SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ
Skip to content

Ile kosztuje pozew WIBOR?

Data ostatniej aktualizacji:

Coraz więcej kredytobiorców złotówkowych rozważa zakwestionowanie swojej umowy kredytu i złożenie do sądu pozwu o WIBOR. Pierwszym z pytań jakie nasuwa się w związku z wejściem w spór sądowych z bankiem jest pytanie odnośnie kosztów takiego postępowania. Przede wszystkim należy wskazać, że należy się liczyć z poniesieniem kosztów sądowych oraz z kosztami kancelarii prawnej za prowadzenie sprawy.

Sprawdź również: unieważnienie umowy WIBOR

Koszty sądowe w sprawie o WIBOR

Wniesienie do sądu pozwu o WIBOR wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 1.000 zł. Dodatkowo na początku trzeba ponieść opłatę 17 zł od udzielonego pełnomocnictwa.

W trakcie postępowania sądowego może się okazać, że sąd uzna, że konieczne jest powołanie w sprawie biegłego. Wówczas kredytobiorca może być zobowiązany do uiszczenia zaliczki na poczet wynagrodzenia biegłego. To jaka będzie wysokość takiej zaliczki zależy od sądu. Zazwyczaj są to kwoty około 2.000 zł.

W sprawie o WIBOR może pojawić się także koszt związany z wniesieniem wniosku o zabezpieczenie roszczenia. Jeżeli taki wniosek nie zostanie złożony w pierwszym piśmie procesowym złożenie go na późniejszym etapie będzie się wiązało z opłatą w wysokości 100 zł. Warto również wskazać, że także wniosek o sporządzenie uzasadnienia postanowienia czy wyroku sądu podlega  każdorazowo opłacie 100 zł. Jednak opłata ta później jest zaliczana na poczet opłaty od środka zaskarżenia, jeżeli taki wnosimy. Natomiast jeżeli sąd wyda wyrok oddalający powództwo kredytobiorcy wówczas należy liczyć się także z opłatą apelacji w wysokości 1.000 zł. 

Koszty sądowe a ich zwrot

Pamiętać należy, że jeżeli wygramy sprawę wszystkie poniesione w czasie postępowania przez kredytobiorcę  koszty sądowe są mu zwracane przez bank. W przypadku częściowej wygranej, sąd zasądza zwrot kosztów w części proporcjonalnej do wygranej. Jeżeli jednak przegramy to kredytobiorca będzie zobowiązany do zwrotu kosztów sądowych poniesionych przez bank.

Na koniec warto wspomnieć, że jeżeli kredytobiorca ma ciężką sytuację finansową i nie jest w stanie uiścić opłaty sądowej bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny to może wystąpić z wnioskiem o zwolnienie go od kosztów sądowych. Należy wówczas złożyć do sądu odpowiednie oświadczenie, w którym wskażemy m.in. nasze źródła dochodów, ponoszone wydatki czy posiadany majątek.

Koszty obsługi prawnej kancelarii WIBOR

Założenie sprawy o WIBOR wiąże się także z wynagrodzeniem kancelarii prawnej za poprowadzenie sprawy. Wynagrodzenie to nie jest jednakowe w każdej kancelarii. Zależy ono m.in. od skomplikowania sprawy. Prawnicy powinni do każdej sprawy podchodzić indywidualnie. Im jednak bardziej złożona sprawa i wymagająca większych nakładów czasu tym to wynagrodzenie będzie wyższe. Może się okazać, że zakwestionowanie niektórych z umów wymaga więcej czasu niż innych. Najczęściej wynagrodzenie kancelarii składa się z wynagrodzenia podstawowego (uiszczanego na początku) oraz wynagrodzenia od sukcesu tzw. success free (uiszczanego po zakończeniu postępowania sądowego).

Kancelaria WIBOR – bezpłatna analiza umowy

Aby szczegółowo poznać szanse, zagrożenia jak i koszty związane ze sprawą dotycząca WIBOR warto skontaktować się z Kancelarią Lex Wibor, prowadzącą obsługę kredytobiorców. Kancelaria oferuje możliwość bezpłatnej analizy umowy kredytowej oraz nakreśla kredytobiorcy dalsze możliwości działania, plusy i minusy związane z wykreśleniem WIBOR z umowy.

Usunięcie WIBOR z umowy to sposób na zmniejszenie swoich rat kredytowych, dlatego też warto, aby kredytobiorca posiadający umowę ze wskaźnikiem WIBOR bliżej przyjrzał się tematowi. 

Źródło:https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20051671398


Sebastian Frejowski

Doktor nauk prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Królowej Holenderskiej oraz Académie de droit international de La Haye, EUI we Florencji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądem w tym w sprawach precedensowych (spory frankowe, , opcje walutowe, wskaźnik Libor). Specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowym, prawie papierów wartościowych. Doradza zarządzającym funduszami, towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz domom maklerskim w sprawach szeroko pojętego rynku finansowego. Prowadzi obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów związanych z rynkiem kapitałowym, rynkiem papierów wartościowych w tym wystąpień do organów ochrony prawnej (KNF, UOKIK).

Oceń artykuł:

Średnia ocen użytkowników: 5.0

(Na podstawie 198 opinii)

Inne wpisy z tej kategorii

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?

Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne?
Wielu kredytobiorców wobec problemu wysokich kosztów oprocentowania kredytu zadaje sobie pytanie o to czy opłaca się przejść z oprocentowania zmiennego...

Kto ustala WIBOR?

Kto ustala WIBOR?
WIBOR to wskaźnik obecny m.in. w umowach kredytów złotówkowych o zmiennym oprocentowaniu. Od wysokości wskaźnika WIBOR zależy rata naszego kredytu....

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?

Refinansowanie kredytu hipotecznego – co to jest kredyt refinansowy?
Zawierając umowę kredytu hipotecznego wiążemy się stosunkiem prawnym z bankiem na wiele lat. W tym okresie może dojść do różnego...