SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Jak obniżyć oprocentowanie kredytu?

Obecna sytuacja kredytobiorców, na którą wpływ ma znaczny wzrost stóp procentowych, a w konsekwencji wzrost wysokości rat kredytu, zmusza kredytobiorców do szukania oszczędności na spłacie swojego zobowiązania. Wielu kredytobiorców, których sytuacja w 2022 r. uległa pogorszeniu zastanawia się co zrobić, żeby obniżyć ratę kredytu. Istnieje kilka sposobów na to, aby kredyt istotnie był mniejszym obciążeniem dla budżetu domowego. Poniżej kilka rozwiązań co zrobić, żeby obniżyć ratę kredytu hipotecznego lub gotówkowego.

Stałe oprocentowanie kredytu

W trakcie trwania umowy koszt kredytu gotówkowego lub hipotecznego może wzrosnąć z powodu podwyżki stóp procentowych NBP. Wybierając stałe oprocentowanie kredytu masz gwarancje wysokości comiesięcznych rat w tej samej wysokości bez względu na warunki gospodarcze (np. inflację). Jeżeli zaciągnąłeś zobowiązanie ze zmienną stopą procentową możesz złożyć wniosek przejście na stałe oprocentowanie kredytu.

Konsolidacja kredytów

Konsolidacja powoduje połączenie ze sobą zobowiązań w jeden większy kredyt, najczęściej z niższą ratą kapitałowo-odsetkową, która wynika z lepszych warunków kredytowania, np. niższego oprocentowanie lub niższej prowizji.

Restrukturyzacja kredytu

Główną celem restrukturyzacji zadłużenia jest ułatwienie kredytobiorcy spłaty zobowiązania, u którego pojawiły się problemy finansowe. Dodatkowo restrukturyzacja może skutkować obniżeniem kosztów kredytu, czyli realnymi korzyściami finansowymi.

Restrukturyzacja kredytu hipotecznego lub gotówkowego najczęściej polega na:

  • wydłużeniu okresu kredytowania i zmniejszeniu rat,
  • obniżenie marży lub innych kosztów kredytowych,
  • zmianie oprocentowania zmiennego na stałe.

Spłata kredytu przed terminem

Jeśli jesteś w stanie spłacić kredyt hipoteczny lub gotówkowy przed terminem, to wykorzystaj taką szansę. Dokonanie spłaty kredytu przed terminem wiąże się z co najmniej z trzema korzyściami:

  • nie musisz płacić odsetek w kolejnych latach,
  • możesz odzyskać część prowizji za udzielenie kredytu,
  • nie ryzykujesz wzrostu kosztów kredytu z powodu podwyższenia oprocentowania.

Jeżeli nie posiadasz wystarczających środków na spłatę całego zobowiązania przed terminem również nadpłata kredytu jest korzystnym rozwiązaniem. Konsekwencją nadpłaty kredytu jest zmniejszenie raty.

Zmiana rat stałych na malejące

Szukając rozwiązań jak zmniejszyć ratę kredytu, wielu kredytobiorców zastanawia się czy można zmienić raty stałe na malejące? Odpowiedź jest twierdząca. Co do zasady wszystkie banki dopuszczają taką możliwość.

Raty malejące mają tę zaletę, że pozwalają na szybszą spłatę kapitału niż raty stałe. W konsekwencji szybciej maleje też wysokość odsetek niż przy ratach stałych. Suma odsetek jest mniejsza niż przy kredycie z ratami stałymi, dlatego kredyt z ratami malejącymi jest zazwyczaj tańszy. Zmiana rat kredytu ze stałych na malejące opłaca się w szczególności osobom, którym zależy na szybszej spłacie zobowiązania, a w konsekwencji obniżeniu całkowitego kosztu kredytu.

Zmiana rat malejących na stałe

Na raty malejące decydują się najczęściej osoby mające wysoką zdolność kredytową. Osoby takie mają zazwyczaj duże dochody i mogą sobie pozwolić na płacenie wysokich rat w początkowym okresie kredytowania.

Wadą rat malejących jest ich duża wysokość na początku, jak również wrażliwość na zmiany stóp procentowych i stawki WIBOR (R). Zmiana rat malejących na stałe może być korzystna dla osób o niskich lub niepewnych dochodach, które chcą uchronić swój budżet przed wzrostem stóp referencyjnych i miesięcznych obciążeń.

Jak napisać wniosek do banku o zmniejszenie rat kredytu?

We wniosku o zmniejszenie raty kredytu hipotecznego lub kredytu gotówkowego należy zawrzeć:

  • dane osobowe kredytobiorcy,
  • numer umowy kredytowej,
  • uzasadnienie zmiany warunków umowy kredytowej,
  • informacje o aktualnej sytuacji finansowej kredytobiorcy.

W sytuacji, gdy wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, bank przedstawi nowy harmonogram spłat oraz przedstawi do podpisu aneks do umowy.

Autor: radca prawny Karolina Marczak, nr wpisu LB-2649


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Obniżka stóp procentowych – co to oznacza dla kredytobiorców?

Obniżka stóp procentowych – co to oznacza dla kredytobiorców?
Rada Polityki Pieniężnej ogłosiła obniżkę stóp procentowych NBP. Stopy spadły aż o 75 punktów bazowych. To dobra wiadomość dla kredytobiorców....

Sankcja kredytu darmowego kalkulator

Sankcja kredytu darmowego kalkulator
Kredyt czy pożyczka są świadczeniami odpłatnymi udzielanymi przez banki lub firmy pożyczkowe. Banki i instytucje finansowe udzielają kredytów w celu...

Sankcja kredytu darmowego forum

Sankcja kredytu darmowego forum
Artykuł 45 ustawy o kredycie konsumenckim określa jakie uchybienia w umowie kredytu lub pożyczki umożliwiają kredytobiorcy skorzystanie z sankcji kredytu...