Jak obniżyć ratę kredytu?

Obecna sytuacja kredytobiorców, na którą wpływ ma znaczny wzrost stóp procentowych, a w konsekwencji wzrost wysokości rat kredytu, zmusza kredytobiorców do szukania oszczędności na spłacie swojego zobowiązania. Wielu kredytobiorców, których sytuacja w 2022 r. uległa pogorszeniu zastanawia się co zrobić z rosnącym kredytem? Istnieje kilka sposobów na to, aby kredyt istotnie był mniejszym obciążeniem dla budżetu domowego. Poniżej kilka rozwiązań co zrobić, żeby obniżyć ratę kredytu hipotecznego lub gotówkowego.

Renegocjacja kredytu hipotecznego lub gotówkowego

Jak obniżyć ratę kredytu hipotecznego lub gotówkowego? Pierwszą z możliwości zmniejszenia raty kredytu jest renegocjowanie warunków umowy.

Kolejne pytanie, które się nasuwa to jak negocjować z bankiem obniżenie raty kredytu? Przede wszystkim należy złożyć wniosek o obniżenie raty kredytu hipotecznego lub gotówkowego do swojego banku i dobrze go umotywować. Można negocjować:

 •  zmniejszenie marży kredytowej,
 • możliwość rezygnacji z pewnych umów ubezpieczenia spłaty kredytu,
 • zmianę terminu spłaty raty kredytowej, czyli najczęściej wydłużenie okresu spłaty, co wpłynie na zmniejszenie raty.  

We wniosku o obniżenie marży kredytu hipotecznego lub kredytu gotówkowego należy zawrzeć:

 • dane osobowe kredytobiorcy,
 • numer umowy kredytowej,
 • uzasadnienie restrukturyzacji umowy kredytowej,
 • informacje o aktualnej sytuacji finansowej kredytobiorcy.

Refinansowanie kredytu hipotecznego lub gotówkowego

Refinansowanie kredytu to przeniesienie posiadanego zobowiązania do innego banku, który proponuje korzystniejsze warunki. Nowy kredytodawca spłaci całość kredytu zaciągniętego w pierwszym banku, a kredytobiorca będzie zobowiązany do regularnej spłaty rat kredytu w nowym banku, ale na lepszych warunkach.

Jak zmniejszyć ratę kredytu w PKO BP tytułem refinansowania? Kredytobiorca może skorzystać z kredytu hipotecznego „Własny kąt”, który pozwoli na sfinansowanie spłaty kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku. 

Bank PKO oferuje:

 • maksymalny okres kredytowania do 35 lat,
 • możliwość zaciągnięcia kredytu bez prowizji i z niższą marżą, jeśli dom lub mieszkanie jest ,,eko”,
 • możliwość wyboru zobowiązania z oprocentowaniem stałym gwarantowanym na 5 kolejnych lat, wówczas oprocentowanie jest niższe o 0,5 punktu procentowego.

Konsolidacja kredytów

Konsolidacja kredytów to dobre rozwiązanie, dla osób, które:

 • mają kilka kredytów,
 • chcą uporządkować swoje finanse, co ułatwi im terminowe regulowanie zadłużenia,
 • spłacają drogie kredyty;
 • chcą poprawić swoją zdolność kredytową.

Konsolidacja powoduje połączenie ze sobą zobowiązań w jeden większy kredyt, najczęściej z niższą ratą kapitałowo-odsetkową, która wynika z lepszych warunków kredytowania, ale najczęściej z wydłużenia okresu spłaty.

Wakacje kredytowe

Wakacje kredytowe wprowadzone z końcem lipca 2022 r. pozwalają na zawieszenie spłaty pełnej raty kapitałowo-odsetkowej kredytu hipotecznego zaciągniętego w złotych polskich na okres 8 miesięcy – cztery w 2022 r. i cztery w 2023 r. Rząd zachęca, by zaoszczędzone środki finansowe przeznaczyć na nadpłatę kredytu, co spowoduje zmniejszenie wysokości kapitału zobowiązania. Kredytobiorca następnie zdecyduje, czy chce zmniejszyć wysokość raty czy skrócić okres kredytowania.

Skorzystanie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców świadczy pomoc kredytobiorcom mającym zaciągnięty kredyt mieszkaniowy oraz znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

W celu skorzystania z pomocy Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, należy spełnić co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • w dniu złożenia wniosku do Funduszu posiadać status bezrobotnego,
 • miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego przez kredytobiorcę przekraczają 60 % dochodów osiąganych przez gospodarstwo domowe,
 • miesięczny dochód gospodarstwa domowego kredytobiorcy, pomniejszony o koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, nie przekracza kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, a kwota ta jest okresowo waloryzowana i wskazywana osobno dla gospodarstw jednoosobowych i dla gospodarstw wieloosobowych.

Z Funduszu Pomocy Kredytobiorcom można uzyskać zwrotne wsparcie finansowe na pokrycie rat – maksymalnie przez 36 miesięcy, po 2000,00 zł miesięcznie – o tyle zmniejszy się rata.

Jeżeli będziesz spłacał udzielone wsparcie w 144 ratach, po regularnej spłacie 100 rat pozostałe 44 mogą zostać umorzone. 

Autor: radca prawny Karolina Marczak, nr wpisu LB-2649

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI