SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Pomoc złotówkowiczom – pomoc prawna z kredytem w złotówkach

Data ostatniej aktualizacji:

Pomoc zlotówkowiczom

Nasza Kancelaria LEX WIBOR oferuje kompleksową pomoc kredytobiorcom złotówkowym, która obejmuje kalkulacje wysokości roszczenia, jakie otrzymasz po usunięciu WIBOR-u ze swojej umowy kredytowej bądź po unieważnieniu WIBOR-u w umowie. Oferując pomoc kredytobiorcom złotówkowym Kancelaria LEX WIBOR, zobowiązuje się również do reprezentowania na etapie przedsądowym oraz sądowym. Po prawomocnym wyroku, który stwierdzi unieważnienie Twojej umowy, wspomożemy Cię w procesie wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej, a także w procesie usunięcia wpisu z Biura Informacji Kredytowej (BIK). 

Pomoc prawna złotówkowiczom

Pomoc z kredytem w złotówkach na jaką mogą liczyć osoby posiadające WIBOR w umowie kredytu to usunięcie wskaźnika WIBOR z umowy, redukcja oprocentowanie kredytu lub unieważnienie umowy kredytu. Kancelaria WIBOR świadczy swoje usługi na terenie całego kraju i chętnie pomoże w uwolnieniu się od niedozwolonego oprocentowania.

Pomoc prawna z kredytem w złotówkach WIBOR – wady prawne kredytów złotówkowych

Problemów z umowami kredytów z WIBOR jest kilka. W pierwszej kolejności wskazać należy, że budzący poważne wątpliwości jest sposób ustalania wskaźnika WIBOR. Co do zasady WIBOR obliczany jest na podstawie transakcji zawieranych pomiędzy 10 bankami, które pożyczają między sobą środki pieniężne. WIBOR nie jest jednak oparty na rzeczywistych transakcjach międzybankowych, a transakcjach fikcyjnych, które ustalają same banki. Podnosi się, że mają one wpływ na wysokość WIBOR, a zatem w konsekwencji na wysokość oprocentowania kredytu.

Co więcej, w przypadku gdy WIBOR wzrasta całe ryzyko z tym związane ciąży na kredytobiorcy, co nie powinno mieć miejsca. Bank nie ponosi negatywnych konsekwencji w przypadku wzrostu stóp procentowych, a w konsekwencji wskaźnika WIBOR. Ryzyko to obciąża jedynie kredytobiorcę.

Podobnie jak przy kredytach frankowych, tak też w przypadku kredytów złotówkowych podnosi się, że bank nie sprostał obowiązkowi informacyjnego wobec kredytobiorcy. Najpóźniej w momencie podpisywania umowy kredytowej kredytobiorca powinien zostać należycie poinformowany o ryzyku, które wiąże się z kredytem opartym o zmienną stopę procentową. Co więcej informacja ta powinna być wyrażona prostym i zrozumiałym językiem, tak aby przecięty konsument mógł ją zrozumieć. Tymczasem w wielu przypadkach kredytobiorcy nie uzyskali niezbędnych informacji.

Pomoc kredytobiorcom złotówkowym kancelaria – co osoby posiadające kredyt mogą uzyskać w sądzie?

W przypadku uznania przez sąd, że WIBOR stanowi niedozwolone postanowienie umowne, możliwe są następujące rozstrzygnięcia:

 • wyeliminowanie z umowy kredytowej wszystkich składników oprocentowania (WIBOR oraz marży) – w takiej sytuacji bank musi zwrócić wpłacone dotychczas odsetki, a spłata kredytu jest kontynuowana bez odsetek przez okres uregulowany w umowie. Z kolei kredytobiorca zwraca bankowi jedynie pożyczony kapitał;
 • usunięcie WIBOR z umowy kredytu i pozostawienie marży – w tym przypadku sąd nakaże rozliczyć umowę kredytu tak, jakby oprocentowanie równało się wysokości marży bankowej (bez WIBOR) i kontynuować spłatę kredytu z niskimi odsetkami;
 • unieważnienie umowy kredytu w całości – w tej sytuacji, umowa jest traktowana tak jakby nie została w ogóle zawarta. To rozwiązanie jest najbardziej opłacalne dla osób, które już spłaciły kredyt, a to z tego powodu, że strony muszą sobie zwrócić wzajemne świadczenia. Bank ma obowiązek oddać całą sumę wpłaconych rat kapitałowo-odsetkowych, a kredytobiorca zwraca kwotę udostępnionego kapitału.
Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu

Kredyt w złotówkach pomoc prawna – jak wygląda pomoc kredytobiorcom złotowym?

