SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Co z WIBOR-em w 2024?

Data ostatniej aktualizacji:

WIBOR 2023

Odpowiedź na pytanie co będzie działo się WIBOREM w 2024 r. należy uzależnić od konkretnego stanu faktycznego. Istotnym jest bowiem, czy pytamy o umowy kredytowe zawarte w 2024 r., czy kredytu zaciągnięte jeszcze przed rokiem 2024.

W zakresie umów kredytowych zawieranych w 2024 r. należy pamiętać, że ich oprocentowanie, stopniowo, nie będzie już oparte o wskaźnik WIBOR. Na mocy nowych regulacji powstałych z inicjatywy Ministerstwa Finansów od 2023 r. WIBOR ma być sukcesywnie zastępowany innym wskaźnikiem tzw. WIRON, zwanym potocznie nowym WIBOR-em.

Pierwsze umowy kredytowe oparte o WIRON powiły się na rynku już w połowie 2023 r. Co istotne usunięcie WIBOR-u w pełni nastąpić ma dopiero w 2027 r. Do tego czasu wskaźnik ten w dalszym ciągu będzie wpływał na wysokość rat w kredytach o zmiennym oprocentowaniu. W celu zrozumienia, w jaki sposób dokładnie WIBOR oddziałuje na oprocentowanie kredytu warto zasięgnąć opinii prawników – kancelaria WIBOR.

Prognozy WIBOR na 2024 r.

Prognozy WIBOR na rok 2024 uzależnione są w znacznej mierze od decyzji RPP w zakresie podwyższania stóp procentowych. Brak takich podwyżek powinien wpłynąć na utrzymanie wysokości WIBOR na poziomie ok. 6-7%. Ekonomiści przewidują, że w 2024 r. nie będą nas czekały znaczne obniżki stóp procentowych. Nawet jeżeli w 2024 r. doszłoby do obniżki stóp procentowych, to trudno zakładać, żeby wskaźnik ten osiągnął rekordowo niski poziom z przełomu 2020 r. i 2021 r.

Nowy WIBOR – ile wynosi?

Jak zostało już wyżej wskazane, do całkowitej zmiany wskaźnika WIBOR na WIRON dojdzie dopiero w 2027 r., nie zaś jak wcześniej zakładano w 2025 r. Banki będą stopniowo poszerzac swoją ofertę o kredyty ze wskaźnikiem WIRON. Warto więc odpowiedzieć sobie na pytanie ile wynosi obecnie wskaźnik WIRON?

Każdorazowo dane dotyczące aktualnych wysokości WIRON oraz jego wartości archiwalnej sprawdzić można na stronie internetowej administratora WIRON tj. GPW Benchmark S.A. (https://gpwbenchmark.pl/). Z informacji opublikowanych przez GPW Benchmark S.A. wynika, że przykładowo na dzień 17 stycznia 2024 r. wartość WIRON 3M wyniosła 4,77099%, a wartość wskaźnika WIRON 6M jest nieco wyższa i oscyluje w granicach 5,32%.

Poniżej zamieszczamy wykres ukazujący jak kształtował się wskaźnik WIRON 3M w ostatnim czasie. Jak widać w ostatnich miesiącach WIRON 3M znacznie spadł.

Źródło: money.pl

Czy warto teraz przechodzić na stałe oprocentowanie?

Odpowiadając na pytanie, czy warto teraz przechodzić na stałe oprocentowanie, wskazać należy, że główną zaletą kredytów o stałej stopie procentowej jest ich przewidywalność i stabilność. Wysokość raty w takich umowach kredytowych jest z góry określona i nie zmienia się na skutek czynników zewnętrznych. Stałe oprocentowanie jest niezależne od wskaźnika WIBOR (WIRON) i decyzji ekonomicznych na szczeblu rządowym – m.in. w zakresie podwyższania stóp procentowych.

Kredytobiorca nie musi się więc martwić, w okresie obowiązywania postanowień umownych o stałej stopie procentowej, że jego rata wzrośnie. Z drugiej strony, stałe oprocentowanie kredytu nie zmieni się również w przypadku obniżenia stóp procentowych, co spowoduje zmniejszenie wysokości raty kredytów zawartych w oparciu o zmienną stopę procentową.

Czy można unieważnić kredyt WIBOR?

Kredytobiorcy, którzy podpisali umowy ze stałym oprocentowaniem nie muszą chwilowo martwić się wzrostem rat spowodowanym zmianą wysokości WIBOR. Pozostali, którzy związani są umowami kredytowymi opartymi o zmienną stopę procentową, mogą rozważyć wytoczenie powództwa o unieważnienie kredytu WIBOR. Wyrok stwierdzający nieważność kredytu zobliguje bank do zwrotu kredytobiorcy wszystkich wpłaconych przez niego środków. Jest to niezwykle korzystne rozwiązanie, gdyż kredytobiorca otrzymałby w takim wypadku zwrot rat wraz z odsetkami, ale też prowizji, czy innych opłat manipulacyjnych. Kredytobiorca musiałby zwrócić bankowi jedynie czystą kwotę faktycznie wypłaconego kapitału.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?
Wielu kredytobiorców wobec problemu wysokich kosztów oprocentowania kredytu zadaje sobie pytanie o to czy opłaca się przejść z oprocentowania zmiennego...

Kto ustala WIBOR?

Kto ustala WIBOR?
WIBOR to wskaźnik obecny m.in. w umowach kredytów złotówkowych o zmiennym oprocentowaniu. Od wysokości wskaźnika WIBOR zależy rata naszego kredytu....

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?
Zawierając umowę kredytu hipotecznego wiążemy się stosunkiem prawnym z bankiem na wiele lat. W tym okresie może dojść do różnego...