SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Zmiana WIBOR na nowy wskaźnik

Data ostatniej aktualizacji:

Zmiana WIBOR na nowy wskaźnik

Już od 2022 wiele mówiło się o stopniowym usuwaniu wskaźnika WIBOR jako składowej oprocentowania kredytów o zmiennej stopie procentowej. Proces ten, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Ministerstwa Finansów, ruszył w lipcu 2023 r., kiedy to w ofercie banku ING S.A. pojawiły się pierwsze kredytu ze wskaźnikiem WIRON.

Usunięcie WIBOR-u miało nastąpić z końcem 2024 r., jednak termin ten został przesunięty.  WIBOR będzie więc w dalszym ciągu wpływał na wysokość oprocentowania wielu polskich kredytów hipotecznych.

Sprawdź: Ile kosztuje Pozew WIBOR

Kiedy zmiana WIBOR na inny wskaźnik?

Według pierwotnego planu WIBOR miał zostać całkowicie zlikwidowany, to znaczy przestać być publikowany, do końca 2024 roku. Wskaźnik ten miał zostać zastąpiony wskaźnikiem WIRON, określanym także jako „nowy WIBOR”. Zatem zakładano, że od początku 2025 roku w umowach kredytowych nie będzie już obecnego dotychczasowego wskaźnika referencyjnego WIBOR. Ze względu między innymi na skalę oraz strukturę umów i instrumentów wykorzystujących WIBOR obecnie wskazuje się na nowy termin likwidacji WIBOR.

Termin wskaźnika WIBOR przesunięty – aktualizacja

Dotychczas zakładano, że całkowite zastąpienie WIBOR-u wskaźnikiem WIRON nastąpi do końca 2024 roku. Termin ten został jednak przesunięty. Komunikat w tej sprawie opublikowała Komisja Nadzoru Finansowego. Obecnie zastąpienie wskaźnika WIBOR stawką WIRON ma nastąpić na koniec 2027 roku. Przyczyną zmiany terminu były kwestie związane z istniejącym już portfelem produktów finansowych. W ciągu 4 kolejnych lat podmioty finansowe mają więc czas, aby dostosować strategie działania, zarządzania ryzykiem czy też swoje systemy informatyczne do zamiany wskaźników referencyjnych. 

Wskaźnik WIRON – ile wynosi?

Dane dotyczące aktualnych wysokości WIRON oraz jego wartości archiwalnej sprawdzić można na stronie internetowej administratora WIRON tj. GPW Benchmark S.A. (https://gpwbenchmark.pl/). Z informacji opublikowanych przez GPW Benchmark S.A. wynika, że we grudniu 2023 r. wartość WIRON 3M wynosi około 5%, a wartość wskaźnika WIRON 6M jest nieznacznie wyższa – ok. 5,5%. Co istotne w obydwu przypadkach wartości te są nieco wyższe niż aktualny WIBOR 3M i WIBOR 6M.

Wpływ wprowadzenia WIRON na wysokość rat kredytów

Żeby rzetelnie odpowiedzieć na pytanie, czy wprowadzenie WIRON będzie miało pozytywny skutek dla kredytobiorców należy jeszcze trochę poczekać, w szczególności na większą liczbę ofert kredytów WIRON. 

Wstępna analiza ofert kredytu WIRON prowadzi jednak do wniosku, że WIRON w niewielkim stopniu, jeśli w ogóle, wpłynie na spadek raty kredytu. Banki proponują z reguły wyższą marżę przy kredycie WIRON, niż miało to miejsce przy umowach opartych o WIBOR. Dodatkowo różnice między obydwoma składnikami nie są znaczne. Tym samym kredyty WIRON nie będą raczej niżej oprocentowane od kredytów WIBOR, być może jednak wskaźnik WIRON będzie bardziej odporny na czynniki zewnętrzne i nie będzie podlegał tak istotnym zmianom, jak zdarzało się to w przypadku WIBOR.

WIBOR 6M ING

Bank ING to pierwszy bank, który zaczął dostosowywać swoją ofertę produktową do zmieniających się realiów. W połowie 2023 roku Bank ING zaczął oferować nie tylko produkty oparte o stawkę WIBOR 6M czy WIBOR 3M, ale także o wskaźnik WIRON. Oferta finansowania ING oparta o wskaźnik WIRON skierowana jest nie tylko dla klientów indywidualnych, ale także dla przedsiębiorców i wspólnot mieszkaniowych. Należy spodziewać się, że w najbliższym czasie kredyty ze wskaźnikiem WIRON będą obecne w większości banków.

Czytaj również: Zysk banków netto a WIBOR

Zmiany w wysokości stóp procentowych, a więc także w zakresie wskaźnika WIBOR, powodują niepewność wśród kredytobiorców złotówkowych. Nasza kancelaria WIBOR pomaga w sprawach dotyczących roszczeń kredytobiorców przeciwko bankom, w szczególności w zakresie zaskarżenia WIBOR. Pomagamy na każdym etapie sprawy – dokonujemy analizy dokumentów, składamy pozew WIBOR i reprezentujemy klienta przed sądem. Unieważnienie WIBOR wiąże się z wieloma korzyściami dla kredytobiorcy. Warto więc dokonać darmowej analizy swojej umowy kredytu i dowiedzieć się więcej na temat możliwości działania.

Autor: radca prawny Maciej Fiedorowicz WA-15162

Źródło:

https://gpwbenchmark.pl/wartosci_i_statystyki


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Stopy procentowe nadal bez zmian – nowa decyzja Rady Polityki Pieniężnej

Stopy procentowe nadal bez zmian – nowa decyzja Rady Polityki Pieniężnej
Rada Polityki Pieniężnej  zdecydowała, że w maju stopy procentowe pozostaną na takim samym poziomie. Kredytobiorcy cicho liczyli na obniżenie stóp...

Wakacje kredytowe 2024 – Prezydent podpisał ustawę

Wakacje kredytowe 2024 – Prezydent podpisał ustawę
Kredytobiorcy, którzy liczyli na odciążenie domowego budżetu i zawieszenie płatności rat mogą odetchnąć z ulgą. Prezydent podpisał ustawę o wakacjach...

Banki wysyłają do klientów aneksy z „klauzulą awaryjną”

Banki wysyłają do klientów aneksy z „klauzulą awaryjną”
Stawka WIBOR w dalszym ciągu ma decydujące znaczenie przy ustalaniu wysokości oprocentowania zdecydowanej części kredytów. Trend ten utrzyma się jeszcze...