SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

WIBOR prognozy 2024

Data ostatniej aktualizacji:

WIBOR prognozy 2024

WIBOR już niejeden raz pokazał, że jest nieprzewidywalny. W 2022 roku wysoka inflacja spowodowała podwyżkę stóp procentowych. W 2023 roku inflacja zaczęła spadać. W konsekwencji rozpoczęto cykl obniżek stóp procentowych. W ostatnim czasie wskutek obniżki stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej doszło również do spadku wysokości wskaźnika WIBOR. Dla kredytobiorców to powód do zadowolenia, bowiem mniejszy WIBOR to mniejsza rata kredytu. Jakie są jednak dalsze przewidywania co do wysokości wskaźnika WIBOR?

W lutym 2024 r. (stan na 12 lutego 2024 r.) aktualna stawka WIBOR Stopy Składane wynosi dla WIBOR 1M – 5,82%, WIBOR 3M – 5,87%, a dla WIBOR 6M – 5,86%

Czy WIBOR spadnie w 2024 roku?

WIBOR z założenia jest wskaźnikiem zmiennym i uzależnionym od sytuacji gospodarczej (w tym wysokości stóp procentowych). Trudno jest zatem z całą pewnością stwierdzić czy WIBOR będzie dalej spadał w 2024 roku. Jednak mając na uwadze obecną sytuację, jest to bardzo prawdopodobne. Prognozuje się kolejny spadek stóp procentowych, co będzie także wiązało się ze spadkiem wysokości stawki WIBOR. Co więcej, zgodnie z planem likwidacji wskaźnika WIBOR, w 2024 roku banki będą oferowały nowe produkty oparte o wskaźnik WIRON (który docelowo ma zastąpić wskaźnik WIBOR) stopniowo rezygnując ze swoich ofert propozycje oparte o wskaźnik WIBOR.  

Wskazać należy, że jeszcze w kwietniu 2023 r. WIBOR 3M pozostawał na poziomie niemal 7%, obecnie zarówno WIBOR 3M jak i WIBOR 6M są na poziomie poniżej 6%. Czy WIBOR dalej będzie spadał? W 2024 roku WIBOR prognozy przewidują kolejne obniżki WIBOR-u. Innymi słowy, WIBOR dalej będzie spadał, co wpłynie na obniżenie rat kredytów. Jak kształtuje się prognoza WIBOR? Poniżej wykres prezentujący WIBOR prognozy 2024.

Sprawdź: Zmiany WIBOR na przestrzeni lat

Kiedy spadną raty kredytów?

Przewiduje się, że raty kredytów ze zmienną stopą procentową jeszcze spadną. Zapowiada się bowiem, że stopy procentowe będą jeszcze obniżone, a w konsekwencji spadki oprocentowania kredytów. Na uwadze należy mieć, że rata kredytu nie zmienia się od razu. Jeżeli spadają stopy procentowe, to nie oznacza to, automatycznego spadku naszej raty kredytu. Oprocentowanie kredytów opartych na WIBOR 3M jest aktualizowane raz na trzy miesiące, zaś tych na WIBOR 6M raz na sześć miesięcy. To, o ile spadnie rata kredytu, zależy między innymi od tego, w jakiej wysokości zaciągnęliśmy kredyt. Ci, którzy zaciągnęli kredyty, na większe kwoty może spodziewać się większego spadku raty.

Warto zauważyć, że obniżka stóp procentowych NBP wiąże się nie tylko z obniżeniem oprocentowania kredytu, ale także wzrostem zdolności kredytowej. Jest to szczególnie istotna informacja dla osób, które dopiero zamierzają zaciągnąć kredyt lub tych, którzy rozważają refinansowanie kredytu.

Stopy procentowe w 2024 roku

Oficjalne stopy procentowe są regulowane przez Radę Polityki Pieniężnej. Od października 2023 roku stopy procentowe pozostają na stałym poziomie 5,75 procent. Ekonomiści prognozują, że Rada Polityki Pieniężnej jeszcze w 2024 roku zdecyduje się na dwie obniżki stóp procentowych NBP. Wpływ na stopy procentowe będzie miało otoczenie globalne. Prognozuje się, że w połowie 2024 roku główne globalne banki centralne (Fed i EBC) rozpoczną obniżki stóp procentowych. Za przykładem banków centralnych politykę pieniężną będą łagodzić też wszystkie banki w regionie, co wpłynie również na Polskę. Inflacja spada, co również wpłynie na oprocentowanie kredytów hipotecznych.

Czy raty kredytów hipotecznych spadną po likwidacji stawki WIBOR?

Zmiana stawki WIBOR na WIRON miała na celu obniżenie rat kredytów hipotecznych. Kredytobiorcy liczą na to, że wraz ze zmianą wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M na WIRON zmniejszą się ich raty kapitałowo-odsetkowe. Wskazać jednak należy, że stawka WIBOR, od której zależy oprocentowanie kredytów hipotecznych przeważającej liczby kredytobiorców, spadła swego czasu poniżej stawki WIRON. Wpływ na to miała krajowa polityka pieniężna, tj. obniżka stóp procentowych o 75 punkt procentowy.

