SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

UNIEWAŻNIMY WIBOR W TWOJEJ UMOWIE KREDYTOWEJ

Bezpłatna porada prawna oraz analiza umowy kredytu opartej na zmiennej stopie WIBOR

biuro@lexwibor.pl

Złożyliśmy pierwszy w Polsce pozew o unieważnienie WIBOR - 16.02.2022r

Uzyskaliśmy pierwsze w Polsce zabezpieczenie dotyczące usunięcia wiboru - 02.01.2023r

Uzyskaliśmy pierwsze prawomocne zabezpieczenie dotyczące wiboru - 05.07.2023r

Wypowiadamy się dla:

Kancelaria WIBOR

Renomowani eksperci od prawa bankowego

Bezpłatna porada prawna
oraz analiza umowy kredytu opartej na zmiennej stopie WIBOR
Zabezpieczenie roszczeń
oraz profesjonalna reprezentacja przed sądem
Doświadczony zespół
, który wie jak skutecznie bronić interesów klientów - 12 lat doświadczenia w prawie bankowym.

@prosto_ofrankach_iwibor

Obserwuj

@prosto_ofrankach_iwibor Banki żerują na Twojej naiwności! Nie daj się dalej oszukiwać i skorzystaj z Sankcji Kredytu Darmowego Jeśli posiadasz kredyt gotówkowy lub w obcej walucie, skontaktuj się z nami, a my dokonamy bezpłatnej analizy Twojej umowy! 📩 (Link w BIO) #kredyt #bezpieczeństwo #banki #kancelariafrejowski #kredytfrankowy #nauka #prawo #kancelarialexwibor #sankcjakredytudarmowego #skd ♬ dźwięk oryginalny - Prosto o frankach i wiborze
@prosto_ofrankach_iwibor Kalkulator SKD https://lexwibor.pl/kalkulator-sankcji-kredytu-darmowego/#step-1 Jeśli posiadasz kredyt gotówkowy lub w obcej walucie, skontaktuj się z nami, a my dokonamy bezpłatnej analizy Twojej umowy! 📩 (Link w BIO) #kredyt #bezpieczeństwo #banki #kancelariafrejowski #kredytfrankowy #nauka #prawo #SKD #sankcjakredytudarmowego ♬ dźwięk oryginalny - Prosto o frankach i wiborze
@prosto_ofrankach_iwibor Jeśli posiadasz kredyt gotówkowy lub w obcej walucie, skontaktuj się z nami, a my dokonamy bezpłatnej analizy Twojej umowy! 📩 (Link w BIO) #kredyt #bezpieczeństwo #banki #kancelariafrejowski #kredytfrankowy #nauka #prawo ♬ dźwięk oryginalny - Prosto o frankach i wiborze
@prosto_ofrankach_iwibor Dlaczego WIBOR nie powinien być stosowany? Jeśli posiadasz kredyt gotówkowy lub w obcej walucie, skontaktuj się z nami, a my dokonamy bezpłatnej analizy Twojej umowy! 📩 (Link w BIO) #kredyt #bezpieczeństwo #banki #kancelariafrejowski #kredytfrankowy #nauka #prawo #kancelarialexwibor ♬ dźwięk oryginalny - Prosto o frankach i wiborze

Nasze podejście

KANCELARIA WIBOR - O CO WYSTĘPUJEMY?

USUNIĘCIE WIBOR Z UMOWY KREDYTOWEJ

Uznanie przez sąd, że WIBOR ustalany jest wadliwie i stanowi niedozwolone klauzule umowne, w związku z tym powinno nastąpić ustalenie nieistnienia postanowień dotyczących wszystkich składników oprocentowania kredytu. Wskutek tego, kredytobiorcy zostaną zwrócone wszystkie dotychczas wpłacone raty odsetkowe. Kredytobiorca kontynuuje spłatę kredytu na dotychczasowych warunkach (ten sam okres kredytowania i liczba rat, itp.), tyle że bez odsetek. Innymi słowy, kredytobiorca zwraca wyłącznie udostępniony kapitał (jest to sytuacja analogiczna do sankcji darmowego kredytu).

Przeczytaj: POZEW WIBOR

REDUKCJA OPROCENTOWANIA KREDYTU

Uznanie przez sąd, że WIBOR ustalany jest wadliwie i stanowi niedozwolone klauzule umowne, w związku z tym zasadne jest ustalenie nieistnienia postanowień dotyczących części oprocentowania opartego na WIBOR i pozostawienie w umowie wyłącznie kosztów banku w postaci marży.

