SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Jak obliczyć ratę kredytu hipotecznego wzór?

Jak obliczyć ratę kredytu hipotecznego?

Przed wyborem kredytodawcy oraz zawarciem umowy kredytu dobrze zorientować się ile będzie wynosić miesięczna rata kredytu. Czy możliwe jest wyliczenie jej samodzielne przy użyciu wzoru? Dowiedz się, w jaki sposób obliczyć ratę kredytu!

Co składa się na ratę kredytu hipotecznego?

Rata kredytu hipotecznego składa się z dwóch elementów:

  • części kapitałowej, która  obejmuje spłatę pożyczonego kapitału,
  • części odsetkowej, która obejmuje część kosztową.

Zaciągając kredyt, możemy zdecydować się na raty równe lub raty malejące.

Rata równa kredytu hipotecznego oznacza, że przez cały okres spłaty zobowiązania kredytobiorca płaci taką samą kwotę, pod warunkiem że stopy procentowe nie ulegną w tym czasie zmianie. W przypadku rat równych, w początkowym okresie spłaty zobowiązania odsetki będą stanowić większą część raty, w stosunku do kapitału. Co się z tym wiąże, takie rozwiązanie będzie droższe. Raty równe są korzystne dla osób z niższą zdolnością kredytową, którym zależy na przewidywaniu budżetu domowego.

Rata malejąca kredytu hipotecznego polega na tym, że na początku spłaty zobowiązania rata będzie wysoka, ale wraz z upływem czasu będzie maleć. W przypadku rat malejących, część kapitałowa raty przez cały okres spłaty zobowiązania jest stała. W ostatecznym rozrachunku kredyt hipoteczny z ratami malejącymi jest tańszy, mimo że na początku raty stanowią dość duże obciążenie dla domowego budżetu. W celu uzyskania kredytu hipotecznego z ratą malejącą należy mieć wysoką zdolność kredytową.

Co wpływa na wysokość odsetek kredytu hipotecznego?

Odsetki stanowią bez wątpienia największy koszt kredytu hipotecznego, który ponosi kredytobiorca w związku z zawarciem umowy kredytowej. Odsetki naliczane są przez cały okres spłaty zobowiązania, a ich wysokość zależy od oprocentowania kredytu. Im oprocentowanie kredytu jest niższe, tym wysokość odsetek będzie mniejsza. Na oprocentowanie kredytu składają się dwa elementy takie jak stawka referencyjna WIBOR oraz marża banku. Dodatkowo, wysokość odsetek zależy od okresu spłaty zobowiązania. Im krótszy okres kredytowania, tym niższa wartość odsetek.

Odsetki naliczane są przez cały okres spłaty kredytu hipotecznego. Wysokość odsetek w poszczególnych miesiącach będzie różna, z uwagi na okoliczność, że bank nalicza odsetki od kwoty głównej pozostałej do spłaty. Na drodze sądowej możliwe jest usunięcie większości lub nawet całości odsetek poprzez usunięcie wskaźnika WIBOR z umowy kredytu. W tym celu należy złożyć pozew WIBOR przeciwko bankowi.

Jak inflacja wpływa na wysokość raty kredytu hipotecznego?

Inflacja to zjawisko problematyczne dla kredytobiorców. Wskutek inflacji zmienia się siła nabywcza waluty, nie zmienia się zaś kwota pieniędzy, którą trzeba zwrócić. Jednym z narzędzi w walce z wysoką inflacją jest podwyższanie stóp procentowych. Zaś wyższe stopy procentowe wpływają na wzrost wskaźnika WIBOR obecnego w kredytach ze zmiennym oprocentowaniem. Dlatego też jeżeli inflacja wzrasta, to możliwy jest także wzrost rat kredytu ze zmiennym oprocentowaniem.

Jak obliczyć ratę kredytu hipotecznego wzór

To, w jaki sposób obliczyć ratę kredytu hipotecznego zależy od rodzaju rat. A zatem od tego, czy kredytobiorca zdecydował się na raty równe, czy malejące. Obliczenie wszystkich rat kredytu jest zadaniem dosyć czasochłonnym, w szczególności przy ratach malejących, gdzie z każdą ratą zmniejsza się saldo kredytu.  

Jak obliczyć ratę kredytu hipotecznego – kalkulator?

W celu obliczenia raty kredytu można skorzystać z dostępnych w Internecie kalkulatorów. Symulację wysokości poszczególnych rat kredytu hipotecznego można również uzyskać u doradcy kredytowego czy bezpośrednio w banku.

Jak samemu obliczyć ratę kredytu hipotecznego?

Nie wszyscy ufają kalkulatorom dostępnym w Internecie, część osób chce wiedzieć, w jaki sposób dokładnie wyliczona jest rata. Ratę kredytu hipotecznego można wyliczyć samodzielnie, wykonując działania matematyczne. To jak dokładnie wyliczyć wysokość rat będzie zależało od tego czy wybierzemy raty stałe czy malejące. Warto pamiętać, że na początku spłaty większość raty stanowi część odsetkowa.

Rata stała

Poniżej zamieszkamy wzór, który pomoże wyliczyć wysokość rat przy wyborze rat stałych. 

