SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Nadpłata kredytu hipotecznego – czy warto?

Data ostatniej aktualizacji:

Nadpłata kredytu hipotecznego

Mając wolne środki w budżecie domowym część z kredytobiorców zastanawia się nad nadpłatą zaciągniętego kredytu. Czy jest to rozwiązanie korzystne i jak nadpłata kredytu wpłynie na nasze raty kredytowe, o tym przeczytacie w poniższym artykule.

Sprawdź również: kancelaria WIBOR

Co daje nadpłacanie kredytu?

Kredytobiorca może nadpłacić kredyt wpłacając jednorazowo pewną sumę pieniędzy lub czynić to systematycznie – przykładowo co miesiąc oprócz zapłaty należnej raty kredytowej wpłacać kilkaset złotych więcej. 

Kiedy zwracamy bankowi pewną część kapitału, zmniejsza się nasz dług wobec banku. Skoro nasz dług jest mniejszy to płacimy także niższe odsetki (liczone są one od kwoty pozostałej do spłaty).

Plusem więc nadpłacania kredytu jest oszczędność na oprocentowaniu kredytu.

Czy opłaca się nadpłacać kredyt 2024?

Czy opłaca się teraz nadpłacać kredyt? Co do zasady odpowiedź brzmi tak.

Dzięki nadpłacie kredytu hipotecznego kredytobiorca może zmniejszyć kwotę zobowiązania, przez co kolejne raty zostaną obniżone lub okres kredytowania ulegnie skróceniu. Nadpłata kredytu zmniejsza kwotę kapitału pozostałą do spłaty, która jest podstawą naliczania odsetek i samej ich wartości.

Nadpłata kredytu to rozwiązanie korzystne, które pozwala na pozbycie się kredytu w znacznie krótszym czasie. Dzięki niższym kosztom odsetkowym zmniejszy się także ogólny koszt kredytu. Warto dokonywać stałych nadpłat lub jednorazowo nadpłacić większą kwotę. Przy niskich i nieregularnych nadpłatach oszczędność będzie symboliczna.

Nadpłata kredytu – na co zwrócić uwagę?

Zanim zdecydujesz się na nadpłatę kredytu powinieneś zajrzeć do swojej umowy kredytowej. Niektóre banki za nadpłaty kredytu pobierają prowizje. Zazwyczaj przez pierwsze lata od zawarcia umowy kredytu dokonanie nadpłaty może wiązać się z koniecznością zapłacenia dodatkowej opłaty. Jeżeli zdecydujesz się na nadpłatę kredytu w ciągu 3 lat od podpisania umowy kredytu to bank ma prawo pobrać za to prowizję. Dlatego też warto wcześniej zapoznać się ze swoimi warunkami kredytowania bądź też zwrócić się do banku o informację w tym zakresie.

Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu

Czy nadpłata kredytu ma wpływ na okres kredytowania?

Każda nadpłata zmniejsza kapitał pozostały do spłaty, na podstawie którego naliczane są odsetki. To czy nadpłata kredytu wpłynie na to, że okres kredytowania będzie krótszy niż określony w umowie zależy od kredytobiorcy. Po nadpłacie większej kwoty można:

  • płacić niższe raty zachowując okres kredytowania zapisany w umowie lub
  • skrócić okres kredytowania i płacić nieco większe raty.

Nadpłata kredytu a inflacja

Inflacja utrzymuje się obecnie na wysokim poziomie. Powoduje to, że nie jest rozwiązaniem opłacalnym odkładanie nadwyżek finansowych w banku. Poziom inflacji jest wyższy od oprocentowania lokat oferowanych przez banki.  Stąd też nadpłata kredytu w obecnych warunkach gospodarczych – ciągłych zmian stóp procentowych i stawki WIBOR – to rozwiązanie co do zasady opłacalne.

Ile spadnie rata przy nadpłacie kredytu?

Nadpłacając regularnie kredyt możemy zmniejszyć wysokość naszych przyszłych rat kredytowych. Raty kredytowe będą najniższe jeżeli zdecydujemy się na nadpłatę kredytu bez skrócenia okresu kredytowania.

To o ile dokładnie zmniejszy się rata kredytu przy jego nadpłacie zależy od wielu czynników, m.in. kwoty kredytu, pozostałego okresu kredytowania oprocentowania i oczywiście wysokości nadpłaty bądź nadpłat.

Nadpłata kredytu – kiedy się nie opłaca nadpłacać kredytu?

Z pewnością nie można stanowczo powiedzieć, że w danym przypadku nadpłata kredytu się nie opłaca. Jednak w niektórych sytuacjach może być ona nieco mniej opłacalna. Przykładowo, kiedy bank pobierze od nas prowizję z tytułu nadpłaty, czyli głównie w pierwszych 3 latach trwania umowy. Wówczas dobrym rozwiązaniem może być przeczekanie. Jeżeli mamy możliwość zainwestowania wolnych środków w inny sposób, który przyniesie wyższą stopę zwrotu niż nadpłata zobowiązania, również warto się nad tym zastanowić.

Podsumowując, wcześniejsza spłata kredytu opłaca się niemal zawsze, biorąc pod uwagę zmniejszenie kapitału do spłaty i ograniczenie kosztów. Obecnie biorąc pod uwagę istniejącą możliwość wzięcia ustawowych wakacji kredytowych można poczynić oszczędności, przeznaczając je na nadpłatę zaciągniętego zobowiązania, co może przynieść duże oszczędności na odsetkach.

Czy nadpłacając kredyt spłacam tylko kapitał?

Przy nadpłacie kredytu pieniądze ponad kwotę raty kapitałowo-odsetkowej należnej bankowi wpływają na pomniejszenie kapitału kredytowego. Nadpłata kredytu polega na tym, że spłacasz kapitał kredytowy, czyli kwotę długu, jaką pożyczyłeś od banku, a nie odsetki.