SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Unieważnienie kredytu w złotówkach w Warszawie

Data ostatniej aktualizacji:

Unieważnienie kredytu w złotówkach w Warszawie

Wiele słyszy się o unieważnianiu umów kredytów frankowych. Jednak kredytobiorcy złotówkowi, którzy zawarli kredyt z oprocentowaniem zmiennym opartym o wskaźnik WIBOR, również mogą domagać się ustalenia nieważności umowy.

Unieważnienie kredytu hipotecznego w złotówkach – w jaki sposób uzyskać nieważność kredytu?

Zgodnie z art. 58 kodeksu cywilnego umowa kredytu jest nieważna jeżeli jest sprzeczna z ustawą albo ma na celu obejście ustawy lub gdy jest sprzeczna zasadami współżycia społecznego. Wadliwość umowy kredytowej w złotówkach opiera się głównie na nieuczciwości wskaźnika WIBOR, który znajduje się w większości umów z oprocentowaniem zmiennym.

Ustalić nieważność umowy kredytu może jedynie sąd. Wobec czego konieczne jest złożenie pozwu do właściwego sądu. Przed złożeniem pozwu dotyczącego kredytu złotówkowego należy po pierwsze zwrócić się o odpowiednią dokumentację do banku dotyczącą naszego kredytu. Pozwoli to w sposób precyzyjny sprecyzować nasze żądania. Po drugie, warto podjąć próbę negocjacji z bankiem, w tym złożyć reklamację kredytu. Pozew w sprawie kredytu złotówkowego to zaś pierwszy krok na drodze sądowej. Ze względu na skomplikowaną materię prawną dobrze, aby został on sporządzony przez odpowiednio wyspecjalizowaną kancelarię prawną.

Ustalenie nieważności umowy kredytu złotówkowego jest zatem możliwe. Ważny jest jednak dobór odpowiedniej argumentacji i solidnie przygotowany pozew.

Klauzule abuzywne w umowach kredytowych złotówkowych

Unieważnienie umowy kredytowej w złotówkach – i co dalej?

Jeśli sąd wyda wyrok ustalający nieważność umowy kredytu, umowę kredytu w złotówkach traktuje się tak jakby nigdy nie została zawarta. Jak wygląda rozliczenie po unieważnieniu WIBOR? Kredytobiorca uwalnia się od obowiązku spłat rat kredytowych, ale musi on rozliczyć się z bankiem. Ma tu zastosowanie wzajemne rozliczenie, zgodnie z którym bank oddaje kredytobiorcy wszelkie uiszczone raty oraz opłaty związane z ubezpieczeniami, zaś kredytobiorca zostaje zobowiązany do zwrotu bankowi faktycznego kapitału, który został mu wypłacony przez bank.

Sprawdź również: Pomoc złotówkowiczom

Unieważnienie umowy kredytu w PLN – skutki prawne

Skutkiem unieważnienia umowy kredytu jest jej wyeliminowanie z obrotu. Można powiedzieć, że powracamy do stanu sprzed jej zawarcia. A zatem wszystkie przekazywane w ramach tej umowy świadczenia pieniężne traktowane są jako przekazywane bez podstawy prawnej. Dlatego też obie strony umowy, wskutek uznania umowy za nieważną powinny zwrócić sobie wzajemnie to, co otrzymały. Warto wskazać, że również i hipoteka wpisana na nieruchomości, wpisana została bez podstawy prawnej i konieczne będzie jej wykreślenie.

Unieważnienie umowy kredytowej w złotówkach – czy warto?

Unieważnienie umowy kredytowej w złotówkach jest co do zasady korzystnym rozwiązaniem dla kredytobiorcy, bo pozwala na pozbycie się ciążącego na nas zobowiązania kredytowego. Z drugiej strony z unieważnieniem takiej umowy może wiązać się również pewne ryzyko. Jeżeli kredytobiorca nie spłacił kwoty kredytu, korzystniejsze dla niego może okazać się utrzymanie umowy w mocy i usunięcie WIBOR-u, co oznaczać będzie pozostawienie w umowie wyłącznie kosztów marży banku (zamiast marży i wskaźnika WIBOR).

Usunięcie WIBOR-u z umowy powoduje znaczące zmniejszenie rat kredytowych. Ponadto, jak pokazują sprawy frankowiczów banki po unieważnieniu umowy występują często wobec kredytobiorcy z roszczeniem o wypłatę na ich rzecz wynagrodzenie za czas kiedy kredytobiorca korzystał z wypłaconego kapitału. Biorąc jednak pod uwagę, że spory z bankiem będą trwać kilka lat w ogólnym rozrachunku zakwestionowanie umowy kredytu złotówkowego zawieranego często na 20 lat lub więcej jest rozwiązaniem z pewnością wartym rozważenia.

Kancelaria Warszawa – unieważnienie kredytu złotówkowego

Nasza kancelaria WIBOR działa na terenie Warszawy, ale także całego kraju. Siedziba naszej kancelarii znajduje się w Warszawie. Świadczymy jednak pomoc dla kredytobiorców złotówkowych z całej Polski. Jeżeli chcesz sprawdzić, czy możesz podważyć swoją umowę kredytu złotówkowego, w tym czy są podstawy do unieważnienia WIBOR, napisz do naszej kancelarii w Warszawie. Dokonujemy bezpłatnej analizy umowy kredytu złotówkowego.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?
Wielu kredytobiorców wobec problemu wysokich kosztów oprocentowania kredytu zadaje sobie pytanie o to czy opłaca się przejść z oprocentowania zmiennego...

Kto ustala WIBOR?

Kto ustala WIBOR?
WIBOR to wskaźnik obecny m.in. w umowach kredytów złotówkowych o zmiennym oprocentowaniu. Od wysokości wskaźnika WIBOR zależy rata naszego kredytu....

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?
Zawierając umowę kredytu hipotecznego wiążemy się stosunkiem prawnym z bankiem na wiele lat. W tym okresie może dojść do różnego...