R=K*(1+(b/m)^n)*(1+(b/m)-1)/[(1+(b/m)^n)-1]

Zastosowane symbole:

R – wysokość raty równej;

K – kwota udzielonego kredytu

b – oprocentowanie kredytu w skali roku;

m – liczba miesięcy w roku;

n – liczba rat;

^ – znak potęgowania.

Rata malejąca

Przy racie malejącej część kapitałowa raty co miesiąc jest stała, natomiast sukcesywnie maleje kwota odsetek należnych do zapłaty. Wzór na obliczenie raty malejącej jest nieco bardziej złożony. W pierwszej kolejności, chcąc obliczyć wysokość raty kredytu z ratą malejącą, należy wyliczyć stałą część kapitałową raty. W tym celu należy podzielić kwotę kredytu przez liczbę miesięcy kredytowania.

Przykład – Przy kredycie w wysokości 100.000 zł zaciągniętego na 240 miesięcy część kapitałowa raty wyniesie 416,66 zł (100 000/240).

Następnie należy obliczyć kwotę części odsetkowej w pierwszym miesiącu spłaty. W tym celu należy, pomnożyć  kwotę kredytu i oprocentowania w skali roku, a otrzymany wynik podzielić przez liczbę miesięcy w roku.

Przykład – 100.000 zł (kwota kredytu) x 4% (oprocentowanie w skali roku) /12 (liczba miesięcy w roku), część odsetkowa raty w pierwszym miesiącu wyniesie 333,33 zł.

Aby, wyliczyć część odsetkową raty w kolejnych miesiącach należy uwzględnić, że saldo zadłużenia uległo zmniejszeniu. A zmniejszyło się o spłaconą część kapitałową. Zatem jeżeli kredyt wynosił 100.000 zł, a część kapitałowa raty 416,66 zł to saldo kredytu po spłacie pierwszej raty będzie wynosić 99.583,34 zł. Wówczas część odsetkową ponownie należy liczyć według sposobu wskazanego powyżej, z uwzględnieniem mniejszej kwoty kredytu do spłaty. I tak z każdym miesiącem. Zatem jak widać, jest to dosyć czasochłonne zadanie.

Jak obliczyć ratę kredytu hipotecznego Exel?

Dla obliczenia raty kredytu hipotecznego możemy też wykorzystać program Exel. Przydatna będzie tutaj funkcja dostępna w Exelu tj. funkcja PMT. Funkcja PMT oblicza ratę do spłacenia (kapitał i odsetki) przypadającą na dany okres, przy założeniu stałych rat i stałej stopy procentowej. Co więcej,  należy wskazać, że funkcja ta oblicza jedynie raty równe w całym okresie spłaty.

Jak zmienia się rata kredytu w przypadku nadpłaty kredytu lub wcześniejszej spłaty kredytu?

Nadpłata kredytu skutkuje skróceniem okresu kredytowania lub obniżeniem wysokości raty kredytu. Ostateczna wysokość korzyści wynikających z nadpłaty kredytu zależy od rodzaju rozliczeń określonych w umowie kredytowej i możliwości oferowanych przez bank, a także rodzaju nadpłaty – większej jednorazowej czy mniejszej, ale płaconej regularnie.

W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o odsetki i inne koszty, które przypadają za okres, o który skrócono obowiązywanie tej umowy, choćby konsument poniósł je przed tą spłatą. Inaczej mówiąc, klient nie musi płacić odsetek, do których byłby zobowiązany przy spłacie kredytu w terminie określonym umową oraz może zwrócić się do banku o zwrot wpłaconej prowizji w wysokości proporcjonalnej do okresu i ilości rat, o który umowa została skrócona.

Sprawdź również: prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu

Jak obniżyć ratę kredytu?

Często zdarza się tak, że kredytobiorcy nie są w stanie regulować rat w pełnej wysokości. Wówczas należy pomyśleć nad obniżeniem raty kredytu. W tym celu pierwszym krokiem jest oczywiście kontakt z bankiem. Jeżeli bank obniży nam miesięczną ratę kredytu, to zazwyczaj wydłuży się nam okres spłaty. Co więcej, wzrośnie całkowity koszt kredytu. Jeżeli stopy procentowe rosną, to dobrym rozwiązaniem może okazać się także zmiana oprocentowania ze zmiennego na stałe.

W razie problemów finansowych rozwiązaniem może być także refinansowanie kredytu, czyli zaciągnięcie zobowiązanie w innym banku (na korzystniejszych warunkach) celem spłaty kredytu posiadanego obecnie. Jeżeli posiadamy kilka zobowiązań i chcemy obniżyć raty kredytu, to można pomyśleć nad konsolidacją kredytu. Kredyt konsolidacyjny polega na zamianie kilku spłacanych zobowiązań w jedno, co w praktyce wiąże się z jedną ratą, która zazwyczaj jest niższa niż suma wszystkich rat dotychczas spłacanych.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

LexWibor – Opinie Klientów 2023

LexWibor – Opinie Klientów 2023
Kancelaria LexWibor posiada 12- letnie doświadczenie w prawie bankowym, które przełożyło się w tym też czasie na tysiące wygranych spraw....