SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

WIBOR 6M – co to?

Data ostatniej aktualizacji:

WIBOR 6M - CO TO JEST

Wskaźnik WIBOR, w tym WIBOR 6M, w dalszym ciągu, w istotny sposób wpływa na wysokość raty kredytów wyrażonych w złotych polskich. W związku z powyższym warto wiedzieć co to jest WIBOR, jakie są jego rodzaje oraz aktualna i prognozowana wartość.

Odpowiadając na pytanie co to jest WIBOR wyjaśnić trzeba, że wskaźnik WIBOR (Warsaw Interbank Offer Rate) jest to stopa procentowa, po jakiej banki udzielają pożyczek innym bankom, ustalana w każdy dzień roboczy, o godz. 11:00.

Wyróżniamy kilka podstawowych rodzajów wskaźnika WIBOR m.in. WIBOR 3M oraz WIBOR 6M. W treści umów kredytowych, opartych o wskaźnik WIBOR, najczęściej występuje WIBOR 3M (oprocentowanie pożyczki (depozytu) międzybankowego na 3 miesiące) oraz WIBOR 6M (oprocentowanie pożyczki (depozytu) międzybankowego na 6 miesięcy).

Sprawdź również: POZEW WIBOR

Ile wynosi aktualny WIBOR 6M w lutym 2024 r.?

Na wysokość raty kredytu złotówkowego opartego o wskaźnik WIBOR 6M wpływa bieżąca wartość tego wskaźnika. Dane na temat aktualnego WIBOR, jak również archiwalnych wartości wskaźnika WIBOR, publikuje GPW Benchmark S.A. na swojej stronie internetowej.

Obecnie wartość dla wskaźnika WIBOR 6M wynosi 5,86%. Dla porównania aktualna stawka WIBOR wynosi dla WIBOR 3M 5,86%, jest więc nieco niższa.

Dla kredytobiorców pomocne mogą być kalkulatory WIBOR dostępne w Internecie. Na ich podstawie można pozyskać dane dotyczące kształtowania się wskaźnika WIBOR w interesującym go czasookresie. Co istotne w pewnym zakresie może to być pomocnym przy określaniu prognozy WIBOR na najbliższą przyszłość.

Dlaczego WIBOR 6M jest wyższy od 3M?

Analizując aktualne odczyty wartości wskaźników WIBOR nie sposób pominąć, że WIBOR 6M jest wyższy od 3M. Z czego wynika jednak taka różnica? Odpowiadając na pytanie dlaczego WIBOR 6M jest wyższy od 3M w pierwszej kolejności należy zauważyć czym różnią się obydwa wskaźniki.

Sposób wyliczenia tych wskaźników jest identyczny, różny jest jedynie okres oprocentowania pożyczki międzybankowej – przy WIBOR 6M dwa razy dłuższy niż przy WIBOR 3M. To właśnie w tej różnicy należy szukać odpowiedzi na pytanie dlaczego WIBOR 6M jest wyższy od 3M. W ocenie banków pożyczka udzielona na dłuższy okres jest bardziej ryzykowna, co wpływa na wyższą wartość wskaźnika WIBOR 6M.

Co to jest WIBOR i na co wpływa

Czy WIBOR 6M spadnie?

Wysokość wskaźników WIBOR w praktyce powiązana jest z wieloma zjawiskami politycznymi i gospodarczymi. Prognozy WIBOR 6M na przyszłości, a w efekcie odpowiedź na pytanie, czy WIBOR 6M spadnie, opierać powinny się m.in. o przewidywania dalszych kierunków polityki w zakresie podwyższania stóp procentowych.

Dane z czwartego kwartału 2024 r. zdają się wskazywać, że w najbliższym czasie nie należy spodziewać się podwyżek stóp procentowych. W takim wypadku WIBOR 6M powinien utrzymać się mniej więcej na obecnym poziomie, a szanse na jego istotny spadek nie byłyby wielkie.

Obniżenie stóp procentowych wpłynęło zmniejszenie się wartości wskaźnika WIBOR 6M. Jednak nie była to duża obniżka.

WIBOR – jakie są przewidywania?

Ciężko w praktyce przewidzieć o ile mógłby wzrosnąć WIBOR 6M w czarnym dla kredytobiorców scenariuszu. Gdyby, hipotetycznie, założyć, że w przyszłości stopy procentowe będą dalej wzrastać, wskaźnik WIBOR będzie najpewniej konsekwentnie rósł wraz z nimi. Z uwagi jednak na fakt, że historycznie patrząc, obecne stawki WIBOR są już relatywnie wysokie, nie wydaje się aby realny, maksymalny wzrost WIBOR podniósł wartość tego wskaźnika znacząco ponad dotychczasowe odczyty.

Nie warto zwlekać i już teraz można dowiedzieć się więcej o swojej umowie kredytu i dalszych możliwościach związanych z usunięciem z niej WIBOR. Kancelaria LEX WIBOR dokonuje analizy umowy zupełnie za darmo i jednocześnie informuje o możliwych dalszych krokach prawnych, korzyściach, jakie wiążą się z danymi rozwiązaniami, ale także o ryzykach. Dodatkowo dzięki kalkulatorowi WIBOR kredytobiorca złotówkowy może obliczyć korzyści jak zyska podważając postanowienia WIBOR w swojej umowie.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?
Wielu kredytobiorców wobec problemu wysokich kosztów oprocentowania kredytu zadaje sobie pytanie o to czy opłaca się przejść z oprocentowania zmiennego...

Kto ustala WIBOR?

Kto ustala WIBOR?
WIBOR to wskaźnik obecny m.in. w umowach kredytów złotówkowych o zmiennym oprocentowaniu. Od wysokości wskaźnika WIBOR zależy rata naszego kredytu....

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?
Zawierając umowę kredytu hipotecznego wiążemy się stosunkiem prawnym z bankiem na wiele lat. W tym okresie może dojść do różnego...