SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Zmiana WIBOR na nowy wskaźnik

Zmiana WIBOR na nowy wskaźnik

Już od 2022 wiele mówiło się o stopniowym usuwaniu wskaźnika WIBOR jako składowej oprocentowania kredytów o zmiennej stopie procentowej. Proces ten, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Ministerstwa Finansów, ruszył w lipcu 2023 r., kiedy to w ofercie banku ING S.A. pojawiły się pierwsze kredytu ze wskaźnikiem WIRON.

Warto przy tym pamiętać, że usunięcie WIBOR-u w pełni nastąpić ma dopiero w 2025 r.  Przed tą datą WIBOR będzie więc w dalszym ciągu wpływał na wysokość oprocentowania wielu polskich kredytów hipotecznych.

Sprawdź: Ile kosztuje Pozew WIBOR

Wskaźnik WIRON – ile wynosi?

Dane dotyczące aktualnych wysokości WIRON oraz jego wartości archiwalnej sprawdzić można na stronie internetowej administratora WIRON tj. GPW Benchmark S.A. (https://gpwbenchmark.pl/). Z informacji opublikowanych przez GPW Benchmark S.A. wynika, że we wrześniu 2023 r. (już po obniżce stóp procentowych przez RPP) wartość WIRON 3M wynosi około 6,08 %, a wartość wskaźnika WIRON 6M jest nieznacznie niższa – ok. 6,02%. Co istotne w obydwu przypadkach wartości te są nieco wyższe niż aktualny WIBOR 3M i WIBOR 6M.

Wpływ wprowadzenia WIRON na wysokość rat kredytów

Żeby rzetelnie odpowiedzieć na pytanie, czy wprowadzenie WIRON będzie miało pozytywny skutek dla kredytobiorców należy jeszcze trochę poczekać, w szczególności na większą liczbę ofert kredytów WIRON. 

Wstępna analiza ofert kredytu WIRON prowadzi jednak do wniosku, że WIRON w niewielkim stopniu, jeśli w ogóle, wpłynie na spadek raty kredytu. Banki proponują z reguły wyższą marżę przy kredycie WIRON, niż miało to miejsce przy umowach opartych o WIBOR. Dodatkowo różnice między obydwoma składnikami nie są znaczne. Tym samym kredyty WIRON nie będą raczej niżej oprocentowane od kredytów WIBOR, być może jednak wskaźnik WIRON będzie bardziej odporny na czynniki zewnętrzne i nie będzie podlegał tak istotnym zmianom, jak zdarzało się to w przypadku WIBOR.

Czytaj również: Zysk banków netto a WIBOR

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz WA-15162


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?
Wielu kredytobiorców wobec problemu wysokich kosztów oprocentowania kredytu zadaje sobie pytanie o to czy opłaca się przejść z oprocentowania zmiennego...

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?
Zawierając umowę kredytu hipotecznego wiążemy się stosunkiem prawnym z bankiem na wiele lat. W tym okresie może dojść do różnego...

Unieważnienie kredytu w złotówkach w Warszawie

Unieważnienie kredytu w złotówkach w Warszawie
Wiele słyszy się o unieważnianiu umów kredytów frankowych. Jednak kredytobiorcy złotówkowi, którzy zawarli kredyt z oprocentowaniem zmiennym opartym o wskaźnik...