SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Podważenie umowy kredytowej opartej o WIBOR

Temat dotyczący WIBOR-u w umowach kredytów złotówkowych to ostatnio temat dosyć głośny. Rosnące raty kredytowe sprawiły, że część z kredytobiorców zaczęło szukać możliwości ich zmniejszenia. Jedną z nich jest możliwość podważenia umowy kredytowej opartej o WIBOR.

Co to jest WIBOR?

WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) to referencyjna wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym. Wskaźnik WIBOR stanowi element oprocentowania większości kredytów udzielanych w złotówkach. WIBOR nie jest wskaźnikiem stałym. Jego wysokość publikowana jest w każdym dniu roboczym o godz. 11.00 na stronie organu nadzorującego ten proces – GPW Benchmark S.A. Możemy wyróżnić WIBOR 3M (aktualizowany co 3 miesiące) oraz WIBOR 6M (aktualizowany co 6 miesięcy).

Czy można podważyć WIBOR?

Wskaźnik WIBOR obliczany jest nie na podstawie rzeczywistych transakcji między bankami, a na podstawie transakcji deklaratywnych, które w rzeczywistości nie mają miejsca. Wobec czego podnosi się, że jest to wskaźnik nieuczciwy i ustalany sztucznie wyłącznie na potrzeby ustalania oprocentowania kredytów. Jest to jeden z argumentów wskazujący na zasadność podważenia umowy z WIBOR, lecz nie jedyny. Wskazuje się również, że w wielu przypadkach kredytobiorcy nie otrzymali w ogóle regulaminu ustalania tego wskaźnika. Co więcej, informacje przekazywane kredytobiorcom, do momentu podpisania umowy kredytu, nie były wystarczające z punktu widzenia ryzyka związanego z tym produktem.

Konsekwencje podważenia umowy z WIBOR

Jedno z pierwszych pytań zadawanych przez kredytobiorców rozważających podważenie swojej umowy kredytowej to pytanie o korzyści się z tym wiążące i szanse powodzenia. Usunięcie WIBOR z umowy wiąże się z tym, że oprocentowanie zamiast z marży i WIBOR (który obecnie wynosi ok. 7%! a jeszcze w 2021 r. nie przekraczał 1%) będzie oparte na samej marży banku. Sprawi to, że raty kredytu drastycznie spadną. Możliwe jest także ustalenie nieważności całej umowy kredytu. Takie rozwiązanie z kolei sprawia, że umowę traktuje się tak jakby nie została ona w ogóle zawarta. Nie oznacza to jednak tego, że otrzymane środki nie będą podlegać rozliczeniu. Zarówno bank jak i kredytobiorca będą musieli zwrócić sobie wzajemnie świadczenia. Co do szans powodzenia sprawy o WIBOR to orzecznictwo nie jest w tej mierze jeszcze ukształtowane. Częściowo znaczenie będzie tu miało orzecznictwo wypracowane na gruncie umów kredytów frankowych, które obecnie są w znacznej większości uznawane przez sądy za wadliwe i unieważniane. Z pewnością w pierwszym kroku warto przeanalizować zapisy umowy kredytu, aby wiedzieć czy w ogóle istnieje możliwość jej podważenia i finalnie unieważnienia WIBOR.

Czy WIBOR będzie spadał?

Na wysokość stawki WIBOR wpływa przede wszystkim wysokość stóp procentowych. A zatem jeżeli stopy procentowe będą wzrastać należy spodziewać się także wzrostu WIBOR-u. Jeżeli zaś będą spadać również i wskaźnik WIBOR spadnie, a co się z tym wiąże także i wysokość raty naszego zobowiązania kredytowego. Wysokość stóp procentowych jest ściśle związana z polityką monetarną rządu i sytuacją gospodarczą w Polsce i na świecie. Obserwując zatem kierunki polityki rządu można wysuwać pewne domniemania co do tego czy WIBOR spadnie. Zgodnie z decyzjami Rady Polityki Pieniężnej w ostatnich miesiącach stopy procentowe utrzymują się na stałym poziomie. Zatem i wskaźnik WIBOR w najbliższym czasie nie powinien drastycznie wzrastać. Czy jednak zmaleje? Przewiduje się, że do końca roku 2023 nie należy spodziewać się odczuwalnego spadku. A jeżeli do niego dojdzie to dopiero pod koniec bieżącego roku.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

LexWibor – Opinie Klientów 2023

LexWibor – Opinie Klientów 2023
Kancelaria LexWibor posiada 12- letnie doświadczenie w prawie bankowym, które przełożyło się w tym też czasie na tysiące wygranych spraw....