SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Wskaźnik WIBOR

Data ostatniej aktualizacji:

Wskaźnik WIBOR to wskaźnik obecny przy kredytach złotówkowych z oprocentowaniem zmiennym. Wskaźnik ten ma przełożenie na wysokość raty kredytowej. Jeżeli WIBOR wzrasta, wzrasta także rata kredytu. Coraz częściej pojawiają się głosy o wadliwości umów ze wskaźnikiem WIBOR. Jeżeli masz kredyt oparty o wskaźnik WIBOR lub rozważasz zaciągnięcie kredytu ze zmiennym oprocentowaniem koniecznie przeczytaj poniższy artykuł.

Sprawdź również: POZEW WIBOR

WIBOR – czym jest?

Wysokość raty kredytu hipotecznego o zmiennym oprocentowaniu zależy od dwóch czynników. Pierwszym jest marża banku, która jest stała i określona w umowie. Drugim czynnikiem wpływającym na oprocentowanie kredytu hipotecznego jest wartość wskaźnika WIBOR. W umowach kredytów hipotecznych występuje z reguły wskaźnik WIBOR 3M (zmienny co 3 miesiące) albo WIBOR 6M (zmienny co 6 miesięcy).

WIBOR to wskaźnik na podstawie którego ustalane jest oprocentowanie pożyczek udzielanych sobie wzajemnie przez banki. WIBOR jest ustalany w dni robocze o godzinie 11.00 podczas tzw. fixingu, jako średnia arytmetyczna oprocentowania, po którym największe banki komercyjne są skłonne danym dniu pożyczyć pieniądze innym bankom.

Czy WIBOR jest uczciwy?

Ponosi się, że WIBOR nie spełnia wymogów określonych w unijnym rozporządzeniu BMR w zakresie reprezentatywności, rynkowości i adekwatności. Wskaźnik WIBOR nie jest bowiem wyznaczany w oparciu o rzeczywiste transakcje międzybankowe, a transakcje fikcyjne, przez co istnieje możliwość wpływania na wysokość tego wskaźnika przez banki. Podobnie jak przy kredytach frankowych tak też w przypadku kredytów złotówkowych podnosi się również, że bank nie sprostał obowiązkowi informacyjnego wobec kredytobiorcy, nie pouczając go w sposób właściwy o możliwych ryzykach i konsekwencjach związanych z kredytem. Coraz więcej kredytobiorców złotówkowych decyduje się więc na pozwanie banku, chcąc usunąć WIBOR z umowy lub dążąc do unieważnienia umowy kredytu.

Jaka jest wysokość WIBOR?

Aktualną wysokość WIBOR można zawsze sprawdzić na stronie internetowej administratora, czyli GPW Benchmark S.A. Obecnie WIBOR utrzymuje się na poziomie 6-7%. Są to wartości wysokie, w szczególności dla kredytobiorców, którzy zaciągali kredyty w 2020 r. i 2021 r., kiedy w większości WIBOR nie przekraczał 1%.

Czy WIBOR spadnie?

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytania czy WIBOR spadnie. Ewentualny spadek rat kredytów związany byłby z obniżeniem stóp procentowych. Obecnie od kilku miesięcy stopy procentowe pozostają na stałym poziomie. Ewentualny spadek stóp procentowych przewiduje się na koniec 2023 roku. Czy jednak do niego dojdzie? Nie wiadomo, bowiem zależy to m.in. od czynników, jakie trudno jest przewidzieć tj. sytuacji na Ukrainie, poziomu inflacji czy innych zdarzeń mogących mieć wpływ na gospodarkę naszego kraju. Jednak nawet w przypadku spadku stóp procentowych nie należy się spodziewać żeby raty kredytu w 2023 roku mogły choćby zbliżyć się do rekordowo niskich wartości z przełomu 2020 r. i 2021 r.

Co oznacza usunięcie WIBOR z umowy?

Składając pozew do sądu o uznanie wskaźnika WIBOR za wadliwy można domagać się usunięcia go z umowy kredytowej, redukcję oprocentowania kredytu a nawet unieważnienie umowy kredytu złotówkowego.  W przypadku gdy WIBOR zostałby usunięty z treści umowy kredytowej to kredytobiorca dalej musiałby płacić raty kredytowe, ale byłyby one zdecydowanie niższe (możliwy jest ich spadek nawet o kilka tysięcy złotych). Odpadłaby bowiem część raty związana z oprocentowaniem wyliczonym w oparciu o WIBOR. Możliwym rozwiązaniem jest również unieważnienie umowy kredytu. Jest to dalej idące rozwiązanie, które obligowałoby strony umowy do zwrotu wszystkich świadczonych sobie wzajemnie świadczeń. Najkorzystniejsze jest ono dla kredytobiorców, którzy spłacili już kapitał kredytu. Wówczas również i hipoteka wpisana na podstawie nieważnej umowy kredytowej upadłaby. 


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?
Wielu kredytobiorców wobec problemu wysokich kosztów oprocentowania kredytu zadaje sobie pytanie o to czy opłaca się przejść z oprocentowania zmiennego...

Kto ustala WIBOR?

Kto ustala WIBOR?
WIBOR to wskaźnik obecny m.in. w umowach kredytów złotówkowych o zmiennym oprocentowaniu. Od wysokości wskaźnika WIBOR zależy rata naszego kredytu....

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?
Zawierając umowę kredytu hipotecznego wiążemy się stosunkiem prawnym z bankiem na wiele lat. W tym okresie może dojść do różnego...