SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Kancelaria do spraw bankowych

Data ostatniej aktualizacji:

Darmowa analiza umowy kredytowej w złotówkach

Od dłuższego już czasu kredytobiorcy frankowi z powodzeniem pozywają banki o unieważnienie kredytu frankowego. Korzystne orzecznictwo sądów powoduje, że każdego miesiąca setki frankowiczów kierują sprawy do sądu. Od około roku na popularności zyskują również pozwy o unieważnienie WIBOR. Nie może więc dziwić, że coraz większe zainteresowanie budzą kancelarie do spraw bankowych.

Jakie są rodzaje kancelarii?

Na rynku usług prawnych znaleźć można wiele różnych kancelarii. Kancelarie prawne z reguły specjalizują się w konkretnej dziedzinie prawa. Mogą to być np. kancelarie karne, podatkowe, rodzinne, czy kancelarie, których główną działalnością jest obsługa prawna klientów bankowych.

Przed udaniem się do kancelarii z konkretnym problemem prawnym, warto zorientować się, czy dana kancelaria zajmuje się sprawami tego rodzaju. Prawnik ds. bankowych z chęcią poprowadzi sprawę o unieważnienie WIBOR, czy umowy frankowej, ale już niekoniecznie o rozwód. Analogicznie kancelaria podatkowa może reprezentować nas np. przed Urzędem Skarbowym, ale sprawy kredytu WIBOR, czy frankowego lepiej obsłuży kancelaria prawna bankowa.

Jakie usługi świadczy kancelaria specjalizująca się w sprawach bankowych?

Kancelaria do spraw bankowych realizuje szereg usług z zakresu prawa bankowego i sporów z bankami. W zakres usług, które wykonuje kancelaria prawna bankowa wchodzi m.in.:

  • analiza umowy kredytowej;
  • prowadzenie rozmów z bankami na etapie przedsądowym;
  • doradztwo prawne bankowe;
  • obsługa prawna klientów bankowych;
  • reprezentowanie klientów w sprawach sądowych przeciwko bankom.

Warto przy tym pamiętać, że prawnik ds. bankowych udzieli tym lepszej porady im bardziej szczegółowe informacje uzyska od klienta. Kredytobiorcy WIBOR powinni więc na poradę prawną dostarczyć dokumentację kredytową, celem ustalenia możliwych do podjęcia działań, jak również oszacowania możliwego do wyegzekwowania roszczenia. Kredytobiorca może również sam wstępnie oszacować wysokość takiego roszczenia korzystając z prostego w obsłudze, darmowego kalkulatora WIBOR.

Czy kancelarie do spraw bankowych oferują pomoc w kwestiach związanych z kredytami hipotecznymi?

Każda kancelaria prawna bankowa w obszarze swoich zainteresowań ma przede wszystkim pomoc prawną w kwestiach związanych z kredytami hipotecznymi. Obsługa prawna pozwów frankowych, czy spraw o unieważnienie WIBOR, to obszary działań, w których prawnik ds. bankowych może nam pomóc. Trzeba pamiętać, że umowy kredytowe są dość mocno rozbudowane, a przepisy prawa bankowego nie są łatwe do zrozumienia dla większości kredytobiorców.

Wyspecjalizowana w sporach z bankami kancelaria WIBOR świadczy pomoc w zakresie sporów sądowych o usunięcie WIBOR z umowy, a nawet unieważnienie takiej umowy. Prawnicy kancelarii szczegółowo przeanalizują treść umowy kredytowej pod kątem występowania w niej tzw. klauzul niedozwolonych. W wypadku stwierdzenia, że dana umowa zawiera postanowienia abuzywne możliwym jest skierowanie sprawy do sądu.

Wydanie korzystnego wyroku sądowego prowadzi do usunięcia przez sąd postanowień dotyczących wskaźnika WIBOR z treści umowy kredytowej. W efekcie umowa kredytu złotówkowego byłaby dalej ważna, ale kredytobiorca płaciłby znacznie niższe raty – do oprocentowania nie byłby zaliczany wskaźnik WIBOR. Drugim możliwym rozstrzygnięciem jest unieważnienie umowy kredytu złotowego. Unieważnienie umowy WIBOR obligowałoby bank do zwrotu kredytobiorcy wszystkich wpłaconych przez niego środków. Dotyczyłoby to przede wszystkim rat wraz z odsetkami, ale też prowizji, czy innych opłat manipulacyjnych.

Jakie są główne obszary, w których kancelarie prawnicze ds. bankowych mogą pomóc klientom indywidualnym i firmom?

Podsumowując kancelaria prawna bankowa zajmuje się kompleksową obsługą prawną spraw z zakresu prawa bankowego. Najczęściej obecnie spotykamy się z prowadzeniem spraw o unieważnienie kredytu frankowego lub WIBOR. Zakres usług jakie może zaoferować nam prawnik ds. bankowych jest jednak znacznie szerszy i obejmuje chociażby doradztwo prawne bankowe, czy polubowne negocjacje z bankiem.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Nowe wakacje kredytowe – od kiedy?

Nowe wakacje kredytowe – od kiedy?
20 lutego 2024 roku Rząd ma podjąć decyzję, jak będą wyglądały zasady korzystania z nowych wakacji kredytowych. Do tej pory mniej więcej co drugi...

Kredyt 0% – czy kredyt zero procent będzie dla wszystkich?

Kredyt 0% – czy kredyt zero procent będzie dla wszystkich?
Tak jak w większości programów rządowych, aby z nich skorzystać, trzeba spełnić pewne warunki. Tak też jest z kredytem 0%,...

Bezpieczny kredyt 2 % a szansa na inny kredyt

Bezpieczny kredyt 2 % a szansa na inny kredyt
Banki w celu zweryfikowania historii kredytowej oraz informacji o  aktywnych zobowiązaniach, sprawdzają potencjalnych kredytobiorców w bazie Biura Informacji Kredytowej. Czy...