Proces likwidacji stawki WIBOR ma się zakończyć w 2027 roku. W 2023 roku pojawiła się oferta kredytu hipotecznego w Banku ING obejmująca wskaźnik WIRON. Oferta kredytu hipotecznego oparta o wskaźnik WIRON okazała się niewiele tańsza, a to z uwagi na małe różnice między wysokością wskaźników. Dodatkowo kredytodawcy naliczają wyższą marżę niż przy wskaźniku WIBOR. Koszty pożyczania z tego powodu nie są o wiele niższe niż w przypadku kredytów opartych o WIBOR.

W lutym 2024 r. (stan na 13 lutego 2024 r.) aktualna stawka WIRON Stopy Składane wynosi dla WIRON 1M 4,92%, WIRON 3M 4,81%, a dla WIRON 6M 5,14%. Z kolei WIBOR 3M wynosi 5,87%, a WIBOR 6M 5,86%. Banki dodatkowo mają możliwość skorygowania wysokości oprocentowania kredytów i pożyczek, jeśli będzie ona zbyt duża. Zmiana stawki WIBOR niekoniecznie wpłynie na niższe koszty zaciągnięcia kredytu. Na poniższym wykresie widać, jak stawka WIRON wzrastała w czasie.

Czy czeka nas cały cykl cięcia stóp procentowych w 2024 roku?

Jakie są przewidywania dotyczące kolejnych obniżek stóp procentowych? Obecnie, ani w styczniu, ani w lutym 2024 roku, Rada Polityki Pieniężnej nie zdecydowała się na zmianę wysokości stóp procentowych. Główna stopa referencyjna jest obecnie na poziomie 5,75 proc.W 2024 roku przewidywany jest jednak spadek stóp procentowych. Przewidywania dotyczące obniżki stóp procentowych mogą zostać zakłócone między innymi tempem dezinflacji. Rozwój sytuacji globalnej wpłynie na prognozy stóp procentowych.

Stopa referencyjna NBP

Źródło: NBP, PKO Bank Polski.

Prognozy stóp procentowych zakładają, że stopa referencyjna na koniec 2024 roku wyniesie 5,25 proc. Dodatkowo cykl będzie kontynuowany w 2025 (także w powolnym tempie), a na jego koniec stopa referencyjna spadnie do poziomu 4,5 proc. Obniżka stóp procentowych korzystnie wpłynie na oprocentowanie zmiennych kredytów hipotecznych opartych o wskaźnik WIBOR. Czy obniżka stóp procentowych wpłynie na kontynuowanie cyklu spadających rat? Tak, ponieważ obniżka oprocentowania wpływa na wysokość miesięcznej raty.

Jak poradzić sobie ze spłatą rat kredytu hipotecznego w 2024 roku?

Spłata rat kredytu hipotecznego w 2024 roku powinna być łatwiejsza niż w roku poprzednim. Będzie bowiem można zaobserwować trend spadkowy stóp procentowych. W konsekwencji zauważany będzie również spadek stawki WIBOR. To ważne informacje dla posiadaczy złotowych kredytów hipotecznych ze zmiennym oprocentowaniem. Jak obniżki WIBOR-u wpłyną na wysokość raty kredytu hipotecznego? Spadek stawki WIBOR wpłynie z kolei na obniżenie rat. Niższe raty kredytów są dobrą wiadomością dla kredytobiorców.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz, nr wpisu WA-15162

Źródło:

https://www.gov.pl/web/finanse/wieloletni-plan-finansowy-panstwa

https://gpwbenchmark.pl/


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Stopy procentowe nadal bez zmian – nowa decyzja Rady Polityki Pieniężnej

Stopy procentowe nadal bez zmian – nowa decyzja Rady Polityki Pieniężnej
Rada Polityki Pieniężnej  zdecydowała, że w maju stopy procentowe pozostaną na takim samym poziomie. Kredytobiorcy cicho liczyli na obniżenie stóp...

Wakacje kredytowe 2024 – Prezydent podpisał ustawę

Wakacje kredytowe 2024 – Prezydent podpisał ustawę
Kredytobiorcy, którzy liczyli na odciążenie domowego budżetu i zawieszenie płatności rat mogą odetchnąć z ulgą. Prezydent podpisał ustawę o wakacjach...

Banki wysyłają do klientów aneksy z „klauzulą awaryjną”

Banki wysyłają do klientów aneksy z „klauzulą awaryjną”
Stawka WIBOR w dalszym ciągu ma decydujące znaczenie przy ustalaniu wysokości oprocentowania zdecydowanej części kredytów. Trend ten utrzyma się jeszcze...