SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Jak obniżyć ratę kredytu?

Data ostatniej aktualizacji:

Jak obniżyć rate kredytu hipotecznego

Obecna sytuacja kredytobiorców, na którą wpływ ma znaczny wzrost stóp procentowych, a w konsekwencji wzrost wysokości rat kredytu, zmusza kredytobiorców do szukania oszczędności na spłacie swojego zobowiązania. Wielu kredytobiorców, których sytuacja w 2022 r. uległa pogorszeniu zastanawia się co zrobić z rosnącym kredytem? Istnieje kilka sposobów na to, aby kredyt istotnie był mniejszym obciążeniem dla budżetu domowego. Poniżej kilka rozwiązań co zrobić, żeby obniżyć ratę kredytu hipotecznego lub gotówkowego.

Renegocjacja kredytu hipotecznego lub gotówkowego

Jak obniżyć ratę kredytu hipotecznego lub gotówkowego? Pierwszą z możliwości zmniejszenia raty kredytu jest renegocjowanie warunków umowy.

Kolejne pytanie, które się nasuwa to, jak negocjować z bankiem obniżenie raty kredytu? Przede wszystkim należy złożyć wniosek o obniżenie raty kredytu hipotecznego lub gotówkowego do swojego banku i dobrze go umotywować. Można negocjować:

 • zmniejszenie marży kredytowej,
 • możliwość rezygnacji z pewnych umów ubezpieczenia spłaty kredytu,
 • zmianę terminu spłaty raty kredytowej, czyli najczęściej wydłużenie okresu spłaty, co wpłynie na zmniejszenie raty. 

We wniosku o obniżenie marży kredytu hipotecznego lub kredytu gotówkowego należy zawrzeć:

 • dane osobowe kredytobiorcy,
 • numer umowy kredytowej,
 • uzasadnienie restrukturyzacji umowy kredytowej,
 • informacje o aktualnej sytuacji finansowej kredytobiorcy.

Refinansowanie kredytu hipotecznego lub gotówkowego

Refinansowanie kredytu to przeniesienie posiadanego zobowiązania do innego banku, który proponuje korzystniejsze warunki. Nowy kredytodawca spłaci całość kredytu zaciągniętego w pierwszym banku, a kredytobiorca będzie zobowiązany do regularnej spłaty rat kredytu w nowym banku, ale na lepszych warunkach.

Jak zmniejszyć ratę kredytu w PKO BP tytułem refinansowania?

Kredytobiorca może skorzystać z kredytu hipotecznego „Własny kąt”, który pozwoli na sfinansowanie spłaty kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku. 

Bank PKO oferuje:

 • maksymalny okres kredytowania do 35 lat,
 • możliwość zaciągnięcia kredytu bez prowizji i z niższą marżą, jeśli dom lub mieszkanie jest ,,eko”,
 • możliwość wyboru zobowiązania z oprocentowaniem stałym gwarantowanym na 5 kolejnych lat, wówczas oprocentowanie jest niższe o 0,5 punktu procentowego.

Konsolidacja kredytów

Konsolidacja kredytów to dobre rozwiązanie, dla osób, które:

 • mają kilka kredytów,
 • chcą uporządkować swoje finanse, co ułatwi im terminowe regulowanie zadłużenia,
 • spłacają drogie kredyty;
 • chcą poprawić swoją zdolność kredytową.

Konsolidacja powoduje połączenie ze sobą zobowiązań w jeden większy kredyt, najczęściej z niższą ratą kapitałowo-odsetkową, która wynika z lepszych warunków kredytowania, ale najczęściej z wydłużenia okresu spłaty.

Wakacje kredytowe

Wakacje kredytowe wprowadzone z końcem lipca 2022 r. pozwalają na zawieszenie spłaty pełnej raty kapitałowo-odsetkowej kredytu hipotecznego zaciągniętego w złotych polskich na okres 8 miesięcy – cztery w 2022 r. i cztery w 2023 r.