UNIEWAŻNIENIE UMOWY KREDYTOWEJ

Uznanie przez sąd, że WIBOR ustalany jest wadliwie, stanowi niedozwolone klauzule umowne, w związku z tym zachodzą uzasadnione przesłanki do ustalenia nieistnienia stosunku prawnego wynikającego z całej umowy kredytowej. Może to być jednak rozwiązanie najmniej korzystne dla kredytobiorcy, ponieważ wiąże się z koniecznością zwrotu całej kwoty udostępnionego mu kredytu. Natomiast spora część kredytobiorców nie spłaciła do tej pory kwoty odpowiadającej wysokości udostępnionego kapitału, co mogłoby wymagać zaciągania kolejnego zobowiązania. Rozwiązanie to jest korzystne dla kredytobiorców, którzy spłacili już kapitał początkowy.

ZWROT KOSZTÓW SĄDOWYCH!

W przypadku wydania korzystnego wyroku dla kredytobiorcy koszty postępowania sądowego zostaną zasądzone na poczet banku. W praktyce oznacza to, że koszty procesu powinny zostać zwrócone klientowi.

MODEL WSPÓŁPRACY

Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę kredytową oraz przedstawimy skuteczną strategię prowadzącą do niezależności finansowej.

1.

ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ

Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę kredytową oraz przedstawimy skuteczną strategię prowadzącą do niezależności finansowej.

2.

NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

Przedstawimy konieczne do podpisania dokumenty. Na każdym etapie prowadzenia sprawy możesz skontaktować się z dedykowanym specjalnie dla Ciebie opiekunem.

3.

NEGOCJACJE Z BANKIEM

Występujemy z reklamacją produktu kredytowego do banku oraz wnioskujemy o przekazanie szczegółowej dokumentacji. W tym kroku przerywamy bieg przedawnienia.

4.

DROGA SĄDOWA

Sporządzamy pozew oraz występujemy na drogę sądową w sprawie nadużyć banku związanych z Twoim kredytem.

ILE WYNOSI STOPA REFERENCYJNA WIBOR?

REPORTAŻ TVN UWAGA!

z udziałem dr. Sebastiana Frejowskiego, współpracowników kancelarii oraz naszych klientów na temat WIBOR-u, oraz kredytów walutowych.

ZOBACZ REPORTAŻ

WIBOR KANCELARIA WARSZAWA

Złożenie pozwu o WIBOR jest sposobem na uwolnienie się od wysokich rat, które boleśnie uderzają w portfel złotówkowiczów. Jeśli interesuje Cię wstąpienie na drogę sądową przeciwko bankowi, skontaktuj się z nami i przekaż nam swoje dokumenty kredytowe do analizy. Wysłaną umowę kredytową WIBOR prawnik z naszego zespołu bezpłatnie przeanalizuje, a następnie zaproponuje najkorzystniejsze rozwiązanie Twojego kredytowego problemu. Powierz swoją sprawę specjalistom, którzy złożyli pierwszy pozew o WIBOR! Nasza LEX WIBOR kancelaria Warszawa gwarantuje najwyższą jakość oferowanej usługi prawnej (rozwiązanie lepsze niż pozew zbiorowy WIBOR)!

DLACZEGO WIBOR NIE POWINIEN BYĆ STOSOWANY?

CZYM JEST WIBOR I JAK SIĘ GO USTALA?

CZYM JEST GPW BENCHMARK?

CO OZNACZAJĄ OSTANIE PROPOZYCJE RZĄDU?

JAK ZMIENIAŁ SIĘ WIBOR 6M NA PRZESTRZENI OSTATNICH LAT?

  • 2008 r.: Wysoka średnia roczna stopa WIBOR 6M na poziomie 6,5% była wynikiem globalnego kryzysu finansowegoo .
  • Lata 2009-2011: Spadek stóp procentowych NBP skutkował obniżeniem WIBOR 6M do ok. 4,5%.
  • 2012 r.: Lekki wzrost WIBOR 6M do ok. 4,9% związany był z pewną niepewnością na rynkach finansowych.
  • Lata 2015-2019: Długi okres niskich stóp procentowych w Polsce spowodował, że WIBOR 6M utrzymywał się poniżej 2%.
  • 2020 r.: Pandemia COVID-19 i obniżenie stóp procentowych NBP doprowadziły do spadku WIBOR 6M nawet poniżej 1%.
  • 2021-2024: Wojna w Ukrainie, rosnąca inflacja i globalne tendencje skutkowały gwałtownym wzrostem stóp procentowych, w wyniku czego WIBOR 6M osiągnął poziom prawie. 6%."

WIBOR 6M CZY 3M – KTÓRY MA WIĘKSZE ZNACZENIE PRZY KREDYCIE?