Poniżej przedstawiamy etapy świadczonej przez naszą Kancelarię pomocy kredytobiorcom złotówkowym:

 • Rozmowa z naszymi specjalistami – niosąc pomoc kredytobiorcom złotówkowym Kancelaria LEX WIBOR stawia na indywidualne podejście. Dlatego też wszystkim zainteresowanym kredytobiorcom proponujemy rozmowę po wypełnieniu formularza kontaktowego, aby jak najlepiej poznać ich sytuację kredytową. 
 • Wysyłka dokumentów – aby przeprowadzić szczegółową analizę, nasi specjaliści podadzą Ci szczegółowe wytyczne dotyczące dokumentów, jakie są niezbędne do realizacji tego procesu. 
 • Analiza dokumentacji – Twoja umowa zostanie poddana szczegółowej analizie prawnej, podczas której zostaną sprawdzone wszystkie zapisy umowy. Dzięki temu etapowi dowiesz się, czy Twoja umowa kwalifikuje się do dochodzenia roszczeń przed sądem. Na tym etapie zostaną sporządzone dokładne wyliczenia  sum, jakich możesz dochodzić od banku.
 • Wskazanie rozwiązań – w sytuacji, w której w Twojej umowie zostaną wykryte niedozwolone zapisy, przygotujemy dla Ciebie dedykowane rozwiązanie, które przyniesie Ci najwięcej korzyści.

Pomoc złotówkowiczom – dlaczego warto się do nas zgłosić?

Dlaczego warto skorzystać z profesjonalnej pomocy prawniczej:

 • Przygotowanie dokumentacji – pomoc z kredytem hipotecznym w złotówkach obejmuje skompletowanie niezbędnej do pozwu dokumentacji. W sytuacji, w której bank odmówi wydania dokumentów lub wyda niepełną dokumentację, przygotujemy niezbędne pisma. 
 • Dochodzenie roszczeń w imieniu klienta – profesjonalni pełnomocnicy Kancelarii LEX WIBOR reprezentują klientów w postępowaniu przedsądowym oraz sądowym zarówno w I instancji, jak i w II instancji. Nasza pomoc złotówkowiczom zawiera również złożenie reklamacji do Banku w imieniu klienta. 
 • Zapewnienie komfortu – zespół naszych specjalistów składa się wyłącznie z doświadczonych w prawie bankowym ekspertów, dzięki czemu nasza pomoc złotówkowiczom jest gwarancją najwyższej jakości. Po prawomocnym wyroku dotyczącym nieważności umowy zapewniamy pomoc obejmującą wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej, a także usunięcie danych z BIK.
 • Poczucie bezpieczeństwa – nasza kancelaria gwarantuje reprezentację klienta przez adwokata lub radcę prawnego. Zapewniamy bezproblemowy i płynny kontakt, a także informowanie o bieżących postępach w sprawie. 

Jesteśmy niekwestionowanym liderem w walce z WIBOR-em, a pomoc kredytobiorcom złotowym kancelaria oferuje na najwyższym poziomie. Jako pierwsi w Polsce złożyliśmy pozew o WIBOR i z dumą niesiemy pomoc złotówkowiczom na terenie całego kraju. Weź sprawy w swoje ręce i już dziś skontaktuj się z nami za pomocą formularza internetowego, który znajduje się na naszej stronie. Zawalcz z bankiem o lepsze życie bez kredytu!

Ile spadnie rata po nadpłacie kredytu

Ile może potrwać sprawa sądowa?

