SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

WIBOR a sąd

Data ostatniej aktualizacji:

drewniany młotek sędziowski, leżący na stole obok książek

W ostatnim czasie coraz częściej mówi się o tym, że sąd wyrokiem może zredukować oprocentowanie o wskaźnik WIBOR do poziomu marży bankowej lub wyeliminować w całości, co spowoduje, że kredyt będzie darmowy. W złożonych pozwach kredytobiorcy oraz reprezentujące ich kancelarie adwokackie lub radcowskie podnoszą przede wszystkim, że zapisy określające wysokości oprocentowania kredytu w oparciu o wskaźnik WIBOR są abuzywne. Czy warto szukać pomocy w sądzie?

WIBOR co to?

Wskaźnik WIBOR (Warsaw Interbank Offer Rate) to referencyjna wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym. Inaczej mówiąc, jest to wysokość oprocentowania, po jakiej banki nawzajem pożyczają sobie pieniądze. Wskaźnik WIBOR można podzielić na WIBOR 3M oraz WIBOR 6M.

WIBOR 3M to wskaźnik określający wysokość oprocentowania kredytów i pożyczek na rynku, na okres 3 miesięcy. Oprocentowanie kredytu, a w konsekwencji wysokość raty kredytowej aktualizowana jest raz na kwartał.

Wskaźnik WIBOR 6M analogicznie określa wysokość oprocentowania kredytów i pożyczek udzielanych między bankami na okres 6 miesięcy. Oprocentowanie kredytu, a w konsekwencji wysokość raty kredytowej aktualizowana jest raz na kwartał.

WIBOR sąd

W dobie rosnących rat kredytów wielu kredytobiorców zastanawia się jak pozbyć się WIBORu? W tym celu należy złożyć pozew o usunięcie WIBOR do sądu. Od kilku miesięcy widać stopniowo zwiększającą się liczbę spraw sądowych zarejestrowanych na skutek wniesienia pozwu o WIBOR.

Podstawą składanych powództw jest abuzywność postanowień określających wysokość oprocentowania kredytu w oparciu o wskaźnik WIBOR. Wskaźnik WIBOR jest bowiem ustalany wyłącznie na podstawie deklaracji dziesięciu największych banków w Polsce, a nie rzeczywistych transakcji. Powyższy sposób ustalenia wysokości wskaźnika WIBOR jest kontrowersyjny. Kredytobiorcy podejrzewają banki o manipulacje w celu zawyżania jego poziomu.

WIBOR decyzja sądu

W przypadku uznania przez sąd, że WIBOR stanowi niedozwolone postanowienie umowne, możliwe są następujące rozstrzygnięcia:

  • wyeliminowanie z umowy kredytowej wszystkich składników oprocentowania (WIBOR oraz marży),
  • usunięcie z umowy kredytu wskaźnika WIBOR i pozostawienie marży,
  • unieważnienie umowy kredytu w całości.

Przed wydaniem wyroku sąd może udzielić zabezpieczenia roszczenia kredytobiorcy złotówkowego na okres trwania postępowania, które polega na zawieszeniu spłaty WIBOR-u. Inaczej mówiąc, kredytobiorca na czas trwania postępowania sądowego spłaca ratę kredytu bez WIBOR-u.  

Co z WIBORem w 2024 roku?

WIBOR w 2024 roku jeszcze całkowicie nie zniknie. Likwidacja WIBOR wiąże się bowiem z wieloma zmianami w systemie bankowym. Proces likwidacji WIBOR będzie stopniowy. W 2023 roku, w ofertach banków pojawiły się pierwsze kredyty oparte na wskaźniku WIRON. Cały proces zastąpienia wskaźnika WIBOR na WIRON potrawa do 2027 roku. Wtedy wskaźnik WIBOR przestanie być publikowany, a warunki wszystkich dotychczasowych umów opartych na WIBOR zostaną zmienione na wskaźnik WIRON.

WIRON (Warsaw Interest Rate Overnight), który wcześniej nazywał się WIRD (Warszawski Indeks Rynku Depozytowego), zastąpi WIBOR jako podstawę wyliczania oprocentowania kredytów. Do zmiany nazwy wskaźnika doszło na początku września. Wskaźnik WIRON opracowywany jest na danych dotyczących transakcji overnight, zaś nowa nazwa ma na celu lepiej oddać charakter wskaźnika.

WIBOR kredytu hipotecznego

Wskaźnik WIBOR wpływa na wysokość rat kredytowych, nie tylko kredytów hipotecznych. WIBOR stosowany jest również w kredytach gotówkowych o zmiennym oprocentowaniu. Kredytobiorcy, którzy zawarli umowę kredytu gotówkowego, również zależni są od wzrostów i spadków wskaźnika WIBOR, na zasadach analogicznych jak kredytobiorcy kredytów hipotecznych.

Główną korzyścią płynącą z likwidacji WIBOR ma być zmniejszenie wysokości oprocentowania kredytów hipotecznych oraz gotówkowych udzielonych w złotych polskich. Konsekwencją będzie obniżenie kosztów kredytowania, a przede wszystkim obniżenie wysokości bieżących rat dla kredytobiorców.

Pomoc prawnika w sprawach sądowych o WIBOR

Kredytobiorcy kredytów złotówkowych o zmiennej stopie procentowej, którzy rozważają pozwanie banku o WIBOR, mogą skorzystać z usług kancelarii LEX WIBOR. Zespół prawników naszej kancelarii posiada bogate doświadczenie w sporach z bankami, w tym w sprawach z zakresu pozwów WIBOR.

Oferujemy Państwu kompleksową obsługę prawną. Zajmiemy się Państwa sprawą od etapu wstępnej analizy dokumentacji, przez kontakt z bankiem, aż do złożenia pozwu o usunięcie WIBOR i przeprowadzenia postępowania sądowego do jego prawomocnego zakończenia. Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź również: unieważnienie WIBOR

Autor: radca prawny Karolina Marczak, nr wpisu LB-2649


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Sankcja kredytu darmowego – czym jest?

Sankcja kredytu darmowego – czym jest?
Nie każdy konsument jest świadomy tego, że umowa kredytu czy pożyczki, którą podpisał, może zawierać pewne uchybienia, które mogą skutkować...

Czym jest wskaźnik referencyjny?

Czym jest wskaźnik referencyjny?
Wskaźnik referencyjny to pojęcie dla wielu niezrozumiałe. Jest ono jednak niezwykle istotne, bowiem wysokość wskaźnika referencyjnego stanowi podstawę do ustalenia stopy...

Oprocentowanie kredytu hipotecznego – najważniejsze informacje

Oprocentowanie kredytu hipotecznego – najważniejsze informacje
Oprocentowanie kredytu jest jedną z głównych składowych kredytu. Można określić je jako koszt, który kredytobiorca ponosi za korzystanie z pożyczonej...