SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Pomoc złotówkowiczom – Pomoc prawna z kredytem w złotówkach

Nasza kancelaria oferuje kompleksową pomoc kredytobiorcom złotówkowym. Pomoc złotówkowiczom, jaką oferuje nasza Kancelaria LEX WIBOR, obejmuje kalkulacje wysokości roszczenia, jakie otrzymasz po usunięciu WIBOR-u ze swojej umowy kredytowej bądź po jej unieważnieniu. Oferując pomoc kredytobiorcom złotówkowym kancelaria LEX WIBOR, zobowiązuje się również do reprezentowania Cię w procesach przedsądowych oraz sądowych. Po prawomocnym wyroku, który stwierdzi unieważnienie Twojej umowy, wspomożemy Cię w procesie wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej, a także w procesie usunięcia wpisu z Biura Informacji Kredytowej (BIK). 

Jak wygląda proces opinii prawnej? 

  • Rozmowa z naszymi specjalistami – niosąc pomoc kredytobiorcom złotówkowym kancelaria LEX WIBOR stawia na indywidualne podejście. Dlatego też wszystkim zainteresowanym kredytobiorcom proponujemy rozmowę po wypełnieniu formularza kontaktowego, aby jak najlepiej poznać ich sytuację kredytową. 
  • Wysyłka dokumentów – aby przeprowadzić szczegółową analizę, nasi specjaliści podadzą Ci szczegółowe wytyczne dotyczące dokumentów, jakie są niezbędne do realizacji tego procesu. 
  • Analiza dokumentacji – Twoja umowa zostanie poddana szczegółowej analizie, podczas której zostaną sprawdzone wszystkie zapisy umowy. Dzięki temu etapowi dowiesz się, czy Twoja umowa kwalifikuje się do dochodzenia roszczeń przed sądem. Na tym etapie zostaną sporządzone dokładne wyliczenia  sum, jakich możesz dochodzić od banku.
  • Wskazanie rozwiązań – w sytuacji, w której w Twojej umowie zostaną wykryte niedozwolone zapisy, przygotujemy dla Ciebie dedykowane rozwiązanie, które przyniesie Ci najwięcej korzyści 

Co daje nasza pomoc kredytobiorcom złotówkowym kancelaria? 

  • Przygotowanie dokumentacji – nasza pomoc złotówkowiczom obejmuje skompletowanie niezbędnej do pozwu dokumentacji. W sytuacji, w której bank odmówi wydania dokumentów lub wyda niepełną dokumentację, przygotujemy niezbędne pisma. 
  • Dochodzenie roszczeń w imieniu klienta – Nasza kancelaria kredyt w złotówkach zwalczając, reprezentuje klientów w postępowaniu przedsądowym oraz sądowym zarówno w I instancji, jak i w II instancji. Nasza pomoc złotówkowiczom zawiera również złożenie reklamacji do Banku w imieniu klienta. 
  • Zapewnienie komfortu – zespół naszych specjalistów składa się wyłącznie z doświadczonych w prawie bankowym ekspertów, dzięki czemu nasza pomoc złotówkowiczom jest gwarancją najwyższej jakości. Po prawomocnym wyroku dotyczącym nieważności umowy zapewniamy pomoc obejmującą wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej, a także usunięcie danych z BIK.
  • Poczucie bezpieczeństwa – nasza kancelaria gwarantuje reprezentację klienta przez adwokata lub radcę prawnego. Zapewniamy bezproblemowy i płynny kontakt, a także informowanie o bieżących postępach w sprawie.  

Jesteśmy niekwestionowanym liderem w walce z WIBOR-em, a pomoc kredytobiorcom złotowym kancelaria oferuje na najwyższym poziomie. Jako pierwsi w Polsce złożyliśmy pozew o WIBOR i z dumą niesiemy pomoc złotówkowiczom na terenie całego kraju. Weź sprawy w swoje ręce i już dziś skontaktuj się z nami za pomocą formularza internetowego, który znajduje się na naszej stronie. Zawalcz z bankiem o lepsze życie bez kredytu!

Ile może potrwać sprawa sądowa?

Kancelaria reprezentuje klientów zarówno w postępowaniu przedsądowym (w tym przy złożeniu reklamacji do banku, negocjacji z bankiem) oraz sądowym. Jednym z częstszych pytań zadawanych przez kredytobiorców jest pytanie o ewentualny czas trwania sprawy sądowej. Na to pytanie niestety nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Czas trwania każdego postępowania zależny jest od wielu czynników, m.in. stopnia złożoności danej sprawy, liczby dowodów do przeprowadzenia (w tym liczby świadków, których sąd zdecyduje się przesłuchać), czy też od tego czy w sprawie będzie konieczność sporządzenia opinii przez biegłego. Na czas postępowania sądowego ma wpływ także obłożenie sądu ilością pracy. Liczyć należy się z tym, że postępowanie sądowe może trwać około 2-3 lat. Jednak biorąc pod uwagę korzyści wynikające z wygrania sprawy o WIBOR oraz to, że kredyty zwykle były zaciągane na okres 20-30 lat warto zainteresować się tematem, bowiem gra może okazać się warta świeczki. Zachęcamy zatem do skontaktowania się z naszą kancelarią celem oceny umowy kredytu i zdobycia szczegółowych informacji o dalszych możliwościach działania.

Jaki jest koszt pozwania banku o umowę WIBOR?

Kredytobiorcy, którzy chcieliby pozwać bank o usunięcie WIBOR z umowy albo o unieważnienie umowy WIBOR muszą liczyć się z poniesieniem pewnych obligatoryjnych wydatków.

Przede wszystkim pozew WIBOR będzie podlegał opłacie zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. W tym zakresie ustawodawca bardzo korzystnie potraktował kredytobiorców – konsumentów i ustalił w art. 13a wspomnianej ustawy stałą opłatę od pozwu w wysokości 1 000,00 zł.

Rozwiązanie takie jest niezwykle korzystne gdyż, co do zasady, w sprawach o zapłatę, w których Powód dochodzi kwoty przewyższającej 20 000,00 zł musi uiścić opłatę równą 5% swojego żądania. Gdyby takie regulacje dotyczyły pozwów WIBOR, to z pewnością opłaty od pozwów mogłyby sięgać kwot rzędu kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych, co skutecznie mogłoby odstraszać od wszczęcia sprawy o unieważnienie kredytu złotówkowego WIBOR.

Do kosztów sprawy o unieważnienie kredytu WIBOR trzeba również zaliczyć kwotę zaliczki na biegłego. W sprawach WIBOR można spodziewać się powołania biegłego celem sporządzenia opinii, co wiąże się z kosztem rzędu od kilkuset do ok. dwóch – trzech tysięcy złotych.

W wypadku gdyby opisane wyżej koszty przerosły możliwości finansowe kredytobiorcy nie zamyka to drogi do pozwania banku o kredyt WIBOR. W takim wypadku do pozwu powinien zostać załączony wniosek o zwolnienie od kosztów postępowania sądowego. We wniosku należy uprawdopodobnić trudną sytuację majątkową oraz załączyć stosowny formularz. W zakresie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych pomoc prawną również mogą udzielić prawnicy kancelarii LEX WIBOR.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Obniżka stóp procentowych – co to oznacza dla kredytobiorców?

Obniżka stóp procentowych – co to oznacza dla kredytobiorców?
Rada Polityki Pieniężnej ogłosiła obniżkę stóp procentowych NBP. Stopy spadły aż o 75 punktów bazowych. To dobra wiadomość dla kredytobiorców....

Sankcja kredytu darmowego kalkulator

Sankcja kredytu darmowego kalkulator
Kredyt czy pożyczka są świadczeniami odpłatnymi udzielanymi przez banki lub firmy pożyczkowe. Banki i instytucje finansowe udzielają kredytów w celu...

Sankcja kredytu darmowego forum

Sankcja kredytu darmowego forum
Artykuł 45 ustawy o kredycie konsumenckim określa jakie uchybienia w umowie kredytu lub pożyczki umożliwiają kredytobiorcy skorzystanie z sankcji kredytu...