Kancelaria reprezentuje klientów zarówno w postępowaniu przedsądowym (w tym przy złożeniu reklamacji do banku, negocjacji z bankiem) oraz sądowym. Jednym z częstszych pytań zadawanych przez kredytobiorców jest pytanie o ewentualny czas trwania sprawy sądowej. Na to pytanie niestety nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Czas trwania każdego postępowania zależny jest od wielu czynników, m.in. stopnia złożoności danej sprawy, liczby dowodów do przeprowadzenia (w tym liczby świadków, których sąd zdecyduje się przesłuchać), czy też od tego czy w sprawie będzie konieczność sporządzenia opinii przez biegłego. Na czas postępowania sądowego ma wpływ także obłożenie sądu ilością pracy. Liczyć należy się z tym, że postępowanie sądowe może trwać około 2-3 lat. Jednak biorąc pod uwagę korzyści wynikające z wygrania sprawy o WIBOR oraz to, że kredyty zwykle były zaciągane na okres 20-30 lat warto zainteresować się tematem, bowiem gra może okazać się warta świeczki. Zachęcamy zatem do skontaktowania się z naszą kancelarią celem oceny umowy kredytu i zdobycia szczegółowych informacji o dalszych możliwościach działania.

Pomoc prawna z kredytem w złotówkach – jaki jest koszt pozwania banku?

Kredytobiorcy, którzy chcieliby pozwać bank o usunięcie WIBOR z umowy albo o unieważnienie umowy WIBOR muszą liczyć się z poniesieniem pewnych obligatoryjnych wydatków.

Przede wszystkim pozew WIBOR będzie podlegał opłacie zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. W tym zakresie ustawodawca bardzo korzystnie potraktował kredytobiorców – konsumentów i ustalił w art. 13a wspomnianej ustawy stałą opłatę od pozwu w wysokości 1 000,00 zł.

Rozwiązanie takie jest niezwykle korzystne gdyż, co do zasady, w sprawach o zapłatę, w których Powód dochodzi kwoty przewyższającej 20 000,00 zł musi uiścić opłatę równą 5% swojego żądania. Gdyby takie regulacje dotyczyły pozwów WIBOR, to z pewnością opłaty od pozwów mogłyby sięgać kwot rzędu kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych, co skutecznie mogłoby odstraszać od wszczęcia sprawy o unieważnienie kredytu złotówkowego WIBOR.

Do kosztów sprawy o unieważnienie kredytu WIBOR trzeba również zaliczyć kwotę zaliczki na biegłego. W sprawach WIBOR można spodziewać się powołania biegłego celem sporządzenia opinii, co wiąże się z kosztem rzędu od kilkuset do ok. dwóch – trzech tysięcy złotych.

W wypadku gdyby opisane wyżej koszty przerosły możliwości finansowe kredytobiorcy nie zamyka to drogi do pozwania banku o kredyt WIBOR. W takim wypadku do pozwu powinien zostać załączony wniosek o zwolnienie od kosztów postępowania sądowego. We wniosku należy uprawdopodobnić trudną sytuację majątkową oraz załączyć stosowny formularz. W zakresie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych pomoc prawną również mogą udzielić prawnicy kancelarii LEX WIBOR.

Pomoc prawna złotówkowiczom 2024 – aktualna sytuacja kredytobiorców

Złożenie pozwu o unieważnienie WIBOR to próba ratowania się przed ogromnymi podwyżkami, które wyniknęły ze wzrostu wysokości stóp procentowych. Dla kredytobiorców posiadających kredyty hipoteczne oparte o zmienną stopę oprocentowania to szansa na ogromną oszczędność i szybsze uwolnienie się od zobowiązania. Aktualnie nie ma jeszcze prawomocnych wyroków w sprawach unieważnienia WIBOR. W sytuacji, gdy orzecznictwo w sprawach WIBOR okaże się korzystne dla kredytobiorców, w 2024 roku będziemy mogli się spodziewać wzrostu spraw WIBOR kierowanych do sądów.