SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

mBank (BRE Bank) – unieważnienie kredytu WIBOR

Data ostatniej aktualizacji:

mBank unieważnienie WIBOR

Bank mBank S.A. należy do banków, które na przestrzeni lat udzieliły znaczącej ilości kredytów o zmiennej stopie procentowej, opartych o wskaźnik WIBOR. Z uwagi na wzrost wysokości rat, który dotknął takie kredyty, zasadnym jest zastanowienie się, w jaki sposób kredytobiorcy mogą wpłynąć na zmniejszenie miesięcznego zobowiązania kredytowego i tym samym poprawę swojej sytuacji ekonomicznej.

Obecnie część z kredytobiorców decyduje się na zawarcie ugody z mBank S.A., na popularności zyskują także wnioski o aneks WIBOR do umowy kredytowej zawartej z mBank S.A. Prawnicy coraz częściej wskazują również, na możliwość skutecznego wytoczenia pozwu przeciwko bankom o unieważnienie umowy kredytu – analogicznie jak od kilku lat czynią to kredytobiorcy frankowi.

Jeżeli kredytobiorca zdecyduje się na podjęcie działań zmierzających do zmniejszenia jego comiesięcznego obciążenia kredytowego, powinien pamiętać, że prowadzenie rozmów z bankiem, nie wspominając o wytoczeniu sprawy sądowej, nie należy do łatwych zadań. W związku z powyższym w sporach i negocjacjach z bankami warto rozważyć skorzystanie z usług profesjonalistów. Kancelaria WIBOR specjalizuję się w sprawach o WIBOR. Korzyści jakie płyną z unieważnienia WIBOR kredytobiorca może oszacować dzięki narzędziu kalkulator WIBOR.

Bank mBank S.A.

Bank mBank S.A. (dawniej jako BRE Bank S.A.) – to jeden z polskich banków uniwersalnych, którego początki sięgają 1986 r. Początkowo funkcjonował pod nazwą Bank Rozwoju Eksportu S.A. (lata 1986-1999), następnie BRE Bank S.A. (1999-2013), a obecnie znany jest jako mBank S.A. Bank ten uznawany jest za czwartą największą instytucję finansową w Polsce. W katalogu produktów oferowanych przez mBank S.A. znajdują się m.in. kredyty wyrażone w złotym polskim, o zmiennej stopie procentowej, oparte na wskaźniku WIBOR.

Jaki jest WIBOR dzisiaj?

Aktualny WIBOR publikowany jest na stronie internetowej administratora stawek WIBOR – GPW Benchmark S.A. (https://gpwbenchmark.pl/). W lutym 2024 r. aktualna stawka WIBOR wyniosła dla WIBOR 3M 5,88%, a dla WIBOR 6M 5,86%.

mBank kiedy aktualizuje WIBOR?

Kiedy aktualizuje WIBOR 3M mBank? Stawka ta jest wspólna dla wszystkich banków komercyjnych tzn., że w tej samej dacie, przykładowo WIBOR 3M dla mBank S.A. będzie identycznej wysokości jak WIBOR 3M PEKAO S.A., analogicznie będzie przedstawiała się sytuacja z aktualnym WIBOR 6M. WIBOR 3M mBank aktualizuje co kwartał.

Pozew o WIBOR – mBank S.A.

W pozwie przeciwko mBank S.A. (i innym bankom) kredytobiorcy kredytów złotowych mogą wnosić o usunięcie WIBOR z zapisów umowy lub o unieważnienie samej umowy. W przypadku uznania przez sąd, że WIBOR stanowi niedozwolone postanowienie umowne, możliwe są następujące rozstrzygnięcia:

  • Wyeliminowanie z umowy kredytowej wszystkich składników oprocentowania (WIBOR oraz marży) – w takiej sytuacji umowa jest dalej ważna, ale bank musi zwrócić wpłacone dotychczas odsetki, a spłata kredytu jest kontynuowana bez odsetek przez okres uregulowany w umowie. 
  • Unieważnienie umowy kredytu w całości – w tej sytuacji, umowa jest traktowana tak jakby nie została w ogóle zawarta. To rozwiązanie jest najbardziej opłacalne dla osób, które już spłaciły kredyt, a to z tego powodu, że strony muszą sobie zwrócić wzajemne świadczenia. Bank ma obowiązek oddać całą sumę wpłaconych rat kapitałowo-odsetkowych, a kredytobiorca zwraca kwotę udostępnionego kapitału.

Sprawdź również: Sankcja kredytu darmowego mBank

Unieważnienie WIBOR mBank S.A.

Powództwo o unieważnienie kredytu WIBOR może być wytoczone przeciwko każdemu bankowi, który udzielał kredytów w oparciu o wskaźnik WIBOR, w tym w stosunku do banku mBank S.A. Jest to z pewnością potencjalnie najdalej idące roszczenie z jakim może wystąpić kredytobiorca. Jego uwzględnienie doprowadzi do zasądzenia od banku wszystkich wpłaconych przez kredytobiorcę środków. W związku z powyższym z pewnością każdy kredytobiorca niezadowolony z zapisów umownych o WIBOR powinien rozważyć taką możliwość.

mBank– Aktualizacja 2024

Wskaźnik WIBOR w dalszym ciągu utrzymuje się na wysokim poziomie. W najbliższym roku należy więc spodziewać się kolejnych pozwów składanych do sądu o unieważnienie WIBOR.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Sąd zawiesił WIBOR

Sąd zawiesił WIBOR
W dobie sukcesów frankowiczów i korzystnej linii orzeczniczej w zakresie spraw frankowych, coraz więcej kredytobiorców kredytów złotówkowych decyduje się na...

Kancelaria do spraw bankowych

Kancelaria do spraw bankowych
Od dłuższego już czasu kredytobiorcy frankowi z powodzeniem pozywają banki o unieważnienie kredytu frankowego. Korzystne orzecznictwo sądów powoduje, że każdego...

Bank Handlowy – unieważnienie kredytu WIBOR

Bank Handlowy – unieważnienie kredytu WIBOR
W dobie wysokich stóp procentowych, a co za tym idzie wzrostu wysokości rat, coraz więcej kredytobiorców zastanawia się jak poradzić...