SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Deutsche Bank – unieważnienie kredytu WIBOR

Data ostatniej aktualizacji:

Deutsche Bank - unieważnienie WIBOR

Rosnące stopy procentowe, a w konsekwencji wskaźnik WIBOR doprowadził do drastycznego wzrostu rat kredytowych. Zmobilizowało to wielu kredytobiorców do zakwestionowania swoich umów kredytowych. Możliwe jest usunięcie WIBOR z umowy, ale także unieważnienie całej umowy kredytu. Ze względu na to, że sprawy dotyczące WIBOR wymagają dużej wiedzy i doświadczenia w podobnych sprawach warto jest powierzyć sprawę kredytu złotówkowego doświadczonej kancelarii prawnej WIBOR.

Deutsche Bank

Na polskim rynku Grupa Deutsche Bank prowadzi działalność od blisko 30 lat. Deutsche Bank funkcjonuje w Polsce dokładnie pod nazwą Deutsche Bank Polska S.A. Historia Deutsche Banku zaczęła się jednak o wiele wcześniej. Deutsche Bank powstał w Niemczech w 1870 roku i jest jednym z najstarszych banków w Europie. W 2018 roku część działalności banku została włączona do Santander Bank Polska. Podobnie jak i inne banki oferujące swoje produkty na rynku polskim także i Deutsche Bank Polska S.A. ma w swoim portfelu kredyty złotówkowe powiązane ze wskaźnikiem WIBOR.

WIBOR – wadliwość i wysokość WIBOR

Oprocentowanie kredytu zmiennego to obok WIBORu – marża kredytu. Wysokość marży wskazana jest w umowie kredytu i stanowi ona zarobek banku z tytułu świadczenia usługi finansowej na rzecz kredytobiorcy. Sposób określania wysokości wskaźnika WIBOR nie jest do końca jasny a banki mogą czerpać z jego stosowania dodatkowe korzyści. Istnieje bowiem możliwość sztucznego wykreowania wartości wskaźnika WIBOR w sposób nieweryfikowalny. Daje to podstawy do kwestionowania umów z WIBOR-em. Aktualnie stawka WIBOR utrzymuje się na poziomie około 7%. Jest to poziom bardzo wysoki, biorąc pod uwagę to, że jeszcze kilka lat temu jej wysokość nie przekraczała 1%.

Zakwestionowanie umowy z WIBOR – co można zyskać?

Kwestionując WIBOR możemy wnosić o to, aby całą umowę kredytu uznać za nieważną i wówczas dokonać rozliczenia poprzez zwrot wzajemnych świadczeń (kredytobiorca zwraca kapitał kredytu, a bank zwraca pobrane środki). Możemy także wnosić o to, aby umowa dalej obowiązywała, jednak bez postanowień dotyczących samego WIBOR-u. Wówczas rata kredytowa będzie składała się z części kapitałowej i marży banku, a zatem istotnie spadnie.

Pozew o WIBOR – czy warto?

Z pewnością każdy kredytobiorca posiadający kredyt oparty o stawkę WIBOR powinien chociażby rozważyć możliwość podważenia swojej umowy kredytu. Przede wszystkim w pierwszym kroku należy dokonać analizy takiej umowy. Dopiero po dokonaniu takiej analizy przez doświadczoną kancelarię prawną dowiemy się czy w naszym przypadku jest możliwe i celowe zakwestionowanie postanowień umowy. Kancelaria Lex WIBOR oferuje bezpłatną analizę umowy kredytu. Dzięki czemu kredytobiorca może uzyskać wszelkie niezbędne informacje co do możliwości działań a także związanych z tym konsekwencji. Oprócz analizy umowy ważna jest także kwestia informacji przekazywanych kredytobiorcy do chwili podpisania umowy kredytowej, w szczególności w zakresie informacji o ryzyku.

Sprawdź: WIBOR – Kalkulator korzyści i zobacz ile możesz zyskać.

Unieważnienie umowy WIBOR

Unieważnienie umowy kredytu złotówkowego WIBOR jest najdalej idącym rozwiązaniem. Oznacza to, że umowę kredytu traktujemy jakby nie została w ogóle zawarta. Jest to rozwiązanie najkorzystniejsze dla tych kredytobiorców, którzy dokonali już spłaty kapitału, jaki otrzymali od banku. Oprócz unieważnienia umowy możemy także wnosić o usunięcie wskaźnika WIBOR z umowy kredytu przy zachowaniu jej pozostałych warunków. Rozwiązanie takie spowoduje, że rata kredytowa znacząco spadnie (nawet o kilka tysięcy złotych).

Deutsche Bank – Aktualizacja 2024

Kredytobiorcy złotówkowi, dla których wzrost rat kredytu stał się nadmiernym obciążeniem, szukają oszczędności i decydują się coraz częściej na skierowaniu pozwu WIBOR przeciwko bankowi. W 2024 roku Deutsche Bank może spodziewać się kolejnych pozwów WIBOR.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Sąd zawiesił WIBOR

Sąd zawiesił WIBOR
W dobie sukcesów frankowiczów i korzystnej linii orzeczniczej w zakresie spraw frankowych, coraz więcej kredytobiorców kredytów złotówkowych decyduje się na...

Bank Handlowy – unieważnienie kredytu WIBOR

Bank Handlowy – unieważnienie kredytu WIBOR
W dobie wysokich stóp procentowych, a co za tym idzie wzrostu wysokości rat, coraz więcej kredytobiorców zastanawia się jak poradzić...

Zwrot prowizji – Raiffeisen Bank – 2024r.

Zwrot prowizji – Raiffeisen Bank – 2024r.
Wcześniejsza spłata kredytu wiąże się ze skróceniem okresu kredytowania, oszczędnością na oprocentowaniu oraz możliwością wnioskowania o zwrot prowizji zapłaconej przy...