SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Kto ustala WIBOR?

Kto ustala WIBOR?

WIBOR to wskaźnik obecny m.in. w umowach kredytów złotówkowych o zmiennym oprocentowaniu. Od wysokości wskaźnika WIBOR zależy rata naszego kredytu. Warto więc wiedzieć kto i w jaki sposób ustala wysokość wskaźnika WIBOR.

Jak WIBOR na wpływ na wysokość raty?

Oprocentowanie kredytu składa się z dwóch czynników – marży banku oraz wskaźnika WIBOR. Marża banku jest stała i jej wysokość zostaje określona w umowie kredytowej. Zmiennym czynnikiem jest natomiast wskaźnik WIBOR. Jeżeli wysokość WIBOR wzrasta, wzrasta również i rata kredytu. Dlatego też kredytobiorcy złotówkowi liczą na to, aby stawka WIBOR pozostawała na jak najniższym poziomie.

Warto pamiętać, że wskaźnik WIBOR wpływa na wysokość rat kredytowych nie tylko kredytów hipotecznych. WIBOR stosowany jest również w kredytach gotówkowych o zmiennym oprocentowaniu. Kredytobiorcy, którzy zawarli umowę kredytu gotówkowego również zależni są od wzrostów i spadków wskaźnika WIBOR, na zasadach analogicznych jak kredytobiorcy kredytów hipotecznych.

WIBOR – czym jest i kto go ustala?

WIBOR to stawka po jakiej banki nawzajem pożyczają sobie pieniądze na polskim rynku. Stawka WIBOR zmienia się w czasie. Wysokość wskaźnika WIBOR ustalają największe banki w Polsce. Cała procedura ustalania WIBOR jest dosyć złożona. W uproszczeniu można wskazać, że WIBOR oblicza się na podstawie średniej arytmetycznej ze stóp procentowych wskazanych przez banki największe banki. Proces ustalania wskaźnika WIBOR nazywany jest fixingiem i powinno wziąć w nim udział co najmniej 10 banków, którym przyznano takie uprawnienie. Banki przedstawiają swoje propozycje wartości stopy procentowej, przy czym odrzucane są dwie najwyższe i dwie najniższe oferty (w przypadku gdy w fixingu bierze udział co najmniej 10 banków), a z pozostałych wylicza się średnią arytmetyczną. WIBOR jest ustalany każdego dnia roboczego o godzinie 11.00 (zatem poza weekendami i świętami) na podstawie danych podawanych przez banki.

Na czym polega wadliwość WIBOR?

Podnosi się, że zgodnie ze swoją definicją WIBOR nie odzwierciedla rzeczywistych kosztów pozyskania pieniądza na rynku. Wskazuje się, że WIBOR jest wskaźnikiem sztucznym, nie spełniającym wymogów Rozporządzenia BMR Unii Europejskiej. A to ze względu na to, że na polskim rynku bankowym nie dochodzi do realnego, wzajemnego pozyskiwania środków od innych banków komercyjnych. Zatem deklaracja banków co do stopy procentowej, po jakiej banki udzielają pożyczek innym bankom komercyjnym jest jedynie oparta o deklaracje banków, nie zaś o rzeczywiste transakcje, które miały miejsce. Wobec czego możliwe jest, że banki mogą kształtować wysokość wskaźnika WIBOR, a tym samym mieć wpływ na wysokość rat kredytowych.

Część z kredytobiorców złotówkowych już teraz zdecydowała się na walkę z nieuczciwymi praktykami banków i wytoczyła pozwy o WIBOR. Oprócz wątpliwego sposobu ustalania WIBOR istnieje szereg innych argumentów przemawiających za wadliwością umów kredytów złotówkowych.

Usunięcie WIBOR z umowy a pozew

Pozwy o WIBOR koncentrują się głównie na wyeliminowaniu zapisów dotyczących WIBOR, a w skrajnych wypadkach również na unieważnieniu całej umowy kredytowej, podobnie jak ma to miejsce przy kredytach frankowych. Przede wszystkim usunięcie wskaźnika WIBOR z umowy spowoduje, że kredyt staje się kredytem ze stałym oprocentowaniem złożonym wyłącznie z marży banku. Niezaprzeczalnie argumentacja dotycząca stawki WIBOR i jej nieuczciwego charakteru jest dość skomplikowana, dlatego też warto skorzystać z pomocy kancelarii prawnej w tym zakresie. Choć linia orzecznicza w przypadku kredytów złotówkowych ze stawką WIBOR nie jest tak ukształtowana jak w przypadku kredytów frankowych to spraw dotyczących eliminacji WIBOR zdecydowanie przybywa.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

LexWibor – Opinie Klientów 2023

LexWibor – Opinie Klientów 2023
Kancelaria LexWibor posiada 12- letnie doświadczenie w prawie bankowym, które przełożyło się w tym też czasie na tysiące wygranych spraw....