Trudno jest przewidzieć, jak w okresie najbliższych 25 czy 30 lat (a przez taki, a nawet dłuższy, okres jest spłacany kredyt hipoteczny) będzie kształtowało się zmienne oprocentowanie kredytów.

Wysokość stopy referencyjnej WIBOR 6M w poszczególnych okresach

Ile wynosi stopa referencyjna WIBOR w 2024 roku?

O ile wzrośnie rata kredytu przy wzroście stopy referencyjnej WIBOR?

PRZYKŁAD DLA KREDYTU WYSOKOŚCI 300 000 ZŁ

Wysokość WIBOR jest zależna od wysokości stóp procentowych wyznaczanych przez Radę Polityki Pieniężnej. Jeśli stopy procentowe rosną, to to również rośnie wysokość WIBOR-u. Rada Polityki Pieniężnej od października 2021 roku podnosiła wysokość stóp procentowych już kilka razy.

Kredyt hipoteczny zaciągnięty we wrześniu 2021 roku, czyli na krótko przed rozpoczęciem cyklu podwyżek stóp procentowych, jest szczególnie narażony na wzrost rat. W takich przypadkach mogą być one o ponad połowę wyższe niż w dniu podpisania umowy z bankiem. Oczywiście pod warunkiem, że spełnią się prognozy ekonomistów, którzy przewidują dalszy wzrost stóp procentowych w 2022 roku oraz 2023 roku.

Niektórzy ekonomiści uważają, że jeszcze w tym roku stopy procentowe dojdą do 6,5%, a w przyszłym roku nawet do 7,5%. Razem z marżą oprocentowanie kredytu wyniosłoby zapewne w okolicach 10 proc. 

Naturalnym skutkiem wzrostu stóp procentowych, a w konsekwencji WIBOR jest  wzrost  rat kredytu. Dotkliwie przekonują się o tym szczególnie ci kredytobiorcy, którzy zaciągnęli dług, gdy stopy procentowe były rekordowo niskie.

Przed rozpoczęciem cyklu podwyżek pod koniec września 2021 roku sześciomiesięczny WIBOR, który jest bazą do wyliczania oprocentowania dla kredytów hipotecznych oferowanych przez największe polskie banki, wynosił 0,27 proc. Obecnie jest to 3,41 procent.

W przypadku wtedy zaciągniętych kredytów hipotecznych, dotychczasowe zmiany stóp procentowych kosztowały już około 170 zł wyższej raty na każde 100 tys. zł takiego kredytu. Na przykład rata kredytu na 400 tys. zł wzrosła z około 1 790 zł we wrześniu, do 2 485 zł obecnie.

Kancelaria dla kredytobiorców złotówki

Kancelaria Wibor to zespół specjalistów z dziedziny finansów, którzy pomagają kredytobiorcom złotówki w rozwiązywaniu ich problemów związanych z kredytami. Nasze usługi obejmują analizę umów kredytowych, negocjacje z bankami oraz reprezentowanie klientów przed sądami i organami nadzoru. Wierzymy, że każdy kredytobiorca zasługuje na rzetelną i profesjonalną pomoc, dlatego staramy się zapewnić naszym klientom najlepsze rozwiązania w ich sytuacji. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

Kredyt pomoc prawna – zabezpieczenie roszczenia

Kredytobiorcy, którzy zamierzają złożyć pozew WIBOR mogą również wnieść do sądu o zabezpieczenie ich roszczenia. Zgodnie z art. 730 § 1 KPC w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny można żądać udzielenia zabezpieczenia.

Wniosek o zabezpieczenie mogą złożyć również kredytobiorcy kredytów WIBOR. We wniosku o zabezpieczenie należy uprawdopodobnić dochodzone pozwem roszczenie, jak również wykazać interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.

Celem uprawdopodobnienia roszczenia należy przedstawić argumenty wskazujące na możliwą wadliwość/niezgodność z prawem postanowień umowy kredytowej w zakresie WIBOR. Wykazanie interesu prawnego polegać może przykładowo na wskazaniu, że opłacanie rat kredytu wyliczanych w oparciu o WIBOR może doprowadzić do szkody majątkowej po stronie kredytobiorcy.

W wypadku zabezpieczenia roszczenia przez sąd, kredytobiorca, w okresie obowiązywania zabezpieczenia, będzie płacił raty, których oprocentowanie będzie wyliczane z pominięciem WIBOR, a więc jedynie na podstawie marży banku wskazanej w umowie kredytowej. W efekcie miesięczna rata kredytu spadanie o co najmniej kilkaset złotych.

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Sprawdź najnowsze wiadomości na temat spraw sądowych WIBOR