SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Kiedy obniżka WIBOR?

Data ostatniej aktualizacji:

Termin obniżki WIBOR

WIBOR jest ważnym wskaźnikiem wyznaczania oprocentowania przez polskie banki dla większości kredytów o zmiennym oprocentowaniu. To od jego wysokości w znacznej mierze zależy wysokość oprocentowania, a w konsekwencji raty kredytu. Prognozy WIBOR są w znacznym stopniu związane z dalszymi kierunków polityki kraju w zakresie podwyższania stóp procentowych. Obecne sytuacja w kraju sugeruje, że w najbliższym czasie nie należy spodziewać się podwyżek stóp procentowych.

Obniżka WIBOR

WIBOR wpływa na wysokość oprocentowania kredytu, na które składa się stawka WIBOR oraz marża banku. Wskaźnik WIBOR ma bezpośredni wpływ na oprocentowanie kredytów gotówkowych, hipotecznych, konsolidacyjnych czy kart kredytowych udzielonych w złotych polskich.

Oprocentowanie kredytu składa się z dwóch czynników – marży banku oraz wskaźnika WIBOR. Marża banku jest stała i jej wysokość zostaje określona w umowie kredytowej. Zmiennym czynnikiem jest natomiast wskaźnik WIBOR. Jeżeli wysokość WIBOR wzrasta, wzrasta również rata kredytu.

Oprocentowanie kredytów rośnie, zwłaszcza gdy Rada Polityki Pieniężnej podnosi stopy procentowe. Wzrost stóp procentowych wpływa na podwyższenie raty kredytu, a tym samym dodatkowe obciążenie dla domowych budżetów kredytobiorców. Z kolei obniżka stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej wiąże się z obniżeniem WIBOR, a w konsekwencji raty kredytu.

Ile spadnie rata po nadpłacie kredytu

Termin obniżki WIBOR

Kiedy spodziewana jest kolejna obniżka WIBOR? Część ekspertów prognozuje, że jesienią albo najdalej na koniec roku 2024, Rada Polityki Pieniężnej podejmie decyzję o obniżeniu stóp procentowych. Jakie są perspektywy dla stóp WIBOR w najbliższych kwartałach? Obniżki WIBOR można spodziewać się w trzecim lub czwartym kwartale 2024 roku. Do końca 2024 roku stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego spadnie do około 4,25–4,50% z 5,75% obecnie. Jeśli prognozy się potwierdzą to raty kredytów hipotecznych ze zmiennym oprocentowanie opartym o wskaźnik WIBOR mogą na koniec 2024 roku być niższe o ok. 10-15 %.

Obniżka WIBOR przewidywania 2024

Jakie są prognozy dotyczące przyszłych zmian stopy WIBOR? Z prognoz ekonomistów wynika, że w najbliższej przyszłości nie należy spodziewać się podwyżek stóp procentowych. Wskaźnik WIBOR jest ściśle powiązany z głównymi stopami procentowymi. Jeśli Rada Polityki Pieniężnej podejmie decyzję o ich obniżce, to wartość WIBOR spadnie.

W wypadku gdyby stopy procentowe utrzymały się na stałym poziomie można prognozować, że  wysokości WIBOR  3M i 6M utrzyma się na mniej więcej aktualnym poziomie tj. ok. 5%. Gdyby zapowiedzi o obniżkach stóp procentowych na koniec bieżącego roku potwierdziły się to powinno to spowodować również proporcjonalną obniżkę wskaźników WIBOR 3M i WIBOR 6M w tym okresie.

Na czym polega wadliwość WIBOR?

WIBOR nie odzwierciedla rzeczywistych kosztów pozyskania pieniądza na rynku. Wskazuje się, że WIBOR jest wskaźnikiem sztucznym, nie spełniającym wymogów Rozporządzenia BMR Unii Europejskiej. A to ze względu na to, że na polskim rynku bankowym nie dochodzi do realnego, wzajemnego pozyskiwania środków od innych banków komercyjnych. Zatem deklaracja banków co do stopy procentowej, po jakiej banki udzielają pożyczek innym bankom komercyjnym jest jedynie oparta o deklaracje banków, nie zaś o rzeczywiste transakcje, które miały miejsce. Wobec czego możliwe jest, że banki mogą kształtować wysokość wskaźnika WIBOR, a tym samym mieć wpływ na wysokość rat kredytowych.

Zamiast czekać na obniżkę WIBOR, już dziś możesz skontaktować się z Kancelarią WIBOR, która przeanalizuje Twoją umowę kredytu złotówkowego i doradzi odpowiednie rozwiązanie w celu obniżenia raty kredytu. W przypadku kredytu z oprocentowaniem zmiennym opartym o wskaźnik WIBOR, sąd wyrokiem może zredukować oprocentowanie o wskaźnik WIBOR do poziomu marży bankowej lub wyeliminować w całości, co spowoduje, że kredyt będzie darmowy. Kancelaria WIBOR opracowała również kalkulator WIBOR, dzięki któremu kredytobiorca złotówkowy może oszacować zysk związany z unieważnieniem nieuczciwego oprocentowania zmiennego opartego o wskaźnik WIBOR zawartego w umowie kredytowej.