SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Kalkulator WIBOR – jakie dane są potrzebne?

Data ostatniej aktualizacji:

Kalkulator WIBOR – jakie dane są potrzebne

Media codziennie szeroko rozpisują się na temat stóp procentowych. W ostatnim czasie obserwujemy ich wzrost, co napawa niepewnością tysiące kredytobiorców posiadających kredyty złotówkowe ze zmiennym oprocentowaniem. Z wzrostem stóp procentowych wiąże się bowiem także zmiana stopy referencyjnej WIBOR. Wielu kredytobiorców zastanawia się jak zmieni się ich rata kredytu przy kolejnej zmianie oprocentowania i wzroście WIBOR. Tutaj z pomocą przychodzi kalkulator kredytowy.

W Internecie można znaleźć wiele kalkulatorów WIBOR – Kancelaria WIBOR stworzyła własny kalkulator korzyści. Dzięki takiemu kalkulatorowi kredytobiorca może sprawdzić jak zmieni się jego rata kredytowa przy zmianie stawki WIBOR. W pierwszym kroku należy zajrzeć do swojej umowy kredytowej, aby określić na jaki czas według naszej umowy naliczana jest stawka WIBOR. W umowach kredytów hipotecznych najczęściej występuje WIBOR 3M lub WIBOR 6M.

WIBOR 3M, WIBOR 6M – co oznacza?

Stawka WIBOR 3M oznacza, że bank sprawdza poziom WIBOR raz na trzy miesiące i w oparciu o to aktualizuje oprocentowanie kredytu. Przy stawce WIBOR 6M jest on aktualizowany raz na pół roku. Obecnie WIBOR 3M i 6M dla kredytów hipotecznych utrzymuje się na poziomie około 7%. Prognozy WIBOR na najbliższą przyszłość każą przypuszczać, że mniej więcej taka stawka powinna utrzymać się również w nadchodzących miesiącach.

Jak obliczyć ratę kredytu po zmianie WIBOR?

Przede wszystkim należy pamiętać, że aby obliczyć ratę kredytu po zmianie wysokości WIBOR, należy także sprawdzić marżę, jaką pobiera od nas bank. Marża ta wskazana jest w umowie kredytowej. Kredyty z oprocentowaniem zmiennym składają się bowiem ze stałej marży banku oraz zmiennej stopy referencyjnej WIBOR.

Marża stanowi oficjalny zarobek banku, zaś wskaźnik WIBOR miał odzwierciedlać rzeczywisty koszt pozyskania środków przez bank. W praktyce, wpływ na poziom raty mogą mieć również składki ubezpieczeń doliczane do comiesięcznej płatności. Aby obliczyć ratę kredytu po zmianie WIBOR warto posłużyć się kalkulatorem zmiany raty kredytu.

Kalkulator WIBOR – jakie dane są potrzebne?

Chcąc wyliczyć ile wzrośnie rata kredytu w przypadku wzrostu WIBOR należy podać takie informacje jak między innymi ilość rat, kwotę kapitału pozostałą do spłaty, marżę banku, termin zapłaty ostatniej raty według harmonogramu spłaty.

Przykładowo przy kredycie hipotecznym – 300 000 zł, który został zaciągnięty na 30 lat, z marżą banku 2,3% oraz wskaźnikiem WIBOR 3M przy wzroście WIBOR z poziomu 7,0% do poziomu 8% nasza rata kredytowa zwiększy się o około 300 zł.

Jak obliczyć ratę kredytu hipotecznego wzór

WIBOR – kredyt gotówkowy

Wskaźnik WIBOR wpływa na wysokość rat kredytowych nie tylko kredytów hipotecznych. WIBOR stosowany jest również w kredytach gotówkowych o zmiennym oprocentowaniu. Kredytobiorcy, którzy zawarli umowę kredytu gotówkowego również zależni są od wzrostów i spadków wskaźnika WIBOR, na zasadach analogicznych jak kredytobiorcy kredytów hipotecznych.

Kalkulator zmiany oprocentowania kredytu hipotecznego

Jeżeli chcemy obliczyć ratę kredytu po zmianach możemy skorzystać ze specjalnego kalkulatora, który przygotowany został przez UOKiK. Kalkulator pokazuje w przybliżeniu o ile zmieni się rata kredytu, gdy oprocentowanie wzrośnie. Istnieje także możliwość wyliczenia zwrotu z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego. W kalkulatorze UOKiK możemy sprawdzić oszczędności z tytułu ewentualnej nadpłaty kredytu, to stosunkowa nowa funkcja, z której kredytobiorcy chętnie korzystają.

Kalkulator raty kredytu to z pewnością narzędzie użyteczne dla kredytobiorców, którzy chcą oszacować, jak bardzo może zmienić się rata kredytu, gdy nastąpią kolejne podwyżki. Jednak należy mieć na względzie to, że każdy kalkulator to narzędzie, które pokaże nam jedynie przybliżony wynik. Nie są one doskonałe.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?
Wielu kredytobiorców wobec problemu wysokich kosztów oprocentowania kredytu zadaje sobie pytanie o to czy opłaca się przejść z oprocentowania zmiennego...

Kto ustala WIBOR?

Kto ustala WIBOR?
WIBOR to wskaźnik obecny m.in. w umowach kredytów złotówkowych o zmiennym oprocentowaniu. Od wysokości wskaźnika WIBOR zależy rata naszego kredytu....

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?
Zawierając umowę kredytu hipotecznego wiążemy się stosunkiem prawnym z bankiem na wiele lat. W tym okresie może dojść do różnego...