SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Jak obliczyć ratę kredytu po zmianie WIBOR?

Data ostatniej aktualizacji:

Jak obliczyć ratę kredytu po zmianie WIBOR?

Zgodnie z dostępnymi danymi zdecydowana większość kredytów hipotecznych złotówkowych, udzielana przez banki w Polsce, to kredyty o tzw. zmiennej stopie procentowej. Oznacza to, że oprocentowanie takich kredytów, a w efekcie wysokość miesięcznej raty, ustalane są w oparciu o dwa elementy. Pierwszym z nich jest tzw. marża banku, wskazana w umowie, której wysokość, co do zasady, jest stała.

Drugą składową oprocentowania kredytu o zmiennej stopie procentowej jest wskaźnik WIBOR (od 2023 r. również jego następca – WIRON). Wskaźnik WIBOR jest zdecydowanie bardziej problematyczny dla kredytobiorców gdyż ma charakter zmienny. W związku z tym obniżenie WIBOR wpływa na zmniejszenie oprocentowania kredytu, a wzrost wartości tego wskaźnika prowadzi konsekwentnie do zwiększenia się wysokości raty kredytu.

Warto przy tym nadmienić, że wysokość raty kredytu nie zmienia się bezpośrednio po zmianie wysokości WIBOR (wskaźnik ten zmienia swoją wartość praktycznie każdego dnia). W zależności od tego, czy oprocentowanie umowy oparte jest o WIBOR 3M, czy 6M, zmiany wysokości oprocentowania wprowadzane są do umowy z odpowiednio trzy i sześciomiesięcznym opóźnieniem.

Przysparza to pewnych trudności kredytobiorcom, którzy nieraz zastanawiają się jak obliczyć ratę kredytu po zmianie WIBOR. Nie jest to wyliczenie łatwe i oczywiste, stąd też przy obliczaniu raty po zmianie WIBOR warto posłużyć się kalkulatorami kredytowymi.

Zmiana WIBOR – kalkulator kredytowy

Kalkulator WIBOR – skorzystanie z tego narzędzia pozwala w prosty sposób obliczyć ratę kredytu po zmianie WIBOR. Żeby skorzystać z kalkulatora kredytowego wystarczy w praktyce wpisać informacje odnośnie kwoty kapitału kredytu, okresu jego spłaty oraz oprocentowania (marża banku plus stawka WIBOR  z umowy).

Jak zmienia się wysokość raty kredytu po zmianie WIBOR?

W celu przykładowego przedstawienia w jaki sposób obliczyć ratę kredytu po zmianie WIBOR poniżej przedstawiono przykładowe wyliczenie dla kredytów zaciągniętych na okres 30 lat o zmiennej stopie procentowej, z założeniem oprocentowania wyjściowego rzędu 9% (ok. 2% marży banku i 7% wyjściowej stawki WIBOR):

  • Ile wynosi rata kredytu hipotecznego 200 000,00 zł – przy założeniu, że kredyt ten zaciągnięty jest na 30 lat, a jego oprocentowanie wynosi 9% to miesięczna rata kredytu wyniesie ok. 1 680,00 zł. Wzrost oprocentowania o 1% będzie równoznaczny ze wzrostem miesięcznej raty o ok. 147,00 zł. Zmniejszenie oprocentowania o 1% skutkować będzie natomiast spadkiem raty o ok. 141,00 zł.
  • Ile wynosi rata kredytu hipotecznego 300 000,00 zł – przy założeniu, że kredyt ten zaciągnięty jest na 30 lat, a jego oprocentowanie wynosi 9% to miesięczna rata kredytu wyniesie ok. 2 520,00 zł. Wzrost oprocentowania o 1% będzie równoznaczny ze wzrostem miesięcznej raty o ok. 220,00 zł. Zmniejszenie oprocentowania o 1% skutkować będzie natomiast spadkiem raty o ok. 212,00 zł.
  • Ile wynosi rata kredytu hipotecznego 500 000,00 zł – przy założeniu, że kredyt ten zaciągnięty jest na 30 lat, a jego oprocentowanie wynosi 9% to miesięczna rata kredytu wyniesie ok. 4 200,00 zł. Wzrost oprocentowania o 1% będzie równoznaczny ze wzrostem miesięcznej raty o niemal 370,00 zł. Zmniejszenie oprocentowania o 1% skutkować będzie natomiast spadkiem raty o ok. 354,00 zł.

Pozew o WIBOR

Największa wada kredytów o zmiennej stopie procentowej to ich nieprzewidywalność. Kredytobiorcy doświadczyli tego zwłaszcza na przestrzeni ostatniego 1,5 roku, kiedy to na skutek wzrostu stóp procentowych zwiększyła się wartość wskaźnika WIBOR, a w efekcie również rata kredytu. W związku z tym osoby, które zaciągnęły takie kredyty coraz częściej skłaniają się do złożenia pozwu WIBOR. Kredytobiorcy liczą, że uda im się doprowadzić do sytuacji analogicznej jak ma to obecnie miejsce w przypadku frankowiczów i wygrania sporu z bankiem. Kredytobiorcy kredytów złotówkowych mogą wystąpić z dwoma podstawowymi roszczeniami:

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz WA-15162