SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Czy WIBOR ma wpływ na leasing?

Data ostatniej aktualizacji:

Czy WIBOR ma wpływ na leasing

Wskaźnik WIBOR pełni istotną rolę przy ustalaniu oprocentowania leasingów opartych o zmienną stopę procentową. Firmy leasingowe w swoich umowach wykorzystują najczęściej WIBOR 1M (oprocentowanie pożyczki (depozytu) międzybankowego na 1 miesiąc)  lub wskaźnik WIBOR 3M (oprocentowanie pożyczki (depozytu) międzybankowego na 3 miesiące). Z uwagi na fakt, że wskaźnik ten wpływa bezpośrednio na wysokość raty leasingowej można śmiało stwierdzić, że WIBOR ma wpływ na leasing o zmiennym oprocentowaniu.

Celem dokładniejszego wyjaśnienia wpływu WIBOR na leasing oraz wszelkich innych kwestii związanych z umowami opartymi o WIBOR warto zasięgnąć opinii prawników kancelarii specjalizującej się w sprawach WIBOR.

Leasing oprocentowanie zmienne a stałe

Jak zostało już zasygnalizowane wcześniej, leasingi na polskim rynku oferowane są w wariancie oprocentowania zmiennego i stałego.

Leasing oprocentowany o zmienną stopę procentowąLeasing o stałej stopie procentowej
Leasing oprocentowany o zmienną stopę procentową charakteryzuje się tym, że wysokość jego raty zmienia się w zależności od wahań kursu wskaźnika, względem którego zgodnie z umową leasingu, oblicza się oprocentowanie. Rata leasingu może zmieniać się bardzo dynamicznie – przy leasingu opartym o WIBOR 1M nawet w każdym miesiącu, przy leasingu z zastosowaniem WIBOR 3M raz na kwartał.Leasing o stałej stopie procentowej ma oprocentowanie, które jest niezależne od jakichkolwiek zewnętrznych czynników, w tym wartości wskaźnika WIBOR, czy podwyżek stóp procentowych. W okresie, w którym obowiązują zapisy o stałym oprocentowaniu, leasingobiorca ma gwarancję, że wskazana w umowie wysokość raty leasingu nie ulegnie zmianie.  

Czy warto brać leasing w 2024 r.?

Część osób może zastanawiać się, czy warto brać leasing w 2024 r.? Podstawowym problemem związanym z zawarciem umowy leasingu w 2024 r. jest obecna wysokość stóp procentowych, wskaźnika WIBOR, a tym samym wysokość raty. WIBOR utrzymuje się bowiem w dalszym ciągu na wysokim poziomie. W 2024 roku prognozowane są co najmniej dwie obniżki stóp procentowych, co będzie miało wpływ również na wysokość wskaźnika WIBOR.

Z pewnością więc, niezależnie od tego, czy wybierzemy leasing z oprocentowaniem stałym, czy zmiennym będzie on jednym z droższych leasingów w ostatnich latach. Z drugiej zaś strony umowa leasingu umożliwia pozyskanie samochodów, na które często przedsiębiorca nie mógłby sobie pozwolić, gdyby musiał zakupić pojazd na podstawie umowy sprzedaży. Dodatkowo rata leasingu może stanowić koszt prowadzenia działalności gospodarczej, co w wymierny sposób ograniczyć może problem wysokich rat leasingowych.

Jak obniżyć ratę leasingu?

W dobie wysokich stóp procentowych i powiązanej z nimi wysokości rat leasingowych, wielu leasingodawców może zastanawiać się jak obniżyć ratę leasingu. Jest to pytanie w pełni zasadne, gdyż tak przy umowie leasingu, jak i przy umowie kredytu najgorsze do czego może dojść to wpadnięcie w spiralę zadłużenia i utrata możliwości realizowania obowiązku umownego.

Istnieje co najmniej kilka możliwości obniżenia raty leasingu.

  • Pierwszą z nich może być okresowe zawieszenie spłaty leasingu. Coraz więcej leasingodawców zawiera tego rodzaju klauzule w umowach. Rozwiązanie takie jest o tyle korzystne, że daje leasingobiorcy cenny, dodatkowy czas na pozyskanie środków do dalszego finansowania leasingu.
  • Istnieje również możliwość wydłużenia okresu trwania leasingu, po uzyskaniu zgody leasingodawcy. W tym wypadku miesięczna rata zmaleje, ale niestety zwiększy się całkowity koszt leasingu.
  • Kolejnym pomysłem wartym rozważenia może być zwiększenie kwoty wykupu pojazdu, co również powinno doprowadzić do zmniejszenia wartości rat.

Każdorazowo przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z jednej z możliwości obniżenia raty leasingu warto wyliczyć potencjalny zysk leasingobiorcy. Pomocne przy tym mogą być m.in. kalkulatory wzrostu raty leasingu dostępne powszechnie na stronach internetowych.

W tym miejscu warto również wspomnieć, że od pewnego już czasu osoby związane umowami, w których wysokość rat oparta jest o wskaźnik WIBOR, a które nie mogą sprostać comiesięcznym wysokim płatnością, rozważają możliwość unieważnienia umowy WIBOR.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz WA-15162

Czy WIBOR ma wpływ na leasing

Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?
Wielu kredytobiorców wobec problemu wysokich kosztów oprocentowania kredytu zadaje sobie pytanie o to czy opłaca się przejść z oprocentowania zmiennego...

Kto ustala WIBOR?

Kto ustala WIBOR?
WIBOR to wskaźnik obecny m.in. w umowach kredytów złotówkowych o zmiennym oprocentowaniu. Od wysokości wskaźnika WIBOR zależy rata naszego kredytu....

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?
Zawierając umowę kredytu hipotecznego wiążemy się stosunkiem prawnym z bankiem na wiele lat. W tym okresie może dojść do różnego...