SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Jak obniżyć oprocentowanie kredytu w 2024 r.?

Data ostatniej aktualizacji:

Jak obniżyć oprocentowanie kredytu

Chociaż obecna sytuacja kredytobiorców, na skutek jesiennych obniżek stóp procentowych, jest nieco lepsza niż jeszcze rok temu, to wciąż wysokie raty kredytów zmuszają kredytobiorców do szukania oszczędności na spłacie swojego zobowiązania. Wielu kredytobiorców, których sytuacja w 2022 r. uległa pogorszeniu zastanawia się co zrobić, żeby obniżyć ratę kredytu.

Kredytobiorcy, którzy zastanawiają się jak obniżyć oprocentowanie kredytu w 2024 r. mają na to kilka sposobów. Poniżej kilka rozwiązań co zrobić, żeby obniżyć ratę kredytu hipotecznego lub gotówkowego.

Sprawdź również: Pomoc złotówkowiczom – Pomoc prawna z kredytem w złotówkach

Stałe oprocentowanie kredytu 2024

W trakcie trwania umowy koszt kredytu gotówkowego lub hipotecznego może wzrosnąć z powodu podwyżki stóp procentowych NBP.

Wybierając stałe oprocentowanie kredytu masz gwarancje wysokości comiesięcznych rat w tej samej wysokości bez względu na warunki gospodarcze (np. inflację). Jeżeli zaciągnąłeś zobowiązanie ze zmienną stopą procentową możesz złożyć wniosek przejście na stałe oprocentowanie kredytu.

Konsolidacja kredytów 2024

Konsolidacja powoduje połączenie ze sobą zobowiązań w jeden większy kredyt, najczęściej z niższą ratą kapitałowo-odsetkową, która wynika z lepszych warunków kredytowania, np. niższego oprocentowanie lub niższej prowizji.

Restrukturyzacja kredytu 2024

Główną celem restrukturyzacji zadłużenia jest ułatwienie kredytobiorcy spłaty zobowiązania, u którego pojawiły się problemy finansowe. Dodatkowo restrukturyzacja może skutkować obniżeniem kosztów kredytu, czyli realnymi korzyściami finansowymi. Restrukturyzacja kredytu w 2024 r. może być więc interesującym rozwiązaniem dla kredytobiorców, u których pojawiły się problemy finansowe.

Restrukturyzacja kredytu hipotecznego lub gotówkowego najczęściej polega na:

  • wydłużeniu okresu kredytowania i zmniejszeniu rat,
  • obniżenie marży lub innych kosztów kredytowych,
  • zmianie oprocentowania zmiennego na stałe.

Spłata kredytu przed terminem w 2024 r.

Jeśli jesteś w stanie spłacić kredyt hipoteczny lub gotówkowy przed terminem, to wykorzystaj taką szansę. W 2024 r. opłacalnym może być spłata kredytu przed terminem. Dokonanie spłaty kredytu przed terminem wiąże się z co najmniej z trzema korzyściami:

  • nie musisz płacić odsetek w kolejnych latach,
  • możesz odzyskać część prowizji za udzielenie kredytu,
  • nie ryzykujesz wzrostu kosztów kredytu z powodu podwyższenia oprocentowania.

Jeżeli nie posiadasz wystarczających środków na spłatę całego zobowiązania przed terminem również nadpłata kredytu jest korzystnym rozwiązaniem. Konsekwencją nadpłaty kredytu jest zmniejszenie raty lub skrócenie okresu kredytowania.

Zmiana rat stałych na malejące

Szukając rozwiązań jak zmniejszyć ratę kredytu, wielu kredytobiorców zastanawia się czy można zmienić raty stałe na malejące? Odpowiedź jest twierdząca. Co do zasady wszystkie banki dopuszczają taką możliwość.

Raty malejące mają tę zaletę, że pozwalają na szybszą spłatę kapitału niż raty stałe. W konsekwencji szybciej maleje też wysokość odsetek niż przy ratach stałych. Suma odsetek jest mniejsza niż przy kredycie z ratami stałymi, dlatego kredyt z ratami malejącymi jest zazwyczaj tańszy. Zmiana rat kredytu ze stałych na malejące opłaca się w szczególności osobom, którym zależy na szybszej spłacie zobowiązania, a w konsekwencji obniżeniu całkowitego kosztu kredytu.

Zmiana rat malejących na stałe

Na raty malejące decydują się najczęściej osoby mające wysoką zdolność kredytową. Osoby takie mają zazwyczaj duże dochody i mogą sobie pozwolić na płacenie wysokich rat w początkowym okresie kredytowania.

Wadą rat malejących jest ich duża wysokość na początku, jak również wrażliwość na zmiany stóp procentowych i stawki WIBOR (R). Zmiana rat malejących na stałe może być korzystna dla osób o niskich lub niepewnych dochodach, które chcą uchronić swój budżet przed wzrostem stóp referencyjnych i miesięcznych obciążeń.

Jak napisać wniosek do banku o zmniejszenie rat kredytu?

We wniosku o zmniejszenie raty kredytu hipotecznego lub kredytu gotówkowego należy zawrzeć:

  • dane osobowe kredytobiorcy,
  • numer umowy kredytowej,
  • uzasadnienie zmiany warunków umowy kredytowej,
  • informacje o aktualnej sytuacji finansowej kredytobiorcy.

W sytuacji, gdy wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, bank przedstawi nowy harmonogram spłat oraz przedstawi do podpisu aneks do umowy.

Autor: radca prawny Karolina Marczak, nr wpisu LB-2649