowy budżet, trzeba jednak pamiętać, że w przeciwieństwie do skrócenia okresu kredytowania, nadpłata kredytu i zmniejszenie wysokości raty nie prowadzi do tak istotnego umorzenia zobowiązania w części odsetkowej.

Kiedy najlepiej nadpłacać kredyt?

Jak wynika z powyższego nadpłata kredytu niesie za sobą niemal wyłącznie pozytywne skutki. Niezależnie więc od tego, czy nadpłata kredytu ma prowadzić do skrócenia okresu kredytowania, czy obniżenia raty warto skorzystać z takiej możliwości. Kredyt najlepiej nadpłacać więc zawsze wtedy, gdy dysponujemy dodatkowymi środkami finansowymi, które mogą zostać przeznaczone na ten cel. Wydaje się, że szczególnie warto nadpłacać kredyt w okresie, w którym stopy procentowe są wysokie, co wpływa na wartość raty kredytu.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz WA-15162