Przykładowo w 2023 roku kredytobiorca może zawiesić jedną pełną ratę kapitałowo-odsetkową raz na kwartał, co daje odroczenia w sumie 4 rat kredytowych w ciągu roku. Jeżeli posiadasz kredyt na 20 lat z aktualnym oprocentowaniem 8% w skali roku, w kwocie 300 tys. zł to rata wynosi obecnie 2540,12 zł. Jeśli kredytobiorca odroczy spłatę ośmiu rat, a następnie kwotą około 20 tys. zł nadpłaci swój kredyt, może zyskać prawie 19,5 tys. zł na zmniejszeniu kolejnych rat do poziomu 2032,08 zł. 

Rząd zachęca, by zaoszczędzone środki finansowe przeznaczyć na nadpłatę kredytu, co spowoduje zmniejszenie wysokości kapitału zobowiązania. Kredytobiorca następnie zdecyduje, czy chce zmniejszyć wysokość raty, czy skrócić okres kredytowania.

Jak obniżyć ratę kredytu – wydłużenie okresu spłaty

Sposobem na obniżenie raty kredytu jest wydłużenie okresu spłaty kredytu. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek do banku wraz z uzasadnieniem. Wydłużenie okresu spłaty kredytu, a w konsekwencji obniżenie raty kredytu skutkować będzie nieco większą kwotą do spłaty, ponieważ odsetki będą naliczane dłużej, a przez to wzrosną.

Jeżeli po wydłużeniu okresu spłaty sytuacja finansowa kredytobiorcy ulegnie poprawie, może on bez zmiany harmonogramu, spłacać regularne raty w wyznaczonym terminie i nadpłacać z nadwyżki kredyt. Nadpłacając kredyt, nadpłaca się kapitał, co skutkuje zmniejszeniem kwoty, która podlega oprocentowaniu i zmniejsza się tym samym odsetki.

Skorzystanie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców świadczy pomoc kredytobiorcom mającym zaciągnięty kredyt mieszkaniowy oraz znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

W celu skorzystania z pomocy Funduszu Wsparcia Kredytobiorców należy spełnić co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • w dniu złożenia wniosku do Funduszu posiadać status bezrobotnego,
 • miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego przez kredytobiorcę przekraczają 60% dochodów osiąganych przez gospodarstwo domowe,
 • miesięczny dochód gospodarstwa domowego kredytobiorcy, pomniejszony o koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, nie przekracza kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, a kwota ta jest okresowo waloryzowana i wskazywana osobno dla gospodarstw jednoosobowych i dla gospodarstw wieloosobowych.

Z Funduszu Pomocy Kredytobiorcom można uzyskać zwrotne wsparcie finansowe na pokrycie rat – maksymalnie przez 36 miesięcy, po 2000,00 zł miesięcznie – o tyle zmniejszy się rata.

Jeżeli będziesz spłacał udzielone wsparcie w 144 ratach, po regularnej spłacie 100 rat pozostałe 44 mogą zostać umorzone. 

Autor: radca prawny Karolina Marczak, nr wpisu LB-2649

Źródło: https://www.gov.pl/web/premier/rzad-pomoze-polskim-rodzinom-w-splacie-kredytow-hipotecznych


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?
Wielu kredytobiorców wobec problemu wysokich kosztów oprocentowania kredytu zadaje sobie pytanie o to czy opłaca się przejść z oprocentowania zmiennego...

Kto ustala WIBOR?

Kto ustala WIBOR?
WIBOR to wskaźnik obecny m.in. w umowach kredytów złotówkowych o zmiennym oprocentowaniu. Od wysokości wskaźnika WIBOR zależy rata naszego kredytu....

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?
Zawierając umowę kredytu hipotecznego wiążemy się stosunkiem prawnym z bankiem na wiele lat. W tym okresie może dojść do różnego...