SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Jak szybciej spłacić kredyt?

Data ostatniej aktualizacji:

Jak szybciej spłacić kredyt

Zobowiązanie kredytowe z reguły zaciągane jest na wiele lata. Kredytobiorcy zastanawiają się często w jaki sposób szybciej spłacić kredyt? Jeżeli kredytobiorca, w okresie obowiązywania umowy, jest wstanie odłożyć pewne środki pieniężne może przeznaczyć je na nadpłatę części lub całości kredytu. Nadpłata istniejącego zobowiązania jest bowiem jedyną w praktyce możliwością szybszej spłaty kredytu.

Sprawdź również: pomoc złotówkowiczom

Trzeba przy tym pamiętać, że zdarza się, iż w niektórych umowach znajdują się zapisy warunkujące możliwość nadpłaty kredytu hipotecznego, czy gotówkowego od obowiązku uiszczenia prowizji. Zastrzeżenie takie obowiązuje tylko w początkowym okresie od podpisania umowy (do maksymalnie 36 miesięcy od rozpoczęcia spłaty). W takim wypadku warto zastanowić się, czy nie należy wstrzymać się chwilę z nadpłatą kredytu, aż obowiązek zapłaty prowizji ustanie.

W wypadku podjęcia decyzji o nadpłacie kredytu kredytobiorcy zastanawiają się często, jak wcześniejsza spłata kapitału wpływa na odsetki i czy kwota nadpłaty pokrywa kapitał, czy odsetki?

Co lepiej wcześniej spłacać kapitał, czy odsetki?

Każdorazowo nadpłata kredytu przyśpiesza czas do uwolnienia się od zobowiązania finansowego z bankiem. Na co jednak idą środki z nadpłat? Czy nadpłaca się kapitał, czy odsetki? Odpowiedź na tak zadane pytanie jest prosta – dokonując nadpłaty kredytu spłacamy kapitał, a nie odsetki. Co nie znaczy, że wcześniejsza spłata kapitału kredyt nie ma wpływu na wysokość odsetek.

Każda spłata kapitału kredytu zmniejsza wysokość pozostałego do spłaty zobowiązania i stanowi istotne odciążenie budżetu kredytobiorcy. Nadpłata kredytu powoduje przy tym automatyczne umorzenie odsetek za nadpłacony kapitał. Z punktu widzenia kredytobiorcy jest to rozwiązanie bardzo korzystne. Gdyby przyjąć, że wcześniejsza spłata kredytu przeznaczona jest na zapłatę przyszłych odsetek, to dokonywanie nadpłaty zupełnie mijałoby się z celem, gdyż nie pozwalałoby na szybszą spłatę kredytu.

Warto przy tym pamiętać, że nadpłata kredytu skutkować może skróceniem okresu kredytowania, ale też zmniejszeniem wysokości rat. Każde z tych rozwiązań ma swoje zalety i inaczej wpływa na wysokość umorzonych odsetek, a kredytobiorca może zdecydować, z którego z nich zamierza skorzystać dokonując nadpłaty kredytu.

Wpływ nadpłaty kredytu na odsetki przy skróceniu okresu kredytowania i zmniejszeniu raty

Wpływ wcześniejszej spłaty części kredytu na odsetki jest zależny od dalszych decyzji kredytobiorcy. Kredytobiorca może w pierwszej kolejności zdecydować się na skrócenie okresu kredytowania. Jest to rozwiązanie najbardziej korzystne z ekonomicznego punktu widzenia ponieważ taki skutek nadpłaty kredytu pozwala umorzyć największą część odsetek. W przypadku skrócenia okresu kredytowania na skutek nadpłaty kredytu, umorzone zostaną odsetki za nadpłacony kapitał, jak również odsetki za lata, o które skrócony został okres kredytowania.

Drugą możliwością jest nadpłata kredytu w celu zmniejszenia wysokości raty. Jeżeli kredytobiorca spłaci część kredytu dokonując nadpłaty, a jednocześnie pozostawi bez zmian okres kredytowania, jego miesięczna rata (w części kapitałowej) ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu. W takim wypadku wpływ spłaty kapitału na odsetki jest znacznie mniejszy. Umorzone zostanie bowiem tylko zobowiązanie odsetkowe, proporcjonalnie do spłaconej kwoty kapitału.

Czy odsetki mogą być większe od kapitału?

Wielu kredytobiorców po zapoznaniu się z harmonogramem spłat jest zaskoczona informacją, że odsetki do zwrotu są większe od kapitału pożyczonego przez bank. Niestety nie ma w tym zakresie mowy o pomyłce. Kredyt zaciągnięty na wiele lat generuje w istocie bardzo wysoką kwotę odsetek.

W dobie obecnych wysokich odsetek brak wcześniejszej spłaty kredytu niejednokrotnie prowadzi do sytuacji, w której na zakończenie okresu kredytowania kredytobiorca zwraca wyższą kwotę tytułem odsetek, niż kapitału kredytu. Stąd też tym bardziej warto, gdy tylko pojawi się taka możliwość, korzystać z możliwości nadpłaty kapitału kredytu i w efekcie szybciej spłacić kredyt. Wcześniejsza spłata kredytu każdorazowo wpłynie bowiem na umorzenie części z odsetek i będzie stanowić odczuwalną ulgę finansową w kieszeni kredytobiorcy.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Nowe wakacje kredytowe – od kiedy?

Nowe wakacje kredytowe – od kiedy?
20 lutego 2024 roku Rząd ma podjąć decyzję, jak będą wyglądały zasady korzystania z nowych wakacji kredytowych. Do tej pory mniej więcej co drugi...

Kredyt 0% – czy kredyt zero procent będzie dla wszystkich?

Kredyt 0% – czy kredyt zero procent będzie dla wszystkich?
Tak jak w większości programów rządowych, aby z nich skorzystać, trzeba spełnić pewne warunki. Tak też jest z kredytem 0%,...

Bezpieczny kredyt 2 % a szansa na inny kredyt

Bezpieczny kredyt 2 % a szansa na inny kredyt
Banki w celu zweryfikowania historii kredytowej oraz informacji o  aktywnych zobowiązaniach, sprawdzają potencjalnych kredytobiorców w bazie Biura Informacji Kredytowej. Czy...