SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Unieważnienie kredytu złotówkowego Warszawa

Wiele słyszy się o unieważnianiu umów kredytów frankowych. Jednak kredytobiorcy złotówkowi, którzy zawarli kredyt z oprocentowaniem zmiennym opartym o wskaźnik WIBOR również mogą domagać się ustalenia nieważności umowy.

WIBOR – unieważnienie umowy kredyt złotówkowy

Ustalenie nieważności umowy kredytu złotówkowego jest możliwe. Prawo bowiem na wiele sposobów chroni konsumenta nie zarówno ko przed oszustwami i manipulacjami, ale również przed brakiem wiedzy finansowej. Bank bowiem powinien szczegółowo poinformować kredytobiorcę o wszystkich możliwych konsekwencjach zawarcia umowy kredytu. I co ważne, informacje te powinny być wyrażone prostym i zrozumiałym językiem.

Zgodnie z art. 58 kodeksu cywilnego umowa kredytu jest nieważna jeżeli jest sprzeczna z ustawą albo ma na celu obejście ustawy lub gdy jest sprzeczna zasadami współżycia społecznego. Wadliwość umowy kredytowej w złotówkach opiera się głównie na nieuczciwości wskaźnika WIBOR, który znajduje się w większości umów z oprocentowaniem zmiennym.

Kredyt złotówkowy pozew

Przed złożeniem pozwu dotyczącego kredytu złotówkowego należy po pierwsze zwrócić się o odpowiednią dokumentację do banku dotyczącą naszego kredytu. Pozwoli to w sposób precyzyjny sprecyzować nasze żądania. Po drugie, warto podjąć próbę negocjacji z bankiem, w tym złożyć reklamację kredytu. Pozew w sprawie kredytu złotówkowego to zaś pierwszy krok na drodze sądowej. Ze względu na skomplikowaną materie prawną dobrze, aby został on sporządzony przez odpowiednio wyspecjalizowaną kancelarię prawną.

Unieważnienie umowy kredytowej w złotówkach – i co dalej?

Jeśli sąd wyda wyrok ustalający nieważność umowy kredytu, umowę kredytu w złotówkach traktuje się tak jakby nigdy nie została zawarta. Kredytobiorca uwalnia się od obowiązku spłat rat kredytowych, ale musi on rozliczyć się z bankiem. Bank bowiem wypłacił kredytobiorcy kwotę kredytu, zaś kredytobiorca spłacał raty kapitałowo-odsetkowe. Dlatego też obie strony umowy, wskutek uznania umowy za nieważną powinny zwrócić sobie wzajemnie to co otrzymały. Bank zwraca zatem wszystkie otrzymane od kredytobiorcy rat i inne koszty poniesione w związku z zawarciem umowy kredytu złotówkowego, zaś kredytobiorca zwraca kwotę wypłaconego mu kapitału kredytu.

Unieważnienie umowy kredytowej w złotówkach – czy warto?

Unieważnienie umowy kredytowej w złotówkach jest co do zasady korzystnym rozwiązaniem dla kredytobiorcy, bo pozwala na pozbycie się ciążącego na nas zobowiązania kredytowego. Z drugiej strony z unieważnieniem takiej umowy może wiązać się również pewne ryzyko. Jeżeli kredytobiorca nie spłacił kwoty kredytu korzystniejsze dla niego może okazać się utrzymanie umowy w mocy i usunięcie WIBOR-u, co oznaczać będzie pozostawienie w umowie wyłącznie kosztów marży banku (zamiast marży i wskaźnika WIBOR). Usunięcie WIBOR-u z umowy powoduje znaczące zmniejszenie rat kredytowych. Ponadto, jak pokazują sprawy frankowiczów banki po unieważnieniu umowy występują często wobec kredytobiorcy z roszczeniem o wypłatę na ich rzecz wynagrodzenie za czas kiedy kredytobiorca korzystał z wypłaconego kapitału. Biorąc jednak pod uwagę, że spory z bankiem będą trwać kilka lat w ogólnym rozrachunku zakwestionowanie umowy kredytu złotówkowego zawieranego często na 20 lat lub więcej jest rozwiązaniem z pewnością wartym rozważenia.

Unieważnienie kredytu złotówkowego – kancelaria Warszawa

Nasza kancelaria działa na terenie Warszawy, ale także całego kraju. Siedziba naszej kancelarii znajduje się w Warszawie. Jeżeli chcesz sprawdzić czy możesz podważyć swoją umowę kredytu złotówkowego, w tym czy są podstawy do unieważnienia umowy złotówkowego napisz do naszej kancelarii w Warszawie. Dokonujemy bezpłatnej analizy umowy kredytu złotówkowego.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

LexWibor – Opinie Klientów 2023

LexWibor – Opinie Klientów 2023
Kancelaria LexWibor posiada 12- letnie doświadczenie w prawie bankowym, które przełożyło się w tym też czasie na tysiące wygranych spraw....