SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu

Data ostatniej aktualizacji:

Kobieta siedzi przy stole, ma przed sobą dokumenty i pieniądze, zapisuje coś.

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego zmniejsza całkowity koszt kredytu, zatem wielu kredytobiorców, jeżeli posiada wystarczające środki finansowe, rozważa jej dokonanie. Spłaty można dokonać w dowolnym momencie, lecz czasami jej dokonanie może nie być opłacalne. Czy banki mogą pobierać prowizję za wcześniejszą spłatę kredytu? Sprawdź, ile może wynosić prowizja w wybranych bankach.

Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu – czym jest?

Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu to opłata, którą kredytodawca może pobrać od klienta, jeśli ten chce spłacić swoje zadłużenie przed terminem ustalonym w umowie kredytowej. Prowizja ta ma na celu rekompensowanie ewentualnych strat finansowych, jakie kredytodawca mógłby ponieść w wyniku wcześniejszej spłaty kredytu.

Ile wynosi prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu?

Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu może być różnie konstruowana i zależy od polityki danego banku oraz rodzaju kredytu. Może to być stała opłata lub procent od pozostałej kwoty kredytu. Czasami istnieją również okresy, w których prowizja za wcześniejszą spłatę jest naliczana, a po ich upływie można uniknąć tej opłaty.

W przypadku kredytów hipotecznych ze zmienną stopą procentową bank może pobrać prowizję, tylko jeżeli spłata nastąpiła w okresie do 3 lat od dnia zawarcia umowy, nie może być ona wyższa niż 3%. Natomiast w przypadku kredytów ze stałą stopą procentową bank może pobrać prowizję za wcześniejszą spłatę przez cały okres trwania kredytu, jednak obecnie w większości banki nie pobierają żadnej prowizji.

Jeśli planujesz wcześniejszą spłatę swojego kredytu, warto w pierwszej kolejności skontaktować się z bankiem, aby uzyskać dokładne informacje na temat ewentualnej prowizji oraz procedur związanych z taką spłatą. Dopiero po uzyskaniu tej informacji można stwierdzić czy wcześniejsza spłat kredytu się opłaca.

Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego – Pekao SA

Bank Pekao na szeroką skalę udziela kredytów hipotecznych. Jest on bowiem drugim pod względem wielkości na rynku bankowym bankiem, który udziela kredytów hipotecznych. To, czy bank Pekao SA pobierze prowizję od wcześniejszej spłaty kredytu, zależy od warunków umowy i m.in. od tego, kiedy zawarłeś kredyt, czy jest to kredyt ze zmiennym, czy stałym oprocentowaniem oraz po ilu latach od zawarcia kredytu chcesz dokonać nadpłaty. Obecnie banki coraz rzadziej pobierają prowizję za wcześniejszą spłatę. Jeżeli podpisałeś umowę kredytu ze stałą stopą procentową po 22 lipca 2017 r., to bank nie pobierze prowizji. Jeżeli zawarłeś umowę kredytu ze zmiennym oprocentowaniem, to wcześniejsze spłacenie kredytu zawartego po 22 lipca 2017 r. będzie wiązało się z pobraniem prowizji, jedynie, gdy spłaty dokonujesz w okresie pierwszych 36 miesięcy od podpisania umowy. Dyspozycję nadpłaty w banku Pekao można złożyć w oddziale banku, ale również przez bankowość internetową czy aplikację mobilną.

Millennium – prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego

Bank Millenium działa w Polsce już od kilkudziesięciu lat i nadal oferty tego baku cieszą się powodzeniem. Bank ma w swojej ofercie wiele różnego rodzaju kredytów i pożyczek. Bank Millenium nie pobierze opłaty za wcześniejszą spłatę w przypadku, gdy wniosek o kredyt/pożyczkę został złożony od dnia 1 maja 2017 r. W zależności od podpisanej umowy kredytu również może ona nie przewidywać pobrania prowizji od wcześniejszej spłaty. Aby dokonać wcześniejszej spłaty, należy wcześniej złożyć w tym zakresie wniosek do banku, co można uczynić poprzez bankowość internetową.

Na koniec warto podkreślić, że jeżeli dokonasz całkowitej spłaty zobowiązania przed czasem, to banki mają obowiązek zwrotu pobranej wcześniej prowizji za udzielenie finansowania. Przeczytaj więcej na temat zwrotu prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu.

R. pr. Maciej Fiedorowicz WA-15162