SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?

Data ostatniej aktualizacji:

Oprocentowanie kredytu

Wielu kredytobiorców wobec problemu wysokich kosztów oprocentowania kredytu zadaje sobie pytanie o to czy opłaca się przejść z oprocentowania zmiennego na stałe. Kredyty hipoteczne w 2023 r. charakteryzuje dość wysokie oprocentowanie zmienne. Przy oprocentowaniu stałym zniknąłby problem zmienności rat kredytu i łatwiej byłoby gospodarować domowym budżetem. Część kredytobiorców zastanawia się także czy to właśnie ten moment jest odpowiedni na przejście na oprocentowanie stałe czy lepiej poczekać? O prognozach oraz plusach i minusach oprocentowania stałego i zmiennego przeczytasz w poniższym artykule.

Sprawdź również: POZEW WIBOR

Kredyt hipoteczny stałe oprocentowanie – czym się różni stałe od zmiennego?

Różnice między oprocentowaniem stałym a zmiennym dotyczą przede wszystkim możliwości zmiany wysokości raty kredytu w danym okresie. Jak sama nazwa wskazuje, przy stałym oprocentowaniu, oprocentowanie kredytu pozostaje niezmienne. Oznacza to, że w tym okresie rata naszego kredytu nie będzie rosnąć, co zapewnić powinno istotną stabilizację sytuacji finansowej kredytobiorcy.

Stałe oprocentowanie przyznawane jest na z góry określony czas, a nie na cały okres obowiązywania umowy kredytowej. Jest to z reguły 5 lat, a po tym czasie przejść można na oprocentowanie zmienne lub na nowo negocjować warunki kolejnego okresu obowiązywania oprocentowania stałego.

Czym wyróżnia się zmienne oprocentowanie kredytu?

Zmienne oprocentowanie kredytu wyróżnia się pewnego rodzaju nieprzewidywalnością. Istotna część oprocentowania warunkowana jest wysokością wskaźników wskazanych w umowie – niegdyś WIBOR, obecnie coraz częściej WIRON. Wraz ze zmianą wartości tych wskaźników odpowiedniej zmianie ulega również rata kredytu.

Co lepsze oprocentowanie stałe czy zmienne?

Niestety na pytanie które z oprocentowania – stałe czy zmienne jest lepsze nie ma jednej właściwej odpowiedzi. Nikt nie jest bowiem w stanie przewidzieć sytuacji na rynkach finansowych w dłuższej perspektywie.

Kredyt hipoteczny z oprocentowaniem stałym to na pewno dobre rozwiązanie dla tych, którzy nie lubią ryzyka, a wolą mieć wszystko zaplanowane. Dzięki stałym ratom łatwiej jest zaplanować i kontrolować swoje miesięczne wydatki. Decydując się zaś na kredyt hipoteczny z oprocentowaniem zmiennym należy liczyć się z ryzykiem towarzyszącym zmianom wysokości rat kredytu. Miesięczny koszt kredytu może zarówno wzrosnąć, jak i zmaleć (w szczególności gdy WIBOR spadnie).

Kiedy warto przejść na oprocentowanie stałe ze zmiennego?

Wiele osób może zastanawiać się kiedy warto przejść na oprocentowanie stałe ze zmiennego? Z całą pewnością najbardziej opłacalnym, z ekonomicznego punktu widzenia, jest moment, w którym oprocentowanie zmienne jest na możliwie niskim poziomie. W takim wypadku przejście na oprocentowanie stałe pozwala niejako „zamrozić” raty na akceptowalnym, korzystnym dla kredytobiorcy poziomie. Dużo osób zdecydowało się na oprocentowanie stałe w 2020 r., kiedy to oprocentowanie kredytów było praktycznie zerowe.

Innym przypadkiem gdy warto rozważyć przejście na stałe oprocentowanie może być sytuacja, gdy obecna wysokość raty dochodzi do górnych możliwości finansowych kredytobiorcy, a przewidywania ekonomistów sugerują dalsze podwyżki. Oczywiście trzeba pamiętać, że bardzo trudno jest przewidzieć jak zmieniać będzie się wysokość oprocentowania w perspektywie 5 lat (na tyle z reguły zawierane jest oprocentowanie stałe) więc decyzja o zmianie oprocentowania zawsze obarczona jest pewnym ryzykiem.

Porównanie rat kredytów z oprocentowaniem stałym i zmiennym

Porównując raty kredytów z oprocentowaniem stałym i zmiennym można zauważyć, że:

  • podstawową różnicą jest to, że przy oprocentowaniu zmiennym rata może (i z reguły będzie) zmieniać swoją wysokość w okresie kredytowania, przy oprocentowaniu stałym rata, co do zasady pozostaje niezmienna;
  • decydując się na stałe oprocentowanie bank wyliczy je jako wartość nieco wyższą niż aktualnie prezentuje się oprocentowanie zmienne;
  • przy oprocentowaniu zmiennym kredytobiorca ponosi ryzyko ekonomiczne spowodowane wzrostem stóp procentowych, na co wpływ mają niezależne od kredytobiorcy zmienne.

Jak wziąć kredyt ze stałym oprocentowaniem?

Niegdyś oprocentowanie stałe należało do rzadkości. Dziś każdy bank w Polsce ma w swojej ofercie taki produkt kredytowy. Na oprocentowanie stałe można zdecydować się już na etapie podpisywania umowy kredytowej. Nie ma również przeszkód żeby zmienić oprocentowanie na stałe w toku obowiązywania umowy. W takim wypadku należy wystąpić z odpowiednim wnioskiem do banku i podpisać aneks do umowy.

Czy rata kredytu ze stałym oprocentowaniem może wzrosnąć?

Kredyty ze stałym oprocentowaniem reklamowane są jako produkty bezpieczne. To prawda, jedną z ich głównych cech jest stabilność. W okresie obowiązywania stałego oprocentowania rata kredytu nie wzrośnie. Należy jednak pamiętać, że czas obowiązywania stałego oprocentowania jest ograniczony, z reguły do 5 lat. Po tym okresie kredytobiorca przechodzi na oprocentowanie zmienne lub na nowo negocjuje nową wartość oprocentowania stałego. W takim wypadku oczywiście może okazać się, że nowe oprocentowanie będzie wyższe od pierwotnego.

Czy oprocentowanie kredytów spadnie?

Oprocentowanie większości kredytów w Polsce składa się z marży banku oraz wskaźnika referencyjnego WIBOR (lub WIRON). O ile marża banku jest stała, to wskaźnik WIBOR (WIRON) już stały nie jest. Jego wysokość zmienia się w zależności między innymi od sytuacji gospodarczej kraju, w tym wysokości stóp procentowych. Zatem to czy oprocentowanie kredytów będzie w najbliższym czasie spadać zależy od wielu czynników w tym polityki monetarnej obranej przez rząd.

Warto wskazać, że od jesieni obserwowaliśmy obniżki stóp procentowych co wpłynęło na obniżenie oprocentowania rat kredytów. Jeżeli taka tendencja utrzyma się również w 2024 r. możemy spodziewać się dalszych obniżek oprocentowania.

Unieważnienie WIBOR

Kredytobiorcy kredytów o zmiennej stopie procentowej coraz częściej spoglądają w kierunku możliwości pozwania banku o WIBOR. Powództwo o unieważnienie kredytu WIBOR może być wytoczone przeciwko każdemu bankowi, który udzielał kredytów w oparciu o wskaźnik WIBOR. Jego uwzględnienie doprowadzi do zasądzenia od banku wszystkich wpłaconych przez kredytobiorcę środków.

Sprawy o unieważnienie WIBOR nie należą jednak do najprostszych, a linia orzecznicza w tym zakresie wciąż się kształtuje. Warto więc zlecić prowadzenie sprawy sądowej kancelarii WIBOR posiadającej odpowiednie doświadczenie w sprawach z zakresu sporów z bankami.

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne

Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kto ustala WIBOR?

Kto ustala WIBOR?
WIBOR to wskaźnik obecny m.in. w umowach kredytów złotówkowych o zmiennym oprocentowaniu. Od wysokości wskaźnika WIBOR zależy rata naszego kredytu....

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?
Zawierając umowę kredytu hipotecznego wiążemy się stosunkiem prawnym z bankiem na wiele lat. W tym okresie może dojść do różnego...

Unieważnienie kredytu w złotówkach w Warszawie

Unieważnienie kredytu w złotówkach w Warszawie
Wiele słyszy się o unieważnianiu umów kredytów frankowych. Jednak kredytobiorcy złotówkowi, którzy zawarli kredyt z oprocentowaniem zmiennym opartym o wskaźnik...