SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Jak obniżyć ratę kredytu hipotecznego

Data ostatniej aktualizacji:

Jak obniżyć ratę kredytu hipotecznego

Z uwagi na utrzymujące się na wysokim poziomie stopy procentowe, które przekładają się na rekordowo wysokie oprocentowania kredytów hipotecznych, a w efekcie wzrost rat, warto zastanowić się w jaki sposób kredytobiorca może obniżyć ratę kredytu hipotecznego.

Sprawdź również: Unieważnienie WIBOR

Obniżenie raty kredytu – nadpłata kredytu

Nie każdy kredytobiorca pamięta, że dokonywanie nadpłaty kredytu, poza zmniejszeniem zobowiązania względem banku może wpłynąć także na obniżenie raty kredytu. Stanie się tak w sytuacji, w której dokonując nadpłaty kredytu, kredytobiorca nie będzie wnioskował o skrócenie okresu jego spłaty. W wypadku gdy okres spłaty pozostaje bez zmian, a wysokość pozostałego do spłaty kapitału, na skutek nadpłaty, zmniejszyła się to oczywistą konsekwencją powyższego będzie obniżenie miesięcznej raty kredytu.

Renegocjacja umowy kredytu hipotecznego

Kredytobiorca, który chce obniżyć ratę swojego kredytu może w pierwszej kolejności spróbować renegocjować zawartą umowę kredytu hipotecznego. Pod pojęciem renegocjacji warunków umowy kredytu hipotecznego należy rozumieć zmianę części postanowień zawartej pierwotnie umowy.

Możliwość dokonania renegocjacji kredytu uzależniona jest od tego, czy w podpisanej umowie zawarto stosowną klauzulę. W standardowy umowach podpisywanych z bankami z reguły przewidziane są tzw. klauzule umożliwiające renegocjacje kredytu.

Trzeba pamiętać, że na zmianę warunków umowy kredytu, w tym na obniżenie raty kredytu hipotecznego, zgodzić musi się zarówno kredytobiorca, jak i  bank.

Czy można obniżyć marżę kredytu

Na wysokość raty kredytu hipotecznego składa się oprocentowanie kredytu (zmienne lub stałe) oraz marża banku określona w umowie kredytu. W ramach renegocjacji umowy kredytu można wnosić do banku prośbę o obniżenie marży kredytu. We wniosku o obniżenie marży kredytu powinien znaleźć się szczegółowy opis okoliczności jakie wpłynęły na wniosek kredytobiorcy o obniżenie marży kredytu.

Argumentem przemawiającym za zaakceptowaniem wniosku obniżenie marży kredytu może być zmiana warunków rynkowych przykładowo podwyżki stóp procentowych, które w znaczący sposób wpłynęły na wysokość oprocentowania kredytu. Innym przykładem okoliczności, które mogą skłonić bank do obniżenia marży kredytu może być wykazanie przez kredytobiorcę trudnej, niezawinionej sytuacji życiowej np. choroby bliskiego członka rodziny wiążącej się z wysokimi kosztami leczenia.  

Jak negocjować z bankiem obniżenie raty kredytu

Warto odpowiedzieć sobie na pytanie jak negocjować z bankiem obniżenie raty kredytu. Banki nie zawsze przystają na propozycję kredytobiorców odnośnie obniżenia raty kredytu hipotecznego.

W negocjacjach dotyczących obniżenia raty kredytu pomóc może z pewnością:

  • korzystanie z licznych produktów oferowanych przez dany bank,
  • brak zaległości w spłacie dotychczasowych rat.

Banki chętniej zgodzą się na obniżenie raty kredytu hipotecznego również gdy jego znacząca część została już spłacona. Ponadto istotnym argumentem w negocjowaniu obniżenia raty kredytu może być dobra zdolność kredytowa kredytobiorcy, wyliczona na dzień składania stosownego wniosku.  

Wniosek o obniżenie marży co powinien zawierać

Nie istnieje jeden ustandaryzowany wzór wniosku o renegocjacje umowy kredytu, w tym o obniżenie marży kredytu hipotecznego. Wniosek o obniżenie marży kredytu musi jednak zawierać kilka podstawowych danych. W każdym wniosku o renegocjację umowy kredytowej muszą zostać zamieszczone dane dotyczące kredytobiorców (imię, nazwisko, PESEL) oraz dane samej umowy kredytowej (nr umowy i dzień jej zawarcia). We wniosku warto także umieścić dane teleadresowe, dla usprawnienia kontaktu z bankiem.

Ponadto kredytobiorca musi dokładnie określić o co wnosi, innymi słowy jakie warunki umowy kredytu chce renegocjować – przykładowo obniżenie marży kredytu. Najistotniejszą częścią wniosku jest jego uzasadnienie, w którym znaleźć muszą się argumenty przemawiające za zasadnością wniosku o renegocjację umowy kredytu hipotecznego.

Niezależnie od powyższego warto nadmienić, że większość banków udostępnia przykładowe wzory wniosków m.in. o obniżenie raty kredytu. Wnioski o renegocjację umowy kredytu i obniżenie marży można znaleźć m.in. na stronie internetowej banku ING, Mbank, PKO BP, Millenium, czy Santander

Obniżenie raty kredytu – usunięcie WIBOR

Sposobem na obniżenie raty kredytu jest podważenie w sądzie ważności postanowień umowy kredytu dotyczących oprocentowania opartego na wskaźniku WIBOR. W tym celu należy w pierwszej kolejności przeanalizować umowę kredytu, określić szanse na wygranie sprawy z bankiem. Następnie podjąć próbę porozumienia się z bankiem celem załatwienia sprawy na etapie przedsądowym, a następnie jeżeli istnieją ku temu podstawy złożyć pozew WIBOR do sądu. W celu skutecznego podważenia umowy kredytu złotówkowego warto skorzystać z odpowiedniej kancelarii.

W przypadku uznania przez sąd, że WIBOR stanowi niedozwolone postanowienie umowne, sąd może wyeliminować z umowy kredytowej wszystkie składniki oprocentowania (WIBOR oraz marżę) lub usunąć z umowy kredytu sam wskaźnik WIBOR.

W pierwszym przypadku bank będzie zobowiązany zwrócić wpłacone dotychczas odsetki, a spłata kredytu będzie kontynuowana bez odsetek przez okres uregulowany w umowie. W konsekwencji kredytobiorca zwróci bankowi jedynie pożyczony kapitał.

W drugiej sytuacji sąd nakaże rozliczyć umowę kredytu tak, jakby oprocentowanie równało się wysokości marży bankowej (bez WIBOR) i kontynuować spłatę kredytu z niskimi odsetkami. Oba powyższe rozstrzygnięcia bez wątpienia wpłyną na obniżenie raty kredytu.

R. pr. Maciej Fiedorowicz WA-15162