SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Czy opłaca się refinansować kredyt hipoteczny?

Data ostatniej aktualizacji:

Czy opłaca się refinansować kredyt hipoteczny

Obecna sytuacja kredytobiorców, na którą wpływ ma znaczny wzrost stóp procentowych, a w konsekwencji wzrost wysokości rat kredytu hipotecznego, zmusza kredytobiorców do szukania oszczędności na spłacie swojego zobowiązania. Jednym z rozwiązań jest refinansowanie, a więc  przeniesienie kredytu hipotecznego do innego banku. Kiedy opłaca się refinansować kredyt? Ile kosztuje refinansowanie kredytu? Banki oferują różne oferty refinansowania kredytu hipotecznego.

Sprawdź również: unieważnienie WIBOR

Refinansowanie kredytu hipotecznego

Refinansowanie kredytu hipotecznego to przeniesienie posiadanego zobowiązania do innego banku, który proponuje korzystniejsze warunki. Nowy kredytodawca spłaci całość kredytu zaciągniętego w pierwszym banku, a kredytobiorca będzie zobowiązany do regularnej spłaty rat kredytu w nowym banku, ale na lepszych warunkach. Innymi słowy samo zobowiązanie kredytowe nadal istnieje, ale na rzecz innego banku.

Kiedy opłaca się refinansować kredyt?

Opłacalność refinansowania kredytu hipotecznego jest zależna od sytuacji, w jakiej znajduje się kredytobiorca. Jeżeli kredytobiorca znajdzie tańszą ofertę kredytu od swojej obecnej, to w takiej sytuacji powinien wziąć pod uwagę jego przeniesienie. 

W celu obliczenia opłacalności refinansowania kredytu hipotecznego kredytobiorcy powinni porównać całkowitą kwotę jaką zapłacą bankowi spłacając dotychczasowy kredyt z tą którą zapłaciliby przenosząc i spłacając nowy kredyt. Kwota kapitału pozostanie taka sama, jednak zmianie ulegną koszty kredytowania. Refinansowanie kredytu jest opłacalne, w sytuacji, gdy suma odsetek starego kredytu przekracza sumę odsetek nowego kredytu powiększoną o koszty przeniesienia (np. prowizję nowego banku).

Refinansowanie kredytu hipotecznego jest racjonalnym rozwiązaniem dla osób które zaciągnęły kredyt na niekorzystnych warunkach, a obecnie mają możliwość skorzystać z tańszego rozwiązania.

Refinansowanie kredytu hipotecznego – kalkulator

W celu łatwiejszego wyliczenia opłacalności refinansowania kredytu możesz skorzystać z kalkulatorów oferowanych na różnych stronach internetowych. Wprowadzając podstawowe informacje dotyczące Twojego kredytu hipotecznego otrzymasz informację, czy w Twojej sytuacji możliwa jest zmiana kredytu na lepszy i tańszy. Nie ma bowiem większego sensu przeniesienie kredytu hipotecznego do banku, który zaoferuje gorsze warunki finansowania.

Refinansowanie kredytu hipotecznego PKO BP

Jak zmniejszyć ratę kredytu w PKO BP tytułem refinansowania? Kredytobiorca może skorzystać z kredytu hipotecznego „Własny kąt”, który pozwoli na sfinansowanie spłaty kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku. 

Bank PKO oferuje:

 • maksymalny okres kredytowania do 35 lat,
 • możliwość zaciągnięcia kredytu bez prowizji i z niższą marżą, jeśli dom lub mieszkanie jest ,,eko”,
 • możliwość wyboru zobowiązania z oprocentowaniem stałym gwarantowanym na 5 kolejnych lat, wówczas oprocentowanie jest niższe o 0,5 punktu procentowego.

Refinansowanie kredytu hipotecznego ING

Przeniesienie kredytu umożliwia połączenie miesięcznych kosztów spłaty w jedną, niższą i wygodną ratę. Jak zmniejszyć ratę kredytu w ING tytułem refinansowania? Bank ING oferuje:

 • maksymalny okres kredytowania do 35 lat,
 • spłata kredytu w ratach równych lub malejących,
 • możliwość wyboru oprocentowania zmiennego lub stałego na okres 5 lat,
 • brak prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu. 

Refinansowanie kredytu hipotecznego – koszty

Zastanawiając się nad przeniesieniem kredytu hipotecznego do innego banku nasuwa się pytanie ile kosztuje refinansowanie kredytu? Wskazać należy, że wartość opłat dodatkowych związanych z przeniesienie kredytu do innego banku zależna jest od warunków określonych przez bank.

Do kosztów refinansowania kredytu hipotecznego należą między innymi:

 • koszt operatu szacunkowego nieruchomości,
 • prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu w „starym” banku,
 • prowizja za udzielenie kredytu refinansowego,
 • koszt ubezpieczenia kredytu hipotecznego,
 • opłata za zmianę hipoteki w księdze wieczystej,
 • koszt zaświadczenia o spłacie kredytu.

 Autor: radca prawny Karolina Marczak, nr wpisu LB-2649