SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Jak nadpłata kredytu wpływa na ratę?

Mając wolne środki w budżecie domowym część z kredytobiorców zastanawia się nad nadpłatą zaciągniętego kredytu. Czy jest to rozwiązanie korzystne i jak nadpłata kredytu wpłynie na nasze raty kredytowe o tym przeczytacie w poniższym artykule.

Sprawdź również: kancelaria WIBOR

Co daje nadpłacanie kredytu?

Kredytobiorca może nadpłacić kredyt wpłacając jednorazowo pewną sumę pieniędzy lub czynić to systematycznie – przykładowo co miesiąc oprócz zapłaty należnej raty kredytowej wpłacać kilkaset złotych więcej.  Kiedy zwracamy bankowi pewną część kapitału, zmniejsza się nasz dług wobec banku. Skoro nasz dług jest mniejszy to płacimy także niższe odsetki (liczone są one od kwoty pozostałej do spłaty). Plusem więc nadpłacania kredytu jest oszczędność na oprocentowaniu kredytu.

Nadpłata kredytu – na co zwrócić uwagę?

Zanim zdecydujesz się na nadpłatę kredytu powinieneś zajrzeć do swojej umowy kredytowej. Niektóre banki za nadpłaty kredytu pobierają prowizje. Zazwyczaj przez pierwsze lata od zawarcia umowy kredytu dokonanie nadpłaty może wiązać się z koniecznością zapłacenia dodatkowej opłaty. Jeżeli zdecydujesz się na nadpłatę kredytu w ciągu 3 lat od podpisania umowy kredytu to bank ma prawo pobrać za to prowizję. Dlatego też warto wcześniej zapoznać się ze swoimi warunkami kredytowania bądź też zwrócić się do banku o informację w tym zakresie.

Czy nadpłata kredytu ma wpływ na okres kredytowania?

Każda nadpłata zmniejsza kapitał pozostały do spłaty, na podstawie którego naliczane są odsetki. To czy nadpłata kredytu wpłynie na to, że okres kredytowania będzie krótszy niż określony w umowie zależy od kredytobiorcy. Po nadpłacie większej kwoty można:

  • płacić niższe raty zachowując okres kredytowania zapisany w umowie lub
  • skrócić okres kredytowania i płacić nieco większe raty.

Nadpłata kredytu a inflacja

Inflacja utrzymuje się obecnie na wysokim poziomie. Powoduje to, że nie jest rozwiązaniem opłacalnym odkładanie nadwyżek finansowych w banku. Poziom inflacji jest wyższy od oprocentowania lokat oferowanych przez banki.  Stąd też nadpłata kredytu w obecnych warunkach gospodarczych – ciągłych zmian stóp procentowych i stawki WIBOR – to rozwiązanie co do zasady opłacalne.

Czy opłaca się nadpłacać kredyt 2023?

Nadpłata kredytu to rozwiązanie korzystne, które pozwala na pozbycie się kredytu w znacznie krótszym czasie. Dzięki niższym kosztom odsetkowym zmniejszy się także ogólny koszt kredytu. Warto dokonywać stałych nadpłat lub jednorazowo nadpłacić większą kwotę. Przy niskich i nieregularnych nadpłatach oszczędność będzie symboliczna.

Ile spadnie rata przy nadpłacie kredytu?

Nadpłacając regularnie kredyt możemy zmniejszyć wysokość naszych przyszłych rat kredytowych. Raty kredytowe będą najniższe jeżeli zdecydujemy się na nadpłatę kredytu bez skrócenia okresu kredytowania. To o ile dokładnie zmniejszy się rata kredytu przy jego nadpłacie zależy od wielu czynników, m.in. kwoty kredytu, pozostałego okresu kredytowania oprocentowania i oczywiście wysokości nadpłaty bądź nadpłat.

Nadpłata kredytu – kiedy się nie opłaca nadpłacać kredytu?

Z pewnością nie można stanowczo powiedzieć, że w danym przypadku nadpłata kredytu się nie opłaca. Jednak w niektórych sytuacjach może być ona nieco mniej opłacalna. Przykładowo, kiedy bank pobierze od nas prowizję z tytułu nadpłaty, czyli głównie w pierwszych 3 latach trwania umowy. Wówczas dobrym rozwiązaniem może być przeczekanie. Jeżeli mamy możliwość zainwestowania wolnych środków w inny sposób, który przyniesie wyższą stopę zwrotu niż nadpłata zobowiązania, również warto się nad tym zastanowić.Podsumowując, wcześniejsza spłata kredytu opłaca się niemal zawsze, biorąc pod uwagę zmniejszenie kapitału do spłaty i ograniczenie kosztów. Obecnie biorąc pod uwagę istniejącą możliwość wzięcia ustawowych wakacji kredytowych można poczynić oszczędności, przeznaczając je na nadpłatę zaciągniętego zobowiązania, co może przynieść duże oszczędności na odsetkach.


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Obniżka stóp procentowych – co to oznacza dla kredytobiorców?

Obniżka stóp procentowych – co to oznacza dla kredytobiorców?
Rada Polityki Pieniężnej ogłosiła obniżkę stóp procentowych NBP. Stopy spadły aż o 75 punktów bazowych. To dobra wiadomość dla kredytobiorców....

Sankcja kredytu darmowego kalkulator

Sankcja kredytu darmowego kalkulator
Kredyt czy pożyczka są świadczeniami odpłatnymi udzielanymi przez banki lub firmy pożyczkowe. Banki i instytucje finansowe udzielają kredytów w celu...

Sankcja kredytu darmowego forum

Sankcja kredytu darmowego forum
Artykuł 45 ustawy o kredycie konsumenckim określa jakie uchybienia w umowie kredytu lub pożyczki umożliwiają kredytobiorcy skorzystanie z sankcji kredytu...