SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Dlaczego kredyt hipoteczny jest taki drogi?

Data ostatniej aktualizacji:

Dlaczego kredyt hipoteczny jest tak drogi

Kredyty to produkty, na których banki zarabiają, generują zysk. Ustalając koszty kredytu banki kierują się zasadą, że im większe prawdopodobieństwo, że kredytobiorca nie zwróci w terminie zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami, tym wyższe koszty kredytowania dla klienta. Prawie zawsze kwota  do oddania bankowi jest wyższa od tej, którą kredytobiorca otrzymał w ramach kapitału kredytowego.

Sprawdź również: pomoc złotówkowiczom

Kredyty hipoteczne – dlaczego są takie drogie?

Na koszt kredytu hipotecznego składają się:

  • odsetki – naliczane według zmiennej lub stałej stopy procentowej kredytu hipotecznego, złożonej z marży bankowej oraz stawki WIBOR,
  • koszty pozaodsetkowe, tj.  prowizje i opłaty związane z udzieleniem kredytu,
  • składki na ubezpieczenie, np.:
  • ubezpieczenie niskiego wkładu własnego,
  • oubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych,
  • ubezpieczenie na życie kredytobiorcy,
  • ubezpieczenie od utraty pracy czy zdolności do jej wykonywania,
  • ubezpieczenie pomostowe.
  • taksa notarialna oraz koszty ustanowienia hipoteki lub dodatkowych zabezpieczeń spłaty.

Dlaczego rosną raty kredytów hipotecznych?

Rosnąca w ostatnim czasie inflacja spowodowała, że Rada Polityki Pieniężnej zaczęła podnosić stopy procentowe. W okresie od września 2021 roku do kwietnia 2022 roku stopy procentowe podwyższano aż siedmiokrotnie, co miesiąc.

Do wyliczenia wysokości oprocentowania kredytu hipotecznego stosuje się wskaźnik WIBOR 3M oraz WIBOR 6M. Stawka WIBOR jest dodawana do marży bankowej.

Dla przykładu, w kwietniu 2021 roku marża bankowa wynosiła 2,5 %, z kolei WIBOR 3M wynosił 0,21 %. Zatem oprocentowanie naliczane przy każdej racie osiągnęło stawkę 2,71 %. Z kolei w kwietniu 2022 roku stawka oprocentowania wynosiła już 7,42 %. Stawka oprocentowania wzrosła prawie trzykrotnie, co w konsekwencji spowodowało wzrost rat oraz całkowitego kosztu zobowiązania.

Przyczyną podniesienia raty kredytu jest zatem rosnący koszt pieniądza w wyniku wzrostu głównych stóp procentowych.

WIBOR – co to?

Wskaźnik WIBOR (Warsaw Interbank Offer Rate) to referencyjna wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym. Innymi słowy jest to wysokość oprocentowania, po jakiej banki nawzajem pożyczają sobie pieniądze. WIBOR wyznaczany jest jako średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania podawanych przez największe banki działające w Polsce, po odrzuceniu wielkości skrajnych. WIBOR ustalany jest w każdy dzień roboczy o godzinie 11:00.Wskaźnik WIBOR można podzielić na WIBOR 3M oraz WIBOR 6M.

WIBOR 3M to wskaźnik określający wysokość oprocentowania kredytów i pożyczek na rynku, na okres 3 miesięcy. Oprocentowanie kredytu, a w konsekwencji wysokość raty kredytowej będzie aktualizowana raz na kwartał.

Wskaźnik WIBOR 6M analogicznie określa wysokość oprocentowania kredytów i pożyczek udzielanych między bankami na okres 6 miesięcy. Jeżeli w umowie kredytowej zastrzeżono, że oprocentowanie kredytu zależne będzie od stawki WIBOR 6M to wysokość raty kredytowej będzie ulegać zmianie raz na pół roku.

Kiedy spadnie oprocentowanie kredytów hipotecznych?

Pomimo, że Rada Polityki Pieniężnej w ostatnim czasie nie podniosła stóp procentowych nie ogłosiła jeszcze zakończenia cyklu podwyżek stóp procentowych. Ekonomiści przewidują, że parametry polityki pieniężnej nie ulegną zmianie co najmniej do połowy przyszłego roku. Obecnie Polski Instytut Ekonomiczny prognozuje, że stopa NBP utrzyma się na obecnym poziomie przez większą część 2023 roku.

Dobrą wiadomością dla kredytobiorców jest fakt, że od 1 stycznia 2023 roku ma zostać zlikwidowany WIBOR, tj. przestanie on być stosowany jako wyznacznik oprocentowania kredytów hipotecznych. Zastąpi go wskaźnik WIRON, który ma być niższy od WIBOR, co z kolei przełoży się na obniżenie rat.

Kalkulator kredytu hipotecznego

Chcąc dowiedzieć się o ile wzrośnie lub zmaleje rata kredytu możesz skorzystać z kalkulatorów oferowanych na różnych stronach internetowych:

Kalkulator korzyści

Kalkulator WIBOR

Wpisując dane z umowy kredytowej kredytobiorca może dowiedzieć się o ile wzrośnie lub zmaleje rata kredytu hipotecznego, w przypadku zmiany stóp procentowych.

Autor: radca prawny Karolina Marczak, nr wpisu LB-2649


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?
Wielu kredytobiorców wobec problemu wysokich kosztów oprocentowania kredytu zadaje sobie pytanie o to czy opłaca się przejść z oprocentowania zmiennego...

Kto ustala WIBOR?

Kto ustala WIBOR?
WIBOR to wskaźnik obecny m.in. w umowach kredytów złotówkowych o zmiennym oprocentowaniu. Od wysokości wskaźnika WIBOR zależy rata naszego kredytu....

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?
Zawierając umowę kredytu hipotecznego wiążemy się stosunkiem prawnym z bankiem na wiele lat. W tym okresie może dojść